Sosyal Hizmetler Dairesi’nin Zor Sınavı!

0
457

4 Nisan, 2014 tarihinde, Realist-Kulis Gazetesi’nde yayımladığım bu makalenin üzerinden iki yılı aşkın bir zaman geçti; üç hükümet, üç başbakan ve sayamadığım kadar da bakan değişti. Bu yazı yayımlandığında, CTP-DP Hükümeti vardı ve Yorgancıoğlu başbakan idi. Sosyal sorunları öncelikli sorun olarak ele almayı önemsemeyen zamanın “solcu” hükümetine bir serzeniş vardı yazımda. Ama gerçek şu ki, sağcı olsun solcu olsun, maalesef hükümetlerimiz sorun çözmede ve dosya kapamada başarısızdır. Bizler de toplum olarak, topu siyasilere atarak, sorumluluklarımızdan kurtulduğumuzu sanıyoruz. Fakat hayat acımasızdır ve hataları affetmiyor; bize felaket, ölüm ve acı olarak geri dönüyor. Bir bakalım ne yazmışız o zaman!

“Sosyal Hizmetler Dairesi, uzun zamandan beri zorlu ve sıkıntılı bir durumda bulunmaktadır. Gün geçmiyor ki gazete manşetlerinde sosyal hizmetlerin görev alanına giren konularda dramatik haberler görmeyelim: “Torunları yaşlı neneye tecavüz ve darp uyguladı”, “Yeşilköy’de 14 yaşındaki genç intihar etti”, “Korkuteli’nde 17 yaşındaki genç ağaca asılı bulundu”, “Güvercinlik’te 14 yaşındaki genç kız tecavüze uğradı ve hamile kaldı”… Daha da önemlisi basına yansıyan olgular, yalnızca buzdağının görünen yüzüdür.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Kıbrıs Türk Tabipleri Odası’ndaki görevlerim sırasında yaşayarak gördüğümüz sosyal facialardan kaygıya kapılmış ve meslektaşlarımız ile konuya el atmıştık. Toplumsal yaralarımızı yakından mercek altına almaya başladıktan sonra endişelerimiz daha da artmıştı. Hemen birşeyler yapmamız gerektiğini düşünerek, yıllardır bu konuda dünyada ve Türkiye’de ne gibi uygulamalar olduğunu hem pratik hem de teorik olarak incelemeye başladık.

Sosyal hizmetlerin alanına giren ve hekim ve hekim örgütlerini de çok yakından ilgilendirdiğini düşündüğümüz, şiddet, istismar, taciz, tecavüz, fakirlik, intiharlar, sosyal entegrasyon problemleri, göçmenler sorunu gibi konuları irdelediğimiz bilimsel sempozyum ve konferanslar düzenledik. Çalıştaylar yaptık. Çıkardığımız raporları ilgili devlet birimleri ile paylaştık. Cumhurbaşkanlığında yürütülen çocuk odaklı toplum projesine aktif destek verdik.

13 Mayıs, 2013’te, zamanın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dt. Şerife Ünverdi’yi ziyaret etmiştik ve basına yansıyan haber şöyle idi: “Dr. Cemal Mert, kabulde konuşmasına, sosyal yaşamdaki sorunlardan bahsederek başladı. Ülkede kadına ve çocuğa yönelik şiddetin büyük bir hızla arttığını dile getiren Mert, konuyla ilgili kısa süre önce Pediatri Kurumu ile ortaklaşa yaptıkları çalıştayda, 1974 sonrasında toplumsal ve ekonomik koşulların değişimine bağlı olarak sosyal yaşamın da değiştiğini, bu nedenle, Sosyal Hizmetler Yasası ve Sosyal Hizmetler Dairesi teşkilat yapısında günün gereklerine göre değişiklik yapılması gerektiği sonucuna vardıklarını belirtti.

Sosyal yaşamla ilgili sorunların, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın katkısı olmaksızın çözülemeyeceğini ifade eden Mert, bu nedenle sosyal hizmet uzmanları üniversiteler, sivil toplum örgütleri, mağdur vatandaşlar ve Çalışma Bakanlığı’nın ilgili birimlerinin bir araya gelerek gerekli değişiklikleri tartışabileceğini dile getirdi.”

08 Ekim, 2013 ve 18 Ocak 2014’te de şu anki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Aziz Gürpınarı ziyaret ederek, kendisine şu talebimizi iletmiştik: “Kıbrıs Türk Tabipleri Odası olarak, geniş katılımlı bir ‘Ulusal Sosyal Hizmetler Konferansı’ düzenlemek arzusundayız. Bu konferansın ana teması, ülkemizdeki tüm paydaş kurumların temsili ve katılımıyla, ulusal sosyal hizmetler politikasınının oluşturulmasına ve Sosyal Hizmetler Dairesinin yasa ve kadro düzenlenme ve re-organizasyon çalışmalarına katkı koymaktır. Bu konudaki esas gerekçemiz, 1974 öncesi ve sonrasında yaşanan savaş, toplumsal iç ve dış göçler, nüfus hareketleri, aile ve toplumsal geleneklerin dönüşmesi sonucunda toplumda ortaya çıkan sosyal sorunların çözümlenmesinde, Sosyal Hizmetler Dairesinin güncel ihtiyaçlara uygun olarak yeniden yapılandırılma gereksinmesidir.”

Bununla da yetinmemiş, Başbakan Sayın Yorgancıoğlu’nu özel olarak ziyeret edip aynı talebi iletmiştim. Sosyal Hizmetler Dairesi Müdüresi Sayın Umure Örs’ü de, değerli dostumuz sosyal hizmet uzmanı Sayın Avni Maden ile beraber ziyaret ederek, yeni göreve gelmesi münasebeti nedeniye fikirlerimizi paylaşmıştık.

Aradan haftalar, aylar geçmesine karşın şu ana kadar yürütme organından beklenen duyarlılığı görmüş değiliz. Sol bir parti olan CTP-BG’nin uhdesinde bulunan sosyal hizmetler konusu, sağlık ve eğitim gibi en öncelikli toplumsal hizmet alanı olmak durumunda değil midir?

Solcu hükümetimizle sosyal hizmetler konusunda bilimsel platformda iş yapma ve sosyal bataklıkları kurutma niyetlerimiz gerçekleşmediği müddetçe, hem sosyal faciaların ardından sürüklenecek hem de sosyal hizmetleri basın yoluyla tartışmak zorunda kalacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here