Sağlık Bakanlığı Bütçesi Kabul Edildi

0
102
Sağlık Bakanlığı Bütçesi Kabul Edildi

Geç saatlere kadar süren toplantı nedeniyle Meclis Genel Kurulu yarın saat 11.00’de toplanacak ve bütçe maratonu sürdürecek. Genel Kurul’da yarın Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.

ARABACIOĞLU

Sağlık Bakanlığı bütçesiyle ilgili ilk sözü DP UG Milletvekili Mustafa Arabacığıoğlu aldı.

Arabacıoğlu, sağlık çalışanlarının kamu görevlileri kapsamında tutulmasının doğru olmadığını söyledi.

Mustafa Arabacıoğlu, “Hekimlerin ikinci işi ve ikinci kazancıyla ilgili tanım nedir? Yasada bunun tanımı yapılmalı” dedi.

Mustafa Arabacıoğlu, sağlıkla ilgili mantalitenin değişmesi gerektiğini vurgulayarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin da miadını doldurduğunu söyledi.

Yeni yapılacak hastanenin sel yatağı olan yerlerden uzak yere inşa edilmesini isteyen Arabacıoğlu, konuşmasında Sağlık Bakanlığı yaptığını da anımsattı, eleştirilerini yaparken bunu dikkate aldığını söyledi.
Arabacıoğlu, “Bakanlık görevi zor, bakanlar sürekli eleştiriliyor. Bir bakan kötü, diğeri de kötü…Bu bakanların hepsi mi kötü? Sorun sistemde, sistem bütün olarak ele alınmalı” dedi.

Sağlık Çalışanları Yasası, Özel Hastaneler Yasası gibi konularda değerlendirmede bulunan Arabacıoğlu,  önümüzdeki aylarda Meclis gündemine gelecek Genel Sağlık Sigortası Yasası konusunda zorlanılacağını söyledi.

Arabacıoğlu, sağlığa yapılan eleştirilerin nasıl yapıldığının önemli olduğunu da kaydetti, sağlığı bilmeyen kişilerin bu alanda yorum yapmasının doğru bulmadığını söyledi.

Mustafa Arabacıoğlu, yaklaşık 33 ay Sağlık Bakanlığı yaptığını da yineleyerek “Kişiler geçici kurumlar kalıcıdır. Bu kurumların yıpratılmaması önemli” dedi.

Kanserin ada genelindeki dağılımı konusuna araştırma yapacak bir birimin kendi bakanlığı döneminde kurulduğunu söyleyen Arabacıoğlu, “Bu birimin ne durumda?” diye sordu.

Doku ve Hücre Yasası’nın Meclis’ten geçen en önemli yasalardan biri olduğuna dikkat çeken Arabacıoğlu, “Bütçeye çok girmedim, sorunlara değindim. Düşüncelerimi aktardım. Sağlık sistemime katkım olduysa ne iyi” şeklinde konuştu.

SERDAROĞLU

UBP milletvekili Ergün Serdaroğlu, sağlık sisteminin 1978 yılından beri bozuk devam ettiğini, sistemsizliğin sürdüğünü kaydetti.

Serdaroğlu, sağlık yasasının buzdolabına girdiğini söyleyerek, ad hoc komite oluşturarak sistemsizliğin sisteme bağlanması gerektiğini belirtti.
Genel Sağlık  Sigortası ve döner sermayenin yakında gündeme geleceğini belirten Serdaroğlu, her iki konunun da büyük önem taşıdığını, sağlık sisteminin durumunu iyileşmesine katkı yapacağını kaydetti.

Serdaroğlu, Türkiye’de Genel Sağlık Sistemi uygulamasının işe yaradığını ifade etti.

Serdaroğlu, doktorluğa yeni başlayanların başlangıç maaşlarının yükseltilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Girne hastanesinde doktor, hemşire ve radyolog eksikliği olduğuna işaret eden Serdaroğlu, ara hizmeti elemanı bulunmamasının da sorun yarattığını kaydetti.

