Maliye Bakanı Mungan: “Ben Bu Protokolün Arkasındayım”

0
140
Maliye Bakanı Mungan:

Maliye Bakanı Zeren Mungan, Genç TV'de Günün Getirdikleri programına katılarak Aysu Basri Akter'in sorularını yanıtladı.

 

"Protokolün Arkasındayım"

Ekonomik programı desteklediğini vurgulayan Mungan, "Ben bu protokolün arkasındayım. Bu kaynak gelmeli. Eğer toplumumuz bu katkıyı almadan mevcut kaynaklarla idare ederiz diyorsa, o zaman başka ama bu katkının gelmesi için bu protokolün yerine getirilmesi şarttır" şeklinde konuştu.

"KKTC'nin doğrudan mali katkı aldığı tek ülke, şu anda Türkiye Cumhuriyeti'dir" diyen Mungan, sınırlı olarak devleti muhatap alamdan, AB'den de yardımlar alındığına işaret ederek, Türkiye'den aktarılan mali katkıya ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Mungan iki ülke arasında imzalanan ekonomik programın uluslararası bir anlaşma olduğunu yineleyerek, bu konuda yapılacak değişiklikler olursa, buna Başbakan ve Başbakan Yardımcısının karar vererek, muhataplarıyla görüşebileceklerini belirtti.

"Ben sadece kendi alanımla ilgili konuşabilirim. Ben Maliye ile ilgili konularda bu protokolün arkasındayım. Bunlar zaten bizim bu protokol olmasa da yerine getirmemiz gereken eylemlerdir" diyerek, bu başlıklar arasında, kayıt dışı ekonominin disiplin altına alınması, vergilerde yasal düzenleme getirilmesi ve bütçe ödeneği olmadan, avans verilmemesi gibi mali disipline bağlı konular olduğuna işaret etti.

 

"Vergi Affı Yok"

Vergi affı düşünülmediğini de belirten Maliye Bakanı Mungan, "bu ülkede her iki yılda bir vergi ve muhaceret affı yapılıyor. Bu da iyi niyetli kişilere karşı bir adaletsizlikten ve kayıt dışılığı beslemekten başka birşey değil" şeklinde konuştu.

Vergi konusunda özel bir komite kurulacağını da anlatan Mungan, "ben bakanlık görevim boