Özgür İrade Hükümeti

0
232

Temmuz 2015’te kurulan CTP – UBP Koalisyon Hükümetine, o zamanlar, bir yıllık vade biçmiştim. Yanılmışım, o kadar bile sürmedi. Şükür ki, kırk yıllık siyasi tecrübeleri olan Sayın Talat ve Sayın Kalyoncu kadar olmadı yanılgımın büyüklüğü… En azından UBP’nin değiştiğini, artık eski UBP olmadığını, statükonun yaratıcısı UBP ile “Reform Hükümeti” kurulabileceğini iddia edecek kadar olmadı yanılgımın vehameti… Eminim ki bunu iddia eden ayakları yerden kesik siyasetçiler, özeleştiri verip, günü gelince gereğini yapmaktan geri durmayacaklardır!

Şimdi yeni bir konjonktür oluştu. Üç seçenek var: CTP – DP – TDP Koalisyonu, UBP – DP – Bağımsızlar Koalisyonu ve erken genel seçim… İlk iki seçenek gerçekleşmezse kısa vadede; bu seçenekler başarılı hükümet icraatları yapamazsa da bir yıl içinde seçim var.

Parlamentonun yapısı ve ülkenin ihtiyaçları göz önüne alınırsa, CTP, DP ve TDP yöneticilerine, büyük sorumluluk ve soğukkanlılıkla hareket ederek, üçlü bir koalisyon oluşturmaları görevi düşmektedir.

Elbette ülkemizin çok büyük sorunları vardır, ama en birincil olanı, halk iradesine dayalı, kamu yararını öne alan, çözüm yanlısı, Lefkoşa’da düşünüp Lefkoşa’da icraat yapan, özgür irade sahibi bir hükümeti inşaa edebilmektir. Diğer bütün sorunlarımızın çözüm yoluna girebilmesinin gerek koşulu budur…

Talat, Denktaş ve Özyiğit’e düşen tarihsel sorumluluk ve görev bunu başarmaktır. Bu gün bu fırsat ve şans vardır. Talat, Denktaş ve Özyiğit büyük resme bakmalılar ve küçük hesapların kurbanı olmamalıdırlar.

Yeni hükümet, gerçekten “Özgür İrade Hükümeti” olmalıdır. Bunun olasılığı ve olanağı oluşmuş durumdadır. Her üç parti ve her üç lider, birçok kez, “paralel hükümet” pozisyonuna dönüşmüş olan, TC Yardım Heyeti’nin, kaldırılması gerektiğini savunmuşlar ve sakıncalarını vurgulamışlardır. TC ile dostane ama eşit bir ilişki tarzını istediklerini deklare etmişlerdir. İşte size fırsat!…

Muhtemel CTP – DP – TDP Koalisyonun ana misyonu, TC ile dostane, eşit ve iç işlerine karışmama anlayışına dayalı bir ilişki düzeyi oluşturmak; 11 Şubat, 2014 Eroğlu – Anastasiadis Ortak Metni’ne  dayalı bir çözüm için “müzakerelere” destek olmak; ve, Avrupa Birliği muktesebat ve normlarına uygun bir tarzda, KKTC’de yapısal reformları gerçekleştirmek olmalıdır.

Bu aşamada CTP, yeni hükümeti kurmak adına sorumluluk üstlendiğini açıklamıştır. Şimdi söz sırası, Serdar Denktaş ve Cemal Özyiğit’indir. Hadi Serdar, hadi adaşım Cemal, gösterin bakalım, büyük işlerin peşinde misiniz, yoksa küçük hesaplara mahkum mu olacaksınız?