Tüp bebek konusunda denetim ve yasal boyutun ne olduğunu soran Serdaroğlu, bunların yapılmamasının sıkıntılar yarattığını söyledi.
Serdaroğlu, sağlık bütçesinin geçen yıla oranla daha düşük olduğunu ve bu düşük bütçe ile eksikliklerin giderilmesinin zor olacağını belirterek, devlet hastanelerin daha iyi olması gerektiğini de söyledi.

BEROVA

DP-UG milletvekili Özdemir Berova, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık İcraatları 2015 kitapçığını dağıttığını ve bu kitapçığı inceleme fırsatı bulduklarını söyleyerek, teşekkür etti.

Berova, ilk sayfada amaçları anlatan bölümü okudu.

Sağlığın en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret eden Berova, bütçede sağlığa ayrılan payın az olduğunu, sağlıklı bir sistemin bu payla yürütülmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Berova, yıllar içinde yapılan tadilatların artık yarar sağlamadığını yeni bir hastane binasının şart olduğunu belirtti.

Personel eksikliği ve ara eleman sıkıntısına da değinen Berova, bu sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Berova, sağlık çalışanlarının özlük haklarında da sıkıntı yaşandığını, zor şartlarda çalıştıklarını söyledi.

Dar gelirli vatandaşların sağlık hizmetine ulaşırken sorun yaşadığını belirten Berova, vatandaşın cebinden çıkan para ile sağlık hizmet aldığını, böyle bir sistemde sosyal adaletten söz etmenin mümkün olmadığını ifade etti.

Genel Sağlık Sigortası için finans kaynağı yaratılamazsa, düzenlemelerin kağıt üzerinde kalacağını, pratikte soruna yol açabileceğini söyleyen

Berova, Genel Sağlık Sigortası Fonu oluşturulması gerektiğini kaydetti.
Gıda güvenliği konusunda komiteden bir yasa geçirildiğini, bir yıldır yürürlükte olduğunu söyleyen Berova, yasanın Gıda Kurulu oluşturulmasını öngördüğünü ancak bu kurulun sadece bir kez toplandığını belirtti. Berova, yasaların uygulanması konusunda ülkede ciddi anlamda zorluklar bulunduğunu, yasaların uygulanamadığını kaydetti. Berova, yasaların uygulayıcısı olan bakanlıkların yasaları takip ederek, uygulanmasını sağlaması gerektiğini vurguladı.
Koruyucu hekimliğin devlet politikası halinde getirilmesi gerektiğini söyleyen Berova, işyeri hekimliğinin de gündeme getirilmesine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Berova, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde yaşanan sıkıntılara değindi.

Uyuşturucu alkole bağlı hastalıkların artığını söyleyen Berova, bunun gelecek nesilleri olumsuz etkileyecek önemli sorunlardan biri olduğunu belirtti.

İstatistiki bilgiler konusunda ciddi sıkıntı olduğunu kaydeden Berova, otomasyon sisteminin etkin olarak uygulanmasını istedi.

Ambulanslarla ilgili yasal düzenleme yapılmadığını söyleyen Berova, ambulanslarda hizmet verecek kişilere ve görevlerine ilişkin tüzük çıkarılması ve yasal düzenleme yapılması, ayrıca eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Berova, hasta ve hekim haklarını koruyan yasaların çıkarılmasının elzem olduğunu vurguladı.

Tüp bebek merkezlerinin sayılarının giderek arttığını söyleyen Berova, bu merkezlerin Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenmediğini, tüzük ihtiyacı olduğunu ancak tüzüğün yapılamadığını bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini kaydetti.

PİLLİ

UBP milletvekili Ali Pilli, sağlıkla ilgili sorunlara halkın çözüm beklediğini söyledi.

Bütçenin yetersiz olduğu ifadesinin doğru olmadığını belirten Pilli, öncelikli olanın proje yapılması olduğunu kaydetti.

Ülkeye özgü sağlık politikasının hayata geçmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Pilli, politika oluşturulmadan hiçbir şeyin yapılamayacağını belirtti.

Ülkede herkesin eşit ve hızlı olarak sağlık sisteminden yararlanması gerektiğini belirten Pilli, sağlık hizmeti alanın da verenin de sorun yaşadığını kaydetti.

