Venizelos-Davutoğlu Anlaşması Güney’de Tartışılmaya Devam Ediliyor

0
175
Venizelos-Davutoğlu Anlaşması Güney'de Tartışılmaya Devam Ediliyor

Güney Kıbrıs ve Yunanistan, Türkiye’nin bir sonraki adımını beklerken; Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Venizelos’un dün akşam New York’ta yaptıkları görüşmede, “Kıbrıslı Türklerin siyasi açıdan yükselmesi ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin erozyona uğramasının söz konusu olmadığı” mesajı verildi.

Fileleftheros haberi “Anlaşmayla İlgili Yorumsal Lügat… Atina ve Lefkoşa’dan Düşük Tonlar… Anastasiadis ve Venizelos Görüştü, Kamuoyuna Yeni Prosedürle İlgili İzahatta Bulundu… Türklerin Hareketleri Beklenirken” başlık ve spotlarıyla yansıttı.

Gazete, Anastasiadis ve Venizelos’un, 68. BM Genel Kurulu çalışmaları çerçevesinde dün akşam New York’ta yaptıkları görüşmede müzakerelerin hazırlığıyla ilgili konuları, Türkiye ile Yunanistan arasında varılan paralel bir prosedürde Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının müzakerecileri ile ayrı ayrı görüşme mutabakatını ele aldığını yazdı.

Habere göre, Venizelos “Atina ve Ankara’nın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum müzakereci ile müzakeresi, toplum temsilcisi düzeyinde gerçekleşecek”; Anastasiadis ise “Yapılmakta olan kritik çok taraflı sondajlar istediğimiz şeyin; ön hazırlığı iyi yapılmış bir diyaloğun gerçekleşmesine yardımcı olacak” mesajını verdi.

Venizelos’la çok önemli ve geniş ölçekli bir görüşme yaptıklarını, birbirlerine New York’taki temasları hakkında bilgi verdiklerini belirten Anastasiadis, şunları söyledi:

“Müşterek taleple daha iyi sonuçlar almak için daha iyi ve uyumlu çaba harcama yöntemlerini de ele aldık. Dışişleri Bakanı’nın Türkiye Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu ile görüşmesi konusunda Yunan hükümetinden gördüğümüz desteğe, özelde şahsıma ve genelde de Kıbrıs’a yapılan yardım için memnuniyetimi belirtmem gerekir.

Çok taraflı kritik sondajların, istediğimizin –ön hazırlığı iyi yapılmış bir diyaloğun- gerçekleşmesine yardımcı olacağını düşünüyorum. İsteğimiz, geçmişteki gibi bizi bir yere götürmeyen bir diyaloğu tekrarlamamaktır. Müzakerelerde ümit ışığı olabilmesi için, ne zaman değil nasıl ve ne kadar iyi hazırlanılarak başlandığının önemli olduğuna herkes duyarlılık göstermeli.”

Habere göre Venizelos da, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Karulidis’in New York’ta gerçekleştirdikleri temaslar hakkında kendisine bilgi verdiğini, kendisinin de onları bilgilendirdiğini belirtti. Venizelos, şunları söyledi:

“Karşılıklı bilgilendirme ve koordinasyonumuz tamdır. Sayın Anastasiadis’in Kıbrıs sorununa adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunması için yeni bir ivme, yeni bir fırsat ve yeni bir dinamik yaratma çabalarını destekliyoruz. Her yerde, Kıbrıs sorununa bulunacak çözümün BM Güvenlik Konseyi kararlarına, Avrupa müktesebatına uygun olması gerektiğini vurguluyoruz. Zannederim bu işbirliği yöntemi verimlidir. Hem şu ana kadar yapılanlardan, hem de New York’ta olanlardan bu ortaya çıkmıştır.

İstişarelerimizle şekillenen tutumumuz çok nettir. Biz, belirlenecek düzeyde,  Kıbrıs Türk toplumu müzakerecisiyle görüşmeye hazırız. Türk hükümeti de Kıbrıs Rum toplumunun müzakerecisiyle görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Tekrar ediyorum, dün de söylediğim gibi;  yürürlükte olan 1960 Kıbrıs Anayasası, Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk toplumlarını öngörüyor. Müzakereci geçmişte de atandı. Bizim için önemli olan, BM ve AB’nin egemen üye devleti olan ve Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından ifade edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslar arası meşru temsiliyeti, (devletlik) yapısı ve birliğidir.”

