Özyiğit: “İmar Planı belirli zümrelere değil, toplumun geneline hizmet etmeli”

0
196

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, parti olarak en
başından beridir İmar Planları yapmanın ülkedeki en acil gerekliliklerden biri olduğunu
ortaya koyarak mücadele verdiklerini belirterek, bu planların belirli zümrelerin değil,
toplumun geneli yararına hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planı’nın maalesef esas amacı dışında belirli
zümreleri tatmin etmek için hazırlandığını üzülerek gördüklerine ve planın kendi içinde dahi
tutarsızlıklar taşıdığına dikkat çeken Özyiğit, planın, giriş bölümünde yer alan amaç ve
hedeflere yönelik hazırlanmaması nedeniyle de yine planda yer alan amaç ve hedeflere
ulaşılamayacağını kaydetti.

Planın askıda olduğu sürede yapılan değişikliklerin, planın etki edeceği alanı ciddi
oranda artırdığını, bu nedenle İyi İdare Yasası tahtında yapılan bilgilendirme toplantılarının
da ‘yok hükmünde’ kaldığını belirten Özyiğit, İçişleri Bakanlığı’nın İmar Planını bu denli
etkileyen değişiklikler neticesinde yeniden bölge halkına açık bilgilendirme toplantıları
düzenleyerek, bilimsel ve sürdürülebilir bir plan için, nihai aşamaya gelen çalışma üzerinde
üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve uzman kişilerin fikirlerine yeniden başvurması gerektiğini kaydetti.

Yapılan değişiklikler sonucunda geçmişteki plansız yapılaşmanın plandan sonra da
taammüden yapılmaya devam edeceğini belirten Özyiğit “Üzgünüz ama şehirlerimizde
altyapısız işler devam edecek, dar gelirliler zenginlerin kiracısı olacak, devlet ve belediyeler
sosyal konut, sosyal tesis ve altyapı yapacak kaynağı bulamayacak, çevre kirletilmeye ve
doğal kaynaklar tüketilmeye devam edecek” dedi.

İmar Planının mevcut haliyle tüm altyapıları yapma sorumluluğunu belediyelere
verirken, rantın da özel sektöre kalacağı uyarısında bulunan ve ‘Planı kim yapıyorsa, altyapı
için gereken bütçenin kaynağını da yaratmakla mükelleftir’ önerisini ortaya koyan Özyiğit,
böylesi bir planla sürdürülebilir yerleşimler hedefine ulaşmanın mümkün olmadığını
kaydetti. Açıklamasında belediyelere de çağrıda bulunan Özyiğit, “Belediyeler, üstlendikleri
sorumluluğun bilinci ile birleşik kurulda etkin bir şekilde, planı kabul etme veya reddetme
yönünde değil, kamu yararına düzeltilmesi yönünde adım atmalıdırlar” dedi.

Planın ortaya çıkan halini inceledikleri zaman, İçişleri Bakanlığı’nın yasal yetkilerini
kamu yararına kullanmadığının açık ve net olduğunu belirten Özyiğit, şunları kaydetti;

“Plansızlıktan mevcut sürer durumu, büyük oranda planla sürdürecek bir plan yaratılıyor.
Bu kabul edilebilir değildir. Plansızlığı ölüm olarak bize yaşatanlar, bu toplumu böylesine
İmar Planlarıyla sıtmaya mahkum ediyorlar. Belli çevreleri tatmin etmek adına plana imza
atmaya hazırlananlar, toplumu yıllarca sürecek bir kaosta yaşamaya mahkum ederek kendi
hatalarının bedelini yine bölgede yaşayan insanlara ödeteceklerdir. Herkesi imzasına,
meslek onuruna, sorumluluklarına sahip çıkmaya davet ediyoruz.”