Şimdi Tam Zamanı

0
354

Vikipedi reformu, toplum düzenini ve yapısını daha iyi duruma getirmek için yapılan köklü değişiklik ve iyileştirmeler diye tanımlıyor.

Geçen hafta gümrük çalışanları eylemi gündemdeydi. Gümrük çalışanları dört aydan beri ek mesai ödeneklerini almadıklarını söyleyerek, ek mesai çalışmama eylemine gittiler. Eylem esnasında Güç-Sen başkanının söylediği bir husus öneme alınması gereken nitelikteydi. Sendika başkanı, ek mesaiye keyifleriyle ya da isteyerek değil, devletin kendilerini görevlendirmesi nedeniyle gittiklerini belirtmiştir.

Ek mesaiyi talep eden istemiyor,  çalışan da istemiyor ve devlet de mali yük görüyorsa, bu konuda köklü bir değişiklik yapmanın gerekliliği ortaya çıkmış demektir.

KKTC’de ek mesai yoğunlukla polis örgütünde, sağlık hizmetlerinde, gümrüklerde ve limanlarda söz konusu oluyor.  Ek mesai gerekliliği ise kah 24 saat esaslı hizmet sunumundan (hastaneler), kah 2011 yılından beri yürürlükte olan garabet kamu çalışma saatlerinden (iş hayatı 17:00’e kadar devam ederken, 15:30’da paydos edilmesi), kah ek mesai gerektiren işlerle ilgili yürürlükteki düzenlemelerden kaynaklanıyor.

Kamusal hizmetlerin yaratmış olduğu ek maliyet yükünün gerek kamu bütçesi gerekse ticari faaliyetlerin üzerinden azaltılması için ek mesai alanında köklü değişiklik yapılması gerekiyor.

Toplumsal dönüşüm sağlayabilmek için reformlar iddiası ile kurulmuş olan, ancak kurulduğu günden bugüne reform kapsamında hiçbir şey yapmamış olan hükümet için gümrük çalışanlarının eylemi, bu alanda reform yapmak için iyi bir fırsat oluşturuyor. Yapılması gereken ise öyle çok karmaşık  şeyler değil.

Önce bir bakanlar kurulu kararı ile kamu çalışma saatlerinin 08:00-13:00, 14:00-17:00 saatlerine alınması her çalışma günü için 1.5 saat kadar tasarruf sağlayacaktır. Bu düzeltme sağlandıktan sonra ise 24 saat hizmet gerektiren hastane, polis hizmetleri ve havalimanı gibi alanlarda vardiya çalışma esasları getirilmelidir.

Bu iki temel yaklaşıma ilave olarak, gerek maliyeye bağlı gümrük işlerinde gerekse diğer dairelerde (veteriner, tarım vs gibi) düzenlemelerin zorladığı ek mesai hizmeti gerekliliğini azaltacak düzenleme değişiklikleri ile ek mesai doğuran birtakım işlerin sayısı azaltılacaktır.

Özellikle iş dünyasını doğrudan ilgilendiren ek mesai konusunun tartışıldığı ortamlarda sürekli bir örneği veriyorum. Rotterdam ve Antwerp, Avrupa’nın en önemli ve Avrupa dış ticaretinin en yoğun yaşandığı iki limandır. Bu iki limanda yapılmakta olan yük trafiği KKTC’deki gümrük muayene sistemine göre yapılıyor olsa, değil Belçika ve Hollanda’daki gümrük memurlarının tamamı, AB üyesi ülkelerin gümrük memurlarının tamamı ihraç/ithal olan yüklerin gümrük muayenesini yapmaya yetmez.

Bu ülkeler, KKTC’nin kat kat üzerinde ticari malların gümrük kontrolünü farklı bir sistemle ve bizdeki gibi ek hizmet saati gerektirmeden yapabiliyorsa, KKTC’nin de benzer sistemi kurmak suretiyle yapması zor olmayacaktır.

Ek mesai eyleminin köklü değişim yönünde ortaya çıkarmış olduğu fırsat, hükümetin reform yapma konusundaki samimiyetini de ortaya koyacaktır. Geçen hafta bir kısım ek mesai ücretinin ödenip de geri kalan kısmı takvime bağlanmasıyla eylemin sona ermiş olması sonucunda, hükümet sorun bitti mevcut düzene devam mı diyecek, yoksa değişim ihtiyacını görüp de bunu sağlamak için kolları mı sıvayacak? İzleyip de görelim.