 

“ANASTASİADİS, NEW YORK’A HAREKETİNDEN ÖNCE ZEMİN HAZIRLAMIŞTI, AMA…

Politis “Anastasiadis, Siyasi Parti Başkanları Konseyi’nde Zemin Hazırlamıştı… Müzakerecilerin Türkiye ve Yunanistan hükümetleriyle Doğrudan Temaslarıyla İlgili Tepkiler Sürüyor” başlık ve spotlarıyla yansıttığı haberinde, Anastasiadis’in New York’a hareketinden önce Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi’ne, iki tarafın müzakerecisinin Türkiye ve Yunanistan’la doğrudan görüşmesi perspektifiyle ilgili bilgi verdiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in Rum Siyasi Parti Başkanları Konseyi ile yaptığı son toplantıda “Türkiye ile  doğrudan görüşme (müzakereci aracılığıyla) talebimize karşılık Türkiye de sahte devletin müzakerecisinin Yunanistan’la temasını isteyecek” dediğini yazdı. Haber, özetle şöyle devam etti:

“Bazı parti kaynakları, başkanın, böyle bir talebin bizim taraf açısından hoş olmayacağını söylediğini savunuyor.  Kesin olan, Başkanlık tarafından yapılan ‘bu meselenin karar alma konusu olarak ortaya konulmadığı’ açıklamasının ötesinde olduğudur.  Ancak konunun, Anastasiadis’in ABD’den dönüşünün hemen ardından toplanması beklenen Ulusal Konsey’de ana konu olması bekleniyor.

 

EDEK: “MÜZAKERECİLERİN TÜRK VE YUNAN HÜKÜMETLERİYLE GÖRÜŞME MUTABAKATI, DOLAYLI DÖRTLÜ KONFERANSTIR”

EDEK, müzakerecilerin Yunanistan ve Türkiye hükümetleriyle görüşmelerine ilişkin mutabakatın, dolaylı dörtlü konferans olduğu görüşünde ısrar ediyor. Parti tarafından yapılan açıklamada, Kıbrıslı Rum müzakerecinin Türk hükümetinin önüne Türk askerinin çekilmesi, yerleşiklerin gitmesi konularını koyabileceği görüşünün trajik bir saflık olarak nitelendi. Türkiye’nin 1960’lardan beri var olan dörtlü veya beşli konferans talebini aslında elde etmekte olduğu belirtildi. ‘Kıbrıs Cumhuriyeti erozyona uğratılıyor ve toplum statüsüne indirgeniyor. Acı gerçek budur ve şirinleştirilmesi yönündeki hiçbir çaba bu gerçeği değiştiremez. Son dakikada olsun, bu hatanın farkına varılmasını ve bu felâket anlaşmanın terk edilmesini bekliyoruz’ vurgusunu yaptı.

 

EURO.KO: “KIBRIS CUMHURİYETİ GÜVENLİK KALEMİZDİR. TASFİYE EDİLMESİ VEYA İŞGAL REJİMİYLE EŞİTLENMESİ MANTIĞINA GERİ DÖNEMEYİZ”

EURO.KO, daha önceki soğukkanlı tepkisinin ardından gelişmelere itirazını ve endişelerini, dolaylı ancak net şekilde ortaya koyarak dile getirdi. EURO.KO Parti Başkan Vekili Mihalis Yorgallas, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin varlığının Kıbrıs halkı için bir güvenlik kalesi olduğuna işaret ederek ‘Bu nedenle, Kıbrıs sorununda geliştirilecek inisiyatiflerle Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tasfiye edilmesi mantığına veya meşru devlet varlığının işgal rejimiyle eşitlenmesi mantığına geri dönemeyiz’ dedi. Partinin, müzakerecilerin Türk ve Yunan hükümetleriyle görüşmesi prosedürünün nasıl ilerleyeceği konusunda daha çok izahat beklediğine işaret eden Yorgallas ‘Bizim tarafın, Ankara’nın nasıl davranacağının yanı sıra önümüzde dörtlü konferans bulmamız gibi istenmeyen ve tehlikeli gelişmelerin savuşturulmasıyla ilgili stratejisini bekliyoruz’ ifadesini kullandı.

