Türkiye’de Cezaevlerinde Farklı Cinsel Yönelimleri Olan 81 Birey Var

0
164
Türkiye'de Cezaevlerinde Farklı Cinsel Yönelimleri Olan 81 Birey Var

CHP’li Melda Onur, soru önergesinde Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) “Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar” adlı projesiyle CHP Cezaevi İzleme Komisyonu üyelerinin farklı cinsel yönelimleri olan bireylerle ilgili izlenimlerine dikkat çekti.

Onur, “Herkesin ortak alanı kullanma, sportif ve sosyal faaliyetlere katılma hakkı varken farklı cinsel yönelimleri olanlar, bu haklardan yararlanamamaktadır Herkesin açık cezaevine gitme hakkı varken, LGBT bireylere açık cezaevine gitme hakkı tanınmamaktadır. Kursa katılma hakları ise ellerinden alınmaktadır” dedi. Onur, “Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelimi nedeniyle, sadece kendileri olmaktan kaynaklı olarak bu insanların hapishanelerde kendilerine özgü sorunları, sıkıntıları, ihtiyaçtan olmaktadır” derken,  Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde cezaevlerindeki LGBT tutuklu ve hükümlülerin sayısı ve koşullarıyla ilgili  bilgi istedi.

Adalet Bakanı Ergin, “Hükümlü ve tutukluların ceza infaz kurumlarına girişlerinde LGBT olduklarını beyan etmeleri durumunda, durumlarını belirtir sağlık kurulu raporu alınarak, aynı durumda olan hükümlü ve tutuklularla birlikte konumlarına uygun koğuşlarda barındırıldığı; ceza infaz kurumlarında ortak kullanım alanı ve sosyal faaliyetlere çıkartılırken, diğer hükümlü ve tutuklularla bir araya getirilmediğini” bildirdi.

Ergin, “hükümlü ve tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için ilk muayene ve tedavi hizmetlerinin kurumda verildiği; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenlerin Devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenlerin ise üniversite hastanelerine sevk edildiği; tüm bu kararların tıbbî gerekliliklere uygun olarak ayrım gözetilmeksizin doktor takdirine bağlı olduğu; gerekli her türlü muayene ve tedavi hizmetlerinin mevzuata uygun olarak ücretsiz sunulduğunu” ifade etti.

Ergin, “15/04/2013 tarihi itibariyla, ceza infaz kurumlarında beyanlarına göre farklı cinsel yönelimleri olan 81 hükümlü ve tutuklu bulunduğunu”, bunlardan 22’sinin adam öldürme, 30’unun yağma, 14’ünün hırsızlık, 6’smın uyuşturucu, 3’ünün cinsel saldırı, 2’sinin konut dokunulmazlığını ihlâl, 2’sinin başkasına ait kredi kartını izinsiz kullanma, l’inin kamu malına zarar verme, l’inin ise yaralama suçundan hükümlü veya tutuklu olarak ceza infaz kurumlarına alındığını açıkladı.

Ergin, yönetmelik hükümlerine uygun olması koşuluyla hükümlü ve tutukluların talep ettiği özel malzemelerin kantin aracılığıyla temin edilebildiğini de bildirdi.

başka haber