Pilli, kamudaki sağlık çalışanlarının çalışma sisteminin yasal mevzuata uydurulmasının zamanı geldiğini dile getirerek, aksi halde büyük mağduriyetler yaşanacağını, sağlıkta ilerleme olmayacağını söyledi.
Otomasyon sisteminin önemine değinen Pilli, doktorların hasta hakkında bilgi edinebildiğini belirtti.

Onkoloji hastanesinin yapımının devam ettiğini söyleyen Pilli, istihdam edilecek personel sorunu bulunduğunu, onkolog bulunamadığını, sorunun devam ettiğini kaydetti.

Güzelyurt’a hastane inşasının hangi aşamada olduğunu soran Pilli, Lefkoşa’daki devlet hastanesinin miadını durdurduğunu, ivedilikle yeni bir hastane inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

ERÇAL

CTP milletvekili Hüseyin Erçal, sağlıkta bugünkü durumun özetini yaparak, durumun sürdürülemez olduğunu söyledi.

Erçal, geçmişe göre önemli yol kat edildiğini söyleyerek, buna katkı koyanlara teşekkür etti.

Sistemin değişmesinin kolay olmadığını, sorunların ertelendiğini söyleyen Erçal, “Elimizi taşın altına koyabilir, fedakarlık yaparsak sistemi düzeltebiliriz” dedi.

Sağlıkta kurumsallaşma ve devlet politikası oluşturmanın önemli olduğunu belirten Erçal, sağlık reformlarının hayata geçmesi gerektiğini kaydetti.

Erçal, Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın çıkarılmasıyla sağlık çalışanlarının bugünkü statüsünün iyileştirileceğini söyledi.
Kamu güvenlik yasa tasarısında hekimlere özlük hakları verilmemesi halinde ikinci işin önüne geçilemeyeceğini ifade eden Erçal, döner sermaye yasası ile özel hastaneler yasasının çok önemli olduğunu bu yasaların geçirilmesi ile denetimlerin daha sistemli olacağını kaydetti.
Yeni hastanelerin yapılması konusuna da değinen Erçal, yeni bir devlet hastanesinin Lefkoşa’da yapılmasına kimsenin itiraz etmeyeceğini söyledi.

Erçal, Güzelyurt ve Lefke bölgesine yeterli hizmet verebilecek modern bir sağlık kurumuna ihtiyaç olduğunu ve Güzelyurt’a yeni bir hastane yapılmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Sağlıkta eksikliklerin yanında yaşanan olumlu gelişmeler de olduğunu söyleyen Erçal, sistemsizliğin yerini sistemin almasıyla daha da kaliteli ve iyi hizmetler verilebileceğini vurguladı.

GÜNDÜZ

DP-UG milletvekili Menteş Gündüz, Sağlık Bakanlığı’nın Sağlık İcraatları 2015 kitapçığını incelediğini, beğendiğini söyleyerek hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Gündüz, Genel Sağlık Sigortası, Kamu Sağlık Çalışanları gibi sağlığa ilişkin yasa ve tüzüklerin ivedilikle Meclis’ten geçirilmesini istedi.

Acil sağlık hizmetleri konusuna değinen Gündüz, acilde hastalığın ciddiyetine ve aciliyetine göre değerlendirme yapılması gerektiğini söyledi.

Gündüz, akılcı ilaç kullanımına önem verilmesine yönelik çalışmaları çok olumlu karşıladıklarını ifade etti.

Hasta raporlarının kamunun kanayan yarası olduğunu söyleyen Gündüz, bu konunun kamu reformu ile önlenebileceğini kaydetti.

Gündüz, tahlil sonuçlarının Sağlık Bakanlığı’nın web sitesinden öğrenilebilmesinin çok sevindirici bir gelişme olduğunu belirtti.
Pestisit kalıntılarına ilişkin tahlillerin hemen sonuçlandırıldığına işaret eden

Gündüz, tahlil sonucunda kalıntı tespit edilenlere yönelik yaptırım uygulanması, caydırıcı ceza verilmesi gerektiğini belirtti.

Güzelyurt bölgesinde yeni bir hastane yapılacağını söyleyen Gündüz, destek vereceklerini ve takibini yapacaklarını ifade etti.