 

İTTİFAK: “ANASTASİADİS’İN ÖNERİSİ HER TÜRLÜ GÜVENLİK ÇİZGİSİNİ AŞIYOR VE BİZİM TARAFIN DAHA ÖNCEKİ TAVİZLERİNİN ÜZERİNE BİR YENİSİNİ EKLİYOR”

Vatandaş İttifakı’nın dünkü tepkisi çok sertti. Prosedürün, Kıbrıs sorununu toplumlar arası mesele haline getirdiğine dikkat çeken İttifak, ‘Hükümetin ileri götürdüğü yeni müzakere prosedürü, Türkiye’nin önüne sorumluluklarını koymamakla kalmıyor, uzlaşmaz tavrını devam ettirmesi için kendisine (Türkiye) teşvik ve kolaylık sağlıyor. Anastasiadis’in önerisi, her türlü güvenlik çizgisini aşıyor ve bizim tarafın daha önceki tavizlerinin üzerine bir yenisini ekliyor’ vurgusunu yaptı.

Vatandaş İttifakı tarafından geliştirilen argümana göre, Türkiye, bu prosedürle birlikte işgalle ilgili sorumluluklarını gizleyerek sadece garantör güç kisvesine bürünüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti ise yasadışı bir oluşumla eşitleniyor ve taksimin meşruiyet kazanması yolunu açıyor.”

 

PERDİKİS: “VENİZELOS, ANASTASİADİS’İN AYAĞININ ALTINDAN HALIYI ÇEKTİ”

Simerini ise Ekologlar ve Çevreciler Hareketi Genel Sekreteri ve Milletvekili Yorgos Perdikis’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Yunanistan Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos’un “kurbanı olduğu” görüşünde olduğunu bildirdi.

Habere göre, New York’tan aldıkları net bilgilerin kendilerini çok kaygılandırdığını, Evangelos Venizelos’un icraat yöntemlerine çok şaşırdıklarını belirten Perdikis “Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk müzakerecilerle görüşme konusundaki tuhaf anlaşma ile Sayın Venizelos’un, Başkan Anastasiadis’in ayağının altından halıyı çektiği, Maraş önerisini öne çıkarma ve talep etme çabasında kısa devre yaptırdığı görüşündeyiz’ ifadesini kullandı.

Meselenin, Rum Ulusal Konseyi’ne bir ihtimal olarak götürüldüğüne ancak karar alınmadığına işaret eden Perdikis “Kıbrıs Cumhuriyeti ile eşit bir varlığın eşitlik unsuru ve dışa yansıtılması asla karar olarak Ulusal Konsey’de ortaya konulmadı” dedi.

 

AKEL’DEN ANASTASİADİS’İN ÖN HAZIRLIK TEZİNE ŞARTLI DESTEK

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, bazı Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerin dün Ledra Palace’da gerçekleşen görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, Anastasiaidis’in, başarı şansı başarısızlık şansından fazla olması için müzakerelerin ön hazırlığının iyi yapılması gerektiğini yönündeki tezine destek verdi.

Haravgi’de  “Dengeli Politika… Baskı ve Şantajlara Mahal Bırakılmasın… Andros Kiprianu: Hristofyas’ın ‘Kabul Edilemez Tavizleri’ Efsanesi Yıkılıyor” başlığıyla yer alan habere göre, Kiprianu, Kıbrıs müzakere sürecinde yıllardan beridir BM kararları, Doruk Anlaşmaları, uluslar arası hukuk ve Avrupa hukuku aracılığıyla uzlaşılanların ana çözüm ilkelerine bağlı kalınmasını da şart koştu.

Gazeteye göre, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi partilerinin AKEL’in ev sahipliğinde dün gerçekleşen toplantısı sırasında ise Kıbrıs sorununun çözülmesinin Güney Kıbrıs’ın ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağından kuşku olmadığını söyleyen Kiprianu “Gerek Kıbrıs içinde, gerekse dışında baskı ve şantajlara mahal olduğu izlenimi verilmemesi için uygun ve dengeli politika gerekir. Ne baskı yapılmalı, ne de zamanın sonuçsuz geçmesine izin verilmelidir” ifadelerini kullandı.

AKEL’in “tam askersizleştirme ve Türkiye kökenlilerin gitmesi de dâhil, insan haklarına ve BM kararlarına saygılı bir çözüm bulunması” tezini tekrarlayan Kiprianu, uzlaşılan zeminden herhangi bir gerilemenin, toplumların hiçbirinin çıkarına olmayacağını söyledi. Kiprianu, 2008-2012 döneminde varılan görüş birlikleri belgesini hatırlatarak “Downer belgesi Hristofyas’ın ‘kabul edilmez tavizlerinin’ efsaneden başka bir şey olmadığını gösteriyor” dedi.

 

TAK