Özelleştime Yasa Önerisi Meclisten Geçti

0
77

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, kamuya aktarılan KTHY ve ETİ çalışanlarının haklarını düzenleyen “Özelleştirme Yasa Önerisi” oybirliğiyle kabul edildi. Genel Kurulu terk eden DP oylamaya katılmadı.

İlk olarak Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı Ersin Tatar öneriye ilişkin raporu okudu.

KTHY’nin eski çalışanları da Genel Kurul çalışmalarını izledi.

DENKTAŞ

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, KTHY konusunda mağduriyetlerin giderilmesi için mücadele ettiğini söyledi.

Önerinin bu şekliyle mali protokol, mali disipline uygun olmadığını söyleyen Denktaş, konuya ilişkin üç dört farklı görüş bulunduğunu kaydetti.

Denktaş, hükümetin uyum içinde çalıştığını zaman zaman fikir ayrılıkları olabileceğini belirtti.

Mağduriyetlerin bulunduğunu ancak yasanın bu şekilde geçirilmesi halinde 2017’de bir tek istihdam yapılamayacağını dile getiren Denktaş, mali protokolün delinmiş olacağını dolayısıyla katkı da alınamayacağını söyledi.

“Faktöring, Meslek Yasası gibi bazı yasaların geçirilmesi gerekir ki gerisini halledelim. Benim önerim geri komiteye çekilmesidir” diyen Denktaş, mali açıdan uygun hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

Denktaş, “Bir mağduriyet yoktur demiyorum. Bu mağduriyet belli bir noktaya kadar düzeltilebilir. Ancak komitede bu yaklaşımı görmedik. Bu yaklaşım nedeniyle müsteşarım emekliliğini istiyor” dedi.

Yasa önerisine karşı olumlu oy vermeyeceklerini belirten Denktaş, bunun hükümet krizine dönüşmeyeceğine inandığını söyledi.

Denktaş, tasarının komiteye geri çekilerek, düzeltilmesi önerisinde bulunarak, tasarının yasalaşmasıyla arkasının geleceğini belirtti.

Konuşmanın ardından DP milletvekilleri olarak Genel Kurul’dan ayrılacaklarını söyledi.

ANGOLEMLİ

TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, 2010 yılından beri bu konunun görüşülerek, ertelendiğini belirterek, bu yasanın bugün geçmesi gerektiğini kaydetti.

“Başka icraatlar için başsavcılığı görmezsiniz, bugün mü görüyorsunuz” diyen Angolemli, ezici çoğunluğun yasanın geçmesi gerektiğine inandığını belirtti.

Angolemli, “KTHY çalışanlarını daha fazla mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Yasa geçmelidir. En önemli konuda meclisi terk etmek olmaz, olmamalıdır” dedi.

ÇAKICI

Bağımsız milletvekili Mehmet Çakıcı, UBP-DP hükümetinin konuya ilişkin mutabakat içinde olmadığını söyleyerek, KTHY’nin kapatılması ile çalışanların mağdur olduğunu, Meclis’in çalışanlardan özür dilemesi gerektiğini belirtti.

DP’nin muhalefetteyken çalışanların yanında mücadele ettiğini söyleyen Çakıcı, CTP’nin de bu yasa görüşülürken burada bulunması ve çalışanların haklarını geri vermesi, kimsenin taktik yapmaması gerektiğini kaydetti.

Şu anda yapılanın sadece bir adım düzenleme olduğunu, bu öneri ile tam hakların geri verilmeyeceğini belirten Çakıcı, “Bu öneri ile bir adım atılmış olacak. Yapılması gereken tüm partilerin burada bulunup ‘evet’ oyu vermesidir. Kaçmak değil. Kaçmak halka ve çalışana ihanet etmektir” dedi.

Önemli olanın ne yönde oy verildiği değil salonda bulunmak olduğunu ifade eden Çakıcı, DP’yi eleştirdi.

“Bu çalışmanın bugün bitmesi lazımdır” diyen Çakıcı, çalışanın hakkının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

Çakıcı salonda bulunan herkese teşekkür etti.

TATAR

Ardından söz alan UBP Milletvekili ve öneri sahibi Ersin Tatar doğru olanı yapmaya çalıştıklarını söyledi.

KTHY çalışanlarının özelleştirme yasası ve kamu çalışanlarının maaş ve ücretleri yasası (göç yasası) kapsamında işe alındığını söyleyen Tatar, siyasi iradeye bakıldığında meclisin bu yasayı geçirmesi gerektiğini belirtti.

Bunun mali boyutu olmadığını fazla olmayacağını belirten Tatar’ın CTP’nin salondan çıkmasını eleştirmesi üzerine Ferdi Sabit Soyer ile aralarında tartışma çıktı.

ERHÜRMAN

Ardından söz alan CTP Milletvekili Tufan Erhürman, isimlerinin kullanılmasını siyasi oyun olarak niteleyerek, “bugün görüşülen yasa önerisi bizim yasa önerimiz değil” diye konuştu.

Serdar Denktaş’ın bütçe görüşmelerinin son gününde CTP-UBP hükümetinin nisap sorunu yaşadığını söylediğini kaydeden Erhürman, “Bugün meclis CTP’nin kimseye söylemeden evet biz nisabı sağlayacağız demesiyle açıldı” şeklinde konuştu.

