Sanayi Odası’ndan “Kuzey Kıbrıs Ürünü” logosu

0
162
Sanayi Odası'ndan “Kuzey Kıbrıs Ürünü” logosu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO), Yerli Ürünlerin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması Projesi kapsamında, yerli ürünlerin bilinirliğini, güvenirliğini ve tercih edilebilirliğini artırmak amacıyla logo tasarladı.

Sanayi Odası’nda düzenlen toplantıda tanıtılan “Kuzey Kıbrıs Ürünü” logosu, odanın belirlediği kriterlere uyan yerli ürünler üzerinde bulunacak.

2013-2015 yılları arasında uygulanacak proje, genel olarak yerli ürün ve üretimin markalaşma ve imaj çalışmalarını destekleyip, sürdürülebilirliğine katkı koymayı hedeflerken, üreticileri; standartlar, kalite, imaj ve marka yaratmak konusunda teşvik etmek ve tüketicilerin yerli ürünlere yönelik algısını bilgilendirme kampanyaları ile değiştirerek yerli ürün kullanımını ve sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

“Kuzey Kıbrıs Ürünü” Logo Kullanım Kriterleri; “Şirketin veya ürünlerin logo ve kurumsal kimlik dosyası, kurumsal e-mail ve web sayfası, ISO 9001 belgesi, sektöre özel zorunlu belgeler olan gıda sektörü ISO 22000, İnşaat ürünleri imalatı sektörü: CE veya TSE, Madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri CE, ISO 14001ve OHSAS 18001, Beton ve beton ürünleri sektörü: EN 206, ISO 14001ve OHSAS 18001.” şeklinde sıralanırken, Logo Kullanım Başvuru Formları ve detaylı bilgi, KTSO üye hizmetleri departmanı ile www.kibso.org internet adresinden elde edilebilecek.

ALİ ÇIRALI

KTSO Başkanı Ali Çıralı bugün düzenlediği basın toplantısında logoyu tanıttı ve bilgi verdi. Logonun sunumunu ise KTSO İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum yaptı.

Çıralı, “Kuzey Kıbrıs Ürünü” isimli logonun hedefinin, yerli ürünlerin geliştirilmesi, sürdürülebilirliliğinin, güvenilirliliğinin ve tercih edilmesini artırmak olduğunu kaydetti.

Odanın belirlediği kriterlere uygun yerli üretimler üzerinde yer alacak logo ile yerli ürünlerin diğer ürünlerden ayrılacağını söyleyen Çıralı, logonun yerli üreticiler için de önemli bir proje olduğuna dikkat çekti.

Logonun tanıtım sunumunu yapan KTSO İş Geliştirme Uzmanı Leyla Mahrum da, logonun, KTSO’nun 2012 yılında tüketiciye ve otelcilere yönelik yerli ürün kullanımını ölçmek amacıyla yapılan “Yerli Ürün Kullanım Anketi, KTSO 2012 ve Otellerde Yerli Ürün Kullanımı Anketi, KITOB 2012” doğrultusunda ortaya çıkan sonuçlara göre dizayn edildiğini kaydetti.

Sonuçlar doğrultusunda kapsamlı bir proje ile üreticilere yönelik markalaşma çalışması ve tüketicilere yönelik bilgilendirme kampanyası yapılmasına karar verildiğini ifade eden Mahrum, “Kuzey Kıbrıs Ürünü” logosunun, yerel sanayi ürünlerini temsil eden şemsiye bir marka olduğunu belirtti.

Mahrum, bu çalışma ile Kuzey Kıbrıs ürünlerinin artık bir “logo”ya kavuştuğunu, logonun; yerli ürünün marka değerini, görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak için tasarlandığını, yerel tüketicinin iç piyasada alışveriş alışkanlıklarını yerli ürünler lehine değiştirmeye yönelik olduğunu anlattı.

