TC ve KKTC Hükümetleri arasında mutabakat zaptı imzalandı

0
212

KKTC ile Türkiye hükümetleri arasında tarım alanında faaliyet gösteren kuruluşlar ve ticari işletmeler arasındaki işbirliğini teşvik etmek amacıyla “Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ankara temasları çerçevesinde TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yla da biraraya geldi.

Şahali ve Fakıbaba görüşme sonrası TC ve KKTC Hükümetleri arasında Tarım alanında teknik, bilimsel ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptına imza attı.

FAKIBABA: “İŞBİRLİĞİMİZ DAHA DA GÜÇLENECEK”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, imza töreninde konuşan TC Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, KKTC’nin tarımda daha güçlü olmasının Türkiye için önemine işaret etti.

Fakıbaba, iki ülke arasındaki tarımsal bağların nasıl güçlendirileceği, neler yapılması gerektiğini ve hangi çalışmaların yürütüleceğini detaylı olarak konuştuklarını belirtti.

Bakan Fakıbaba şöyle konuştu:

“Türkiye ile KKTC arasında tarım alanında teknik, bilimsel ve ekonomik işbirliği mutabakat zaptını imzalamak üzere biraraya gelmiş bulunuyoruz. Yavruvatan Kıbrıs’ı ülkemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bugüne kadar birçok projeye ve ortak işbirliğine imza attık. Tarımsal alanda her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. İmza atacağımız anlaşma ile tarımsal işbirliğimiz daha da güçlenecektir.Anlaşmanın her iki ülke için hayırlı olmasını temenni ederim.”

ŞAHALİ: “KÖK SALMA BAKIMINDAN SON DERECE ÖNEMLİ BİR EKONOMİK FAALİYET”

Bakan Şahali de konuşmasının başında Bakan Fakıbaba’nın davetine teşekkür etti.

Mutabakat zaptına atılacak imzalarla iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin karşılıklı yarara dayalı yardımlaşma ve işbirliğinin daha ileriye taşınmış olacağını söyleyen Şahali, “Tarım, toplumların topraklarına kök salması bakımından son derece önemli bir ekonomik faaliyettir. Bugün için artık tarım, ekonomi, bilim ve teknolojik gelişmelerle ele alınması gereken temel üretim alanıdır. Bu doğrultuda TC çok önemli mesafeler kat etmiştir” dedi.

Bakan Şahali, KKTC ölçeğinde ileri adımları atabilmek, tarımsal potansiyeli geliştirirken Türkiye’nin deneyiminden, teknik ve mali yardımlarından faydalanmanın önemine vurgu yaptı.

Bakan Şahali, “Umuyorum ki bugün imzalayacağımız mutabakat zaptı her iki ülkenin ama özellikle gelişmekte olan kendi ülkemin müreffeh koşullarının başlangıcı anlamına gelir. Hayırlı uğurlu olmasını dilerim” dedi.

MUTABAKAT ZAPTI NELERİ İÇERİYOR?

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti arasında beş yıl süre için imzalanan mutabakat zaptı,mevcut potansiyeller doğrultusunda tarım ve kırsal kalkınma alanında işbirliği yapılmasını; tarım ve kırsal kalkınma alanında ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi için uygun koşullar yaratmayı amaçlıyor.

İŞBİRLİĞİ ALANLARI

İki ülke, tarım, bitkisel üretim ve bitki koruma, hayvancılık, hayvan sağlığı, balıkçılık, sulama, gıda endüstrisi ve kırsal kalkınma alanlarında işbirliği yapmada mutabakata varılırken, işbirliği alanları şöyle sıralandı:

“Hayvancılık ve su ürünleri yetiştiriciliği, bitkisel ve hayvansal genetik, biyolojik ve damızlık materyal mübadelesi, araştırma, toprak etüt ve haritalama, arazi kullanım planlaması, arazi ıslahı, tarımsal çevre, kırsal kalkınma konuları ile sulama, üretici örgütlerinin geliştirilmesi, ürün deseninin belirlenmesi ve yayım hizmetleri, hayvan hastalıkları ile mücadele, mücadele stratejilerinin geliştirilmesi, survey ve teşhis programlarının tartışılması, referans enstitülerinden karşılıklı uzman değişimleri ve bilgi paylaşımı, projelerde karşılıklı işbirliği, gerek her iki ülkede ve gerekse diğer pazarlarda tarımsal pazarlama konusunda, özel sektör kuruluşları arasında işbirliği ve ortak yatırımların teşvik edilmesi, iki ülke arasında entegre sınır kontrol sistemi oluşturulması, toprak etüt ve laboratuvar analizlerinin yapılması/yaptırılması konularında teknik ve hukuki işbirliği, tarımsal dış ticarette gıda güvenilirliğinin sağlanması, sertifikalandırma ve izin verme süreçlerinde işbirliği, KKTC tarafından talep edilmesi halinde, gıda laboratuvarlarının güçlendirilmesi ve akreditasyonu çerçevesinde her türlü eğitim faaliyetleri, Gıda Güvenilirliği Denetim Sistemleri, Kritik Kontrol Noktalarında Tehlike Analizleri (HACCP) Tetkiki ve Uygulamaları, Gıda Güvenilirliği Bilgi Sistemleri, ALO Gıda vb. uygulamalar hakkında bilgi ve tecrübe paylaşımı, tarımsal karantina, bitki sağlığı ve tarımsal ilaçlar konusunda mevzuat uyumu, ruhsatlandırma ve uzman eğitimi konularında ortak projeler geliştirilmesi, bitki koruma alanında mücadele yöntemleri, ürün izleme ve uzman eğitimi konularında ortak proje geliştirilmesi, çiftçi eğitimi ile ilgili tarımsal eğitim ve yayım çalışmalarının geliştirilmesine yönelik ortak projelerin oluşturulması, yem ve yem güvenliği ile yem laboratuvarı kurulmasına ilişkin eğitim ve teknik işbirliğinin oluşturulması.”

Bu işbirliklerinin gerçekleştirilmesi için deneyim, bilgi, ziyaret, uzmanlar, araştırma sonuçları, çalışma ve eğitimin karşılıklı mübadelesi yapılacak, seminerler, sempozyumlar, sergiler ve konferansların düzenlenecek.

Mutabakat zaptı kapsamındaki işbirliğinin uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek amacıyla yılda bir kez veya karşılıklı mutabakata varılan bir zamanda Türkiye veya KKTC’de toplanmak üzere bir de Yürütme Komitesi kurulacak.

Mutabakat zaptı beş yıl süreyle yürürlükte kalacak.