Kendilerinin destekledikleri yasalar olduğu için nisabı sağladıklarını anlatan Erhürman, bu olduğunda ele alınacak konunun Lefke olduğunu, KTHY yasalarının sonra gündeme geldiğini kaydetti.

Hükümetin işleyişini eleştiren Erhürman, hükümetin ortaya koyduğu hedefleri yerine getirmediğini savundu.

“Kimsenin CTP üzerinden siyaset yapmasına izin verecek değiliz” diyen Erhürman, neden bu yasayla ilgili ciddi bir çalışma yapılmadığını sordu.

Erhürman, CTP’nin bugün salonda kalacağını dile getirerek, “bir daha bize nisap talebiyle gelmeyin, nisabınız yoksa meclisi açamazsınız çünkü iyi niyetimizi kötüye kullanıyorsunuz” şeklinde konuştu.

Erhürman, öneriye olumlu oy vereceklerini dile getirdi.

DİNÇYÜREK

Ardından söz alan bağımsız milletvekili Hakan Dinçyürek meclisin farklı fikirler taşıyan vekiller ihtiva etmesinden doğal bir şey olmayacağını ancak meclis komitesinde konuşulan ve diyalog ve uzlaşıyla meclise gelen bir önerinin bu şekilde bir tartışmaya yol açmasını eleştirdi.

“Bir yasa geldiğinde bunun ne kadar hakkaniyet boyutunda olduğuna ve ne kadar kamu yararı güttüğüne bakmamız lazım” diyen Dinçyürek bu yasanın bir mağduriyeti ortadan kaldırmak amaçlı olduğunu dile getirerek, “Varsa günü geldiğinde başka mağduriyetler o da bu meclise gelir ve konuşulur, birinin sırtından başkasını dövmek ya da bunu çözersek başka sorun çıkar demek doğru değil” şeklinde konuştu.

Dinçyürek bu yasada yapılan önerilerin başından beri yanlış olan bazı sorunları çözeceğini dile getirerek, oyunun da olumlu olacağını belirtti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de söz alarak, “Böyle bir yasa dolayısıyla hükümet krizine neden olmak istemezdik ama biz UBP olarak CTP-UBP döneminde de bu yasanın çıkması gerektiği konusunda oybirliğiyle grup kararı aldık” dedi.

UBP’nin tutarlı bir parti olduğunu dile getiren Özgürgün, başbakan olarak protokolün altına kendisinin imza attığını ancak mağduriyetleri giderme konusunda gerekirse inisiyatif alacağını, engel oluşursa çözmek için çalışacağını olmazsa da görevi bırakabileceğini kaydetti.

Kendisinin hem Sayıştay hem Başsavcıyla konuştuğunu dile getiren Özgürgün, sayıştay başkanının bu önerinin son şekliyle mali soruna yol açacak bir durum yaratmayacağını anlattığını belirtti.

Hükümet ortağının kendisiyle aynı fikirde olmak zorunda olmadığına işaret eden Özgürgün, ciddi olduğunu kabul ettiği bir durum olduğunu, hükümeti bitirecek noktaya gelmemesini ümit ettiğini söyledi.

Tıkanan çalışanların mağduriyetlerini giderici bir düzenleme yapıldığını ifade eden Özgürgün, Başsavcılığın son gün görüşünü komiteye gelerek belirttiğini, Anayasal bir sıkıntı olmadığının da belirtildiğini ifade etti.

“Yapmayacağımız bir tek şey vardır, ülkenin önünü tıkamayız” diyen Özgürgün, “Seçimse seçim eğer tıkandıysa bunun da önünü açarız ama aldığımız karardan dönmeyiz” şeklinde konuştu.

“Eğer burada ifade edildiği gibi bir tehlike olduğuna inansak zaten o noktada olmazdık” diyen Özgürgün, Sayıştay ve Başsavcılığın olumlu görüşüyle de paralel olarak öneriye oylarının olumlu olduğunu anlattı.

Madde madde oylamanın ardından öneri oybirliğiyle kabul edildi.

Oylamaya Genel Kurul salonunu terk eden DP katılmadı.

ÖNERİ’NİN İÇERİĞİ

Meclis’te onaylanan Özelleştirme Yasa Önerisi’nin gerekçesi şöyle:

“Özelleştirme Yasası ile KTHY, ETİ ve CAS çalışanları kamuda istihdam edilmiş ancak bazı hakları konusunda diğer kamu çalışanları ile eşitsizlikler ve adaletsizlikler yaratılmıştır. Kamuda iş huzurunu ve verimini de olumsuz etkileyen bu eşitsizliklerin giderilmesi amacıyla işbu yasa önerisi hazırlanmıştır. Kamu görevlilerine tanınan izin haklarının, eğitim, sınav ve tahsisat haklarının Özelleştirme Yasası altında istihdam edilenlere de tanınması; askerlik ve mücahitlik hizmetlerinin dikkate alınması; emekli olduktan sonra 61 yaşına kadar çalışabilmeleri; gelir eşitsizliğini gidermek amacıyla maaş intibaklarının “Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası”na paralel olması, KTHY’nin tasfiyesi tarihinde değil, uçuşların durduğu tarihteki çalışanlarına, 10 gün içinde istihdam talebinde bulunabilecekleri yeni bir hak verilmesi bu yasa önerisinin başlıca amaçlarıdır”