Gündüz, ülkede artan nüfusun Lefkoşa Devlet Hastanesi’nden hizmet almasıyla hastanenin çöküş yaşadığını söyleyerek, bunun önüne geçilmesi için bölgelerdeki hastanelerin de güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ülkede şeker hastalığı ve obezitenin arttığına dikkati çeken Gündüz, bölgelerdeki hastanelere diyaliz makinesi alınmasının önemli olduğunu söyledi.

DİNÇYÜREK

DP-UG milletvekili Hakan Dinçyürek, sağlıkta vatandaş memnuniyeti noktasında da, sağlık çalışanları açısından da sorunlar bulunduğunu, şikayetlerin devam ettiğini söyledi. Tüm kesimlerin şikayet ettiği sağlıkta, yanlışlara dur denmesi gerektiğini belirten Dinçyürek, sorunun kaynağının tespit edilmesini istedi.

Dinçyürek, vatandaş ve sağlık çalışanlarının beklentilerini ve taleplerini dile getirdi.

Sağlıkta yıllardır aynı sorunların dile getirildiğini söyleyen Dinçyürek, sağlığa bütçe içinde yüzde 6 pay verildiğini, dünyada gelişmiş ve sistemini kurmuş ülkelerde sağlığa ayrılan payın yüzde 12-16 arasında olduğunu belirtti.

Dinçyürek, sistemini kuramamış KKTC’de sağlığa yüzde 6 ayırmanın sadece maaş ödemesi, ilaç gibi temel giderleri karşılamaya yeterli olacağını kaydetti.

Bu problemin sadece 2016 bütçesine özgü olmadığını söyleyen Dinçyürek, bütçenin yıllardır bu şekilde devam ettiğini, projeler yapılamadığını, sistem kurulamadığını belirtti.

Sağlığın yürütüldüğü yasaların günün ihtiyaçlarına uygun olmadığını belirten Dinçyürek, sistemde ve yasada değişikliklerin gündeme getirildiğini ancak sağlığın kamu görevlilerine uygulanan yasalarla yürütülemeyeceğini söyledi.

Dinçyürek, Avrupa ve Amerika’da birçok hekimin ikinci veya üçüncü sağlık kurumlarında yasal olarak çalışabildiğini, yasaların buna elverdiğini belirtti.
Sağlığı, Kamu Görevlileri Yasası dışında mütalaa etmek gerektiğini, sağlık çalışanlarının barem ve özlük hakları ile maaşlarının, dünyadaki rekabet şartlarına uygun ve ülke gerçekleri de göz önünde bulundurularak düzenlenmesi gerektiğini ifade etti.

KKTC vatandaşlarının Türkiye’de ihtisas yapması halinde diplomalarının verilmediğini, mecburi hizmet şartı arandığını söyleyen Dinçyürek, devlete alınmayacak doktorlar için mecburi hizmet şartı aranmaması gerektiğini dile getirdi.

Sağlık ve eğitimde tasarruf yapılamayacağını söyleyen Dinçyürek, eksik kadroların süratle doldurulması, onkoloji hastanesi için ihtiyaç olan kadroların tamamlanması gerektiğini ifade etti.

Teşkilat Yasalarını en kısa sürede Melis’e getirilmesi gerektiğini söyleyen Dinçyürek, “Biz muhalefet olarak buna tam destek vermeye hazırız” diye konuştu.

Dinçyürek, uzun yıllardır sözleşmeli olarak çalışan, sağlık çalışanları bulunduğunu, bu şekilde çalışanların kadrolanmasının formülünün ivedilikle bulunmasını istedi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde hastaların tam şifa bulduğu ameliyatlar yapıldığını, Güney Kıbrıs’ta dahil yapılamayan ameliyatlar gerçekleştirildiğini söyleyen Dinçyürek, yapılan güzel şeylerin de halkla paylaşılması, daha etkin PR çalışması yapılması gerektiğini belirtti.

Sağlıkla ilgili yasaların ivedilikle tüm paydaşların katılımıyla sonlandırılması gerektiğini söyleyen Dinçyürek, Genel Sağlık Sigortası uygulanırken gerekli tedbirler alınmazsa çökeceği uyarısında bulundu.