KTSO’ya üye firmaların, Sanayi Odası'nın belirlediği standartlara uygunluk şartıyla ürünleri için “Kuzey Kıbrıs Ürünüdür” logosunu ürün ambalajlarında kullanım hakkına sahip olabileceklerini ifade eden Mahrum, logonun, profesyonel bir dizayn ajansı tarafından hazırlanıp açık halk oylamasına sunulduğunu ve halk oylaması sonucu en yüksek puanı alarak seçildiğini kaydetti.

Kıbrıs haritası şeklinde olan logo üzerine Türkçe olarak “Kuzey Kıbrıs Ürünü” yazılırken, İngilizce olarak da “Made in North Cyprus” yazıldığını anlatan Mahrum, Kuzey Kıbrıs Ürünü Logosu'nu kullanmanın avantajlarını şöyle sıraladı:

“Logo, yerli ürünlere bir üst kimlik sağlayacak ve logoyu kullanan ürünlerin marka değerinin artmasına katkıda bulunacaktır.

Logo kullanım izni tüm yerli ürünlere değil, KTSO'nun belirlediği kriter ve standartlara uygunluk gösteren ürünlere verileceği için, logolu ürünler prestij kazanacaktır.

Logolu ürünlerin, rafta tüketici tarafından ayırt edilmesi kolaylaşacak, ürünlerin görünürlüğü artacaktır. Bu logoya sahip ürünlerde oluşabilecek şikayetler, KTSO’ya iletilebilecek, tüketici sorun ve önerileri dikkate alınacaktır.

Logo kullanımı, Kuzey Kıbrıs'ta yerli üretim bilincinin ve tüketiminin artırılmasına katkıda bulunarak, ülke ekonomisinin üretime dayalı sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasında rol oynayacaktır.”

Mahrum, anket sonuçlarına bakıldığı zaman yerli ürün bilinirliği ve tercih edilirliğinin yeterli olmadığının görüldüğünü, bu sebeple yerli ürünleri tanıtıcı kapsamlı bir bilgilendirme kampanyası yapılmasının gerekli olduğunu belirtti.

Bu çerçevede ilkokullara yönelik kampanya, “Yerli Ürün Haftası” etkinlikleri, marketlere yönelik kampanya ve turizm sektörüne yönelik çalışmalar yapılacağını ifade eden Mahrum, projenin; üreticilerin markalaşma, imaj, ambalaj, standartlar ve benzeri konularında bilinçlendireceğini, itibar kazandıracağına işaret etti.

Tüketicilerin de “Kuzey Kıbrıs Ürünü” logolu ürünlere güveneceğini ve sahipleneceğine inanç belirten Mahrum, daha fazla tüketicinin de yerli ürünleri kullanacağını, yerli ürün bilincinin sağlamlaşacağını kaydetti.

LOGO KRİTERLERİ

“Kuzey Kıbrıs Ürünü” Logo Kullanım Kriterleri şöyle:

“Şirketin/ürünlerin logo ve kurumsal kimlik dosyası, kurumsal e-mail ve web sayfası, ISO 9001 belgesi, sektöre özel zorunlu belgeler olan Gıda sektörü ISO 22000, İnşaat ürünleri imalatı sektörü: CE veya TSE, Madencilik ve taş ocakçılığı sektörleri CE, ISO 14001ve OHSAS 18001, Beton ve beton ürünleri sektörü: EN 206, ISO 14001ve OHSAS 18001.”

Logo için KTSO’dan teknik destek alınabilecek. Bu çerçevede Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nden markalaşma, imaj, ambalaj, standartlar, iş geliştirme, devlet destekleri, hibe programları, anlaşmalı profesyonel danışmanlardan ise, logo kullanım avantajları, KTSO kriterleri ve standartları – ürün ve firma olumlu imajı, itibar, ürünlerin marka değerine katkı, ürün görünürlük artışı – rafta ithal ürünlerden ayırt edilebilme, Kuzey Kıbrıs Ürünü web sayfasında ve sosyal medyada ücretsiz yer alma, bilgilendirme kampanyalarında görünür olma konularında destek alınabilecek.

Logo Kullanım Başvuru Formları ve detaylı bilgi, KTSO üye hizmetleri departmanı ile www.kibso.org internet adresinden elde edilebilecek.