MHD: “Mülteciler külfet değil ortak sorumluluk”

0
179
MHD: “Mülteciler külfet değil ortak sorumluluk”

Mülteci Hakları Derneği (MHD) yaptığı yazılı açıklama ile mülteci sorununa dikkat çekti. Ülkemizde özellikle Suriye’den gelen mültecilere karşı geliştirilen tavırların endişe verici olduğu ifade edilen bildiride,
“Suriye’de yaşanan iç savaştan can havliyle kaçmakta olan sığınmacılar, iltica etmek ve sığınmak konularını siyasilerin, medyanın ve halkların gündeminde ön sıraya yerleştirmiştir. Suriye’de yaşanan katliamı olumlayan olmamasına rağmen, bu katliamdan kaçmayı başaran Suriyeli mültecilere karşı geliştirilen tavırlar endişe vericidir” denildi.

“İltica etmek temel bir haktır”
Açıklamada kimi kesimlerin, Suriyeli mültecilere sınırları düzensiz bir şekilde aştıkları gerekçesiyle ‘suçlu’ gözüyle baktıkları ifade edildi.
Uluslararası hukuk kurallarına göre iltica etmenin veya zulüme uğrayacaksa kişinin geldiği ülkeye geri gönderilmemesinin temek bir hak olduğunun altı çizilen bildiride şu ifadelere yer verildi:   “Uluslararası hukuğa bakıldığında, sığınmacılar muhaceret yasalarına uymayan bir şekilde bir ülkeye girmelerinden veya orada bulunmalarından ötürü cezalandıramaz, KKTC’de çoğunlukla uygulandığı gibi, gözaltına alınamazlar. Bunun yerine, sığınma başvurusu yapabilecekleri yetkili merciye ulaştırılırlar. İltica etmek ve zulüme uğranacak ülkeye geri gönderilmemek temel bir haktır; bu temel hakların ihlali bir insanlık suçudur.” 

“Külfet değil ortak sorumluluk”
Sığınmacı ve mültecileri korumanın bir ‘külfet’ olarak değil devletin, uluslararası örgütlerin ve sivil toplum örgütlerinin ortak sorumluluğu olarak algılanması gerektiği belirtilen açıklamada, “her aktör payına düşeni yaptığı sürece yerel halkın payından alınmadan sığınmacı ve mültecilerin temel gereksinimleri karşılanabilir. Bir ülkedeki işsizlik, hizmetsizlik durumlarına sığınmacı ve mültecilerin yol actığını söylemek insan haklarını lüks olarak algılayan bir duruşun yabancı düşmanlığı yaratmak, sorunların sorumluluğunu almayıp “öteki”ne yığmak için kullandığı bir söylem olmaktan öteye gitmemektedir” denildi. 

Kıbrıs’ın kuzeyi ve Suriyeli sığınmacılar
Açıklamada yasal ve pratik eksikliklerin sıkıntılara yol açtığı vurgulandı:  “Kıbrıs’ın kuzeyinde sığınmacıları ve mültecilerin haklarını tanımlayan yasaların ve mekanizmaların olmaması, temel insan haklarının gerekliliklerinin dahi yerine getirilmemesi, çok yakınımızda olan bu kriz karşısında bizi hazırlıksız bırakmaktadır”