Rekabet Kurulu İş Başında

0
198

Geçen hafta dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. Rekabet Kurulu’nun bir kararı ile ilgili yerel basında bir haber yer aldı.  Lefkoşa-Mağusa  güzergahında yolcu taşımacılığı yapmakta olan  5 şirkete rekabet yasasına aykırı davranmaktan toplam 65,804 TL para cezası verildi.

Beş şirket 2014 yılında imzaladıkları bir sözleşme ile rekabet yasasının 4. maddesini, bu alanda rekabeti bozacak şekilde ihlal etmişler. Kurul durumu incelemiş, ihlale karar vermiş ve cezayı da yazmış. Ayrıca bu karar sonucu, imzalanmış sözleşme de geçersiz sayılacak. Yani bu alanda rekabeti bozan firmalar arası anlaşma yürürlükten kalkacak.

Rekabet Kurulu’nun iç piyasada rekabet koşullarının sağlanmasına yönelik girişimi, bir iktisatçı ve tüketici olarak beni fazlasıyla sevindirdi. Rekabet Kurulu’nun da,  piyasalarda rekabetin korunması için dişini göstermeye başlaması ise umutlandırdı.

Rekabet Kurulu ve rekabet yasası, piyasa ekonomisinin en önemli aracı olup, bir ekonomide etkin piyasanın sağlanması ve tüketici menfaatinin kollanması için gerekli bir kurum ve yasadır. Kurul’un ülkemizde oluştuğu günden beri etkinliği sürekli tartışılır olmuştur. Tartışmaların özünde ise ne yaptığı sorgulanarak, fonksiyonlarını yeterince yerine getirmediğinden şikayet edilmiştir.

Rekabet yasası temelde, piyasada rekabeti kısıtlayan anlaşmaları, teşebbüs birliği kararlarını ve uyumlu eylemleri yasaklayarak, bu yönde eylemleri önlemeye çalışır. Bunun yanında, piyasada hakim durum yaratılmasını ve hakim durumunun kötüye kullanılmasını engeller. Bir de birleşme ve devralma yoluyla bir sektörde yoğunlaşmanın önüne geçmeye çalışır.(Rekabet Yasası’nın 4.,5. Ve 6. Maddeleri)
Ceza yazılan yolcu taşımacılığı olayında, 5 şirket teşebbüs birliği anlaşması yaparak, bu alandaki rekabeti ortadan kaldırmış. Bu durumu fark eden Rekabet Kurulu, anlaşmayı rekabetin engellenmesi olarak görerek şirketleri bu teşebbüslerinden ötürü cezalandırmış.

Bu karar vesilesi ile Rekabet Kurulu’nun web sitesine göz attım. Kurul’un yolcu taşımacılığı dışında, hazır beton, akaryakıt istasyonları gibi alanlarda da soruşturmalar yapmakta olduğunu gördüm. Kurul piyasada gördüğü rekabeti bozucu aksaklıklara belli ki müdahale ediyor. İşin sevindirici yanı bu zaten, Rekabet Kurulu iş başında ve rekabeti bozucu faaliyetleri engellemeye çalışıyor.

Ceza kararı sonrası yolcu taşıması yapan şirketler, ilgili cezayı yüksek mahkemeye taşımış. Yüksek mahkemenin bununla ilgili vereceği karar çok önemli. Rekabet Kurulu kararının haklı bulunması halinde, kurulun önü açılacak. Rekabet yasasının 4, 5 ve 6. maddelerine muhalefet içeren eylemlere daha cesaretle müdahale edebilecek, işletmeler ise rekabet yasasının gereğini fark ederek, benzer eylemlere girişmeyecek. 

Rekabet yasası ekonomimizde bir anlam kazanacak.

Rekabet yasasının piyasada rekabeti koruma etkisini, ticari faaliyetlerde bulunun işletmeler kadar hükümetlerin ve politika yapıcılarının da kavraması çok önemli. Bu yasaya rağmen, bu yasanın geçmesinde rol oynamış politika yapıcıları, en son bulgur ve donmuş parmak patates ürünleri piyasasında, piyasanın %60’ını bir-iki şirkete veren kararı alarak, devlet eliyle bu sektörlerde yoğunlaşma yaşanmasına neden olmuşlardır.

Bir yandan rekabet yasasının önemine değinerek  bu yasayı yapmak, diğer yandan da yaptığın yasaya rağmen bir sektörde yoğunlaşma sağlayacak başka bir karara imza atmak bizdeki coğrafyaya has bir eylem olsa gerek.