Prim sisteminin doğru uygulanması gerektiğini, sistemin sürdürülebilir bir denge içinde olması gerektiğini belirten Dinçyürek, bu yapılmazsa sistemin batacağını söyledi.

Sağlıkta taşların yerinde oynadığını ifade eden Dinçyürek, kaos gibi görünen olayın bir fırsata dönüştürülebileceğini ve taşların yerine oturması için mecliste bir irade olduğunu ifade eti.

Dinçyürek, iradenin gösterilmesi halinde sağlık sisteminin düzlüğe çıkarılabileceğini kaydetti.

HAMZAOĞULLARI

CTP milletvekili Biray Hamzaoğulları, alternatifsiz doktorlar yaratıldığını, bazı doktorların devleti tehdit ettiğini söyledi.

Hamzaoğulları, Sağlık Bakanlığı’nın iki yılda güzel şeyler başardığını ancak daha yapılacak çok işler olduğunu, sistemsizliğin uzun yıllardır devam ettiğini ifade etti.

Hamzaoğulları, yapılan yanlışlıkların sorumlusunun son iki bakan değil, bugüne kadar gelen sistemsizlikte olduğunu belirtti.

Mehmetçik’te sağlık merkezinin kısa sürede inşa edilmesi gerektiğini söyleyen Hamzaoğulları, anayola yakın inşa edilmesiyle acil durumlara müdahalenin ancak bu şekilde yapılabileceğini kaydetti.

Hamzaoğulları, Yenierenköy’de sağlık merkezinin anayola yakın yapılmaması eleştirdi.

Doktor münhallerinin 8 ay geciktirildiğini söyleyen Hamzaoğulları, bunun nedeninin sistemsizlik olduğunu belirtti.

ÖZCENK

UBP milletvekili Erdal Özcenk, sosyal güvenlik reformunun en öneli bacağı olan Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi ile sağlık sistemin düzeleceğine inandığını kaydetti.

En önemli sorunun sistemsizlik olduğunu belirten Özcenk, Genel Sağlık Sigortası sistemi ile performansa dayalı ücret politikası geliştirilirse rekabet ortamı oluşacağını ve sağlığın daha iyiye gideceğini söyledi.

Özcenk, sağlık konusunda ad-hoc komite kurulacak olmasının sevindirici olduğunu, sağlığın partiler üstü olması gerektiğini dile getirdi.

GÜLLE

CTP milletvekili Ahmet Gülle, yapısal reformlarla ilgili sürece tüm kesimlerin destek vermesinin önemli olduğunu söyledi.

Sağlıkta sürdürülebilir bir yapı olmadığını, bunun nedenlerinin ortaya konması gerektiğini belirten Gülle, aynı şekilde verimsizliğin de nedenlerinin bulunası gerektiğini kaydetti.

Gülle, göreve geldiği dönemde Sağlık Çalıştayı düzenlediklerini hatırlatarak, çalıştay sonucunda Genel Sağlık Sigortası finansmanı temelinde kamu ve özelin ayrı olacağı, kamu hastanelerinin döner sermaye ile çalışacağı bir yapı oluşturulması kararı alındığını belirtti.

Sağlıktaki gelişme ve iyileşmenin temelinin finans kaynağının önünün açılması olduğunu söyleyen Gülle, özellikle Genel Sağlık Sigortası ve sağlık reformları ile sağlık hizmetlerinin özele kayacağı gibi bir yanlış kurgulama yapıldığını ama özünün kamuda hizmet verilmesi olduğunu ifade etti.

Gülle, hızlı bir şekilde ad-hoc komite oluşturulması gerektiğini söyledi.
Halk sağlığını güçlendirme, insan odaklı sağlık sistemi oluşturulması ve eşitlik konularının Dünya Sağlık Örgütü’nün koyduğu hedefler arasında bulunduğunu söyleyen Gülle, bu hedeflerle bağlantılı bir sistem kurmanın önemine değindi.

Gülle, sağlıkta uzun vadeli planlamalar yapılması gerektiğini, bu planlamaların gerçekleşmesi için finansman gerektiğini bunun da Genel Sağlık Sigortası sistemi ile sağlanabileceğini söyledi.

Karpaz’da, Yenierenköy ve Mehmetçik’te, Güzelyurt ve Lefke’de sağlık kurumları inşa edilmekte olduğunu söyleyen Gülle, Lefkoşa’ya da yeni bir hastane yapılması ve bu sürecin hızlandırılması gerektiğini belirtti.

ÇAKICI

TDP milletvekili Mehmet Çakıcı, sağlıkta yapılması planlanan reformlara değinerek, önemli olanın projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesi olduğunu söyledi.

Çakıcı, sağlık hizmetlerinin tam güne geçmesinin reform olarak tanımlanabileceğini, bunu gerçekleştirebilenin reform hükümeti olarak tanımlanabileceğini belirtti.

Çakıcı, onkoloji hastanesinin kurulacağını ancak doktorun olmadığını doktor hazırlığı da olmadığını  belirterek doktor ve hemşire ihtiyacının nasıl karşılanacağını, getirilecek doktora kaç para verileceğini sordu.
Sağlık alanında çalışan doktorlara hak ettiği ücretin verilmesi gerektiğini ifade eden Çakıcı, sağlığın hayati önem taşıdığını sağlık olmadan hiçbir şeyin olmayacağını belirterek, sağlığa ayrılan bütçeyi eleştirdi ve sağlıkta tasarruf yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sağlığa bütçede hak ettiği kaynağın ayrılmadığını belirten Çakıcı, sağlıkla ilgili şu ana kadar hiçbir adım atılmadığını kaydetti.

Çakıcı, uyuşturucu tedavi merkezi kurulsa dahi, doktorların tam gün mesaiye geçmemesi takdirde rehabilitasyonun gerçekleşemeyeceğini söyledi.

Çakıcı, “Sistemi değiştirecek reform göremiyorum. Herhangi bir hükümetten farklı bir hükümet yok ortada” dedi.

İlaç ve kalitede eksiklikler olduğunu söyleyen Çakıcı, Hal Yasası’nın çıkarılamadığını, gıda ürünlerinin denetlenemediğini, kanser hastalarının arttığını belirtti.

Çakıcı, sağlığın çökmüş olduğunu, reformların düşünsel olmaktan çıkıp pratiğe dönüştüğü zaman hükümetin reform hükümeti olacağını ifade etti.
“Şimdi 4 aylık bir hükümet olduğunuz için çok eleştiri yapmıyorum ama bir sonraki bütçe görüşmelerinde 16 aylık olacaksınız ve bu sürede birçok icraat yapılabilir” diyen Çakıcı, bir sonraki bütçeye kadar sistemin düzelmemesi eksikliklerin giderilmemesi halinde bütçe görüşmelerinde bu kadar uyumlu olmayacaklarını, genel kurula eylemlerle ve 13 saatlik konuşmalarla gelecekleri uyarısında bulundu.

Çakıcı, genel bütçeye ve sağlık bakanlığı bütçesine ret oyu vereceklerini belirtti.

İZBUL

Sağlık Bakanı Salih İzbul, iki buçuk yıldan beri yeni bir sistem üzerinde çalışıldığını, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın hazırlandığını ve ilgililerin bilgisine getirileceğini, Döner Sermaye Yasası’nın da kısa sürede sonuçlandırılacağın söyledi.

Sağlığı eleştirirken güvensizliğe yol açacak şekilde konuşulmaması gerektiğini dile getiren İzbul, yapıcı eleştirilerin daha yararlı olacağını belirtti.

İzbul, hastanelerde çok iyi işler yapıldığını bunun da görülmesi gerektiğini kaydetti.

Merkezi İhale Komisyonu’ndan kaynaklanan bazı sorunlar bulunduğunu dile getiren İzbul, bu konuda da düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti
“112 sistemi sağlığın en iyi çalışan bölümüdür. 112 tamamen bağımsız bir birim olacak” diyen İzbul, 112 personeline eğitim verildiğini kaydetti.

Hekimlerin ayrı bir konumda değerlendirilmesinin gerektiğini dile getiren İzbul, Sağlık Çalışanları Yasası’nda ciddi değişiklikler yapılacağını söyledi.
İzbul, hedeflerine ulaşmak için ciddi ve yoğun bir çalışma içinde olduklarını belirtti.