‘Organ Nakli İçin Yeterli Kampanya Yapılmıyor’

0
132

CTP Milletvekili Ahmet Gülle, organ nakli konusunda yeterli kampanya yapılmamasını eleştirirken, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, mart ayında kampanya başlatılacağını açıkladı.

GÜLLE: “ORGAN NAKLİ İÇİN YETERLİ KAMPANYA YAPILMIYOR”

CTP Milletvekili Ahmet Gülle, organ nakilleriyle ilgili güncel konuşma yaptı.

Güzelyurt’a hastane yapılması düşüncesinin Meclis’in ortak kararı olduğuna dikkat çeken Gülle, bugün ise atılan yanlış adımlarla güzel bir projenin büyük sıkıntıya girdiğini söyledi.

Güzelyurt hastane ihalesi konusunda farklı senaryolar ortaya çıkarsa devletin zararını kimin ödeyeceğini soran Gülle, Ombudsman ve Sayıştay’ı göreve çağırdı.

Gülle, böbrek hastalıklarının sürekli arttığını, diyaliz hizmetlerinin en iyi şekilde verilmesi için çalışıldığını, yaklaşık 800 böbrek hastası olduğunu bunların yaklaşık 200’ünün diyalize girdiğini anlattı.

Gülle, birçok hastanın nakil beklediğini dile getirerek, organ nakli konusunda Sağlık Bakanlığı’nın halkı bilinçlendirmek için yeterli kampanya yapmadığını söyledi.

Bilgi eksikliğinden dolayı beyin ölümü gerçekleşen hastaların organlarının kullanılamadığını söyleyen Gülle, organa ihtiyaç duyan hastaların hayatını kaybettiğini dile getirdi.

Gülle, organ nakli konusunda gerekli bilgi ve kayıt sisteminin devreye konmamasını da eleştirdi.

Gülle, sağlık reformunun çok önemli olduğunu, Genel Sağlık Sigortası’nın da dahil olduğu bu sistemin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyerek, Genel Sağlık Sigortası’nın Sağlık Bakanı tarafından ikinci plana atıldığını savundu. Gülle, Genel Sağlık Sigortası olmadan sağlıkta reform yapılamayacağını belirtti.

Gülle, Genel Sağlık Sigortası’nın hayata geçirilmesi önündeki engelin ne olduğunu sordu.

SUCUOĞLU: “DOKTORLARI MAĞDUR ETMEDEN SÜRECİ SONUÇLANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Gülle’yi yanıtlayan Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın ihmal edilmediğini, 4 Şubat’ta “Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı” ve “Döner Sermaye Yasa Tasarısı”nın görüş almak üzere Başssavcılığa sunulduğunu söyledi.

Sucuoğlu, uygulama için ciddi bir fon gerektiğini, bunun Meclis’te ayrıntılı bir şekilde görüşüleceğini kaydetti.

Doktorların ikinci iş yasağı konusunda mahkemenin sonuçlandığı anımsatan Sucuoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın doktorları mağdur etmeden süreci sonuçlandırmaya yönelik çalışmalar yaptığını ifade etti.

MARTTAN İTİBAREN ORGAN NAKLİ KAMPANYASI

Sucuoğlu, mart ayından itibaren, organ nakli konusunda bilinçlendirme kampanyası yapacaklarını vurguladı.

Organ bağışında otomasyon konusunda bir sıkıntı olduğunu dile getiren Sucuoğlu, mayıs ayında bu sıkıntının son bulacağını, çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

ERÇAL: “KAMU GÖREVLİLERİ (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI RAFA KALKTI”

CTP milletvekili Hüseyin Erçal, Güzelyurt Hastanesi’nin yarın temeli atılacağını, her şeye rağmen bundan mutluluk duyduğunu, törene de katılacağını belirtti.

Meclis komitelerinin çalışmalarına değinen Erçal, Kamu Görevlileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın bir türlü geçirilmediğini söyledi.

Bu yasa değişikliğini 2006 yılından beri tartışıldığını ancak yasalaşamadığını söyleyen Erçal, tüm siyasi partilerin geçirilmesi gerektiğinde uzlaştığını ancak sonuç çıkmadığını belirtti.

Erçal, tasarının şu anda ortada olmadığını, rafa kalktığını kaydetti.

Tasarının adil uygulamaları getireceğini, imtiyaz sağlamayı, müşavirliği ortadan kaldıracağını dile getiren Hüseyin Erçal, kamu bütçesinin korunması, adil dağıtılması için yasanın önemli olduğunu vurguladı.

Hal ve belediyelere ilişkin yasa tasarılarının ad hoc komiteler oluşturularak, hızlı bir şekilde hazırlanıp geçirilebileceğini söyleyen Erçal, mevcut komitelerin çalışamaz durumda olduğunun ortada olduğunu belirtti.

Erçal, Anayasa’nın da güncellenmesi gerektiğini ifade etti.

Erçal, Kamu Reformu Yasası’nın geçirilmesine ilişkin bir ad hoc komitesi kurulmasına yönelik hazırladığı dilekçeyi okuyarak, Meclis Başkanlığı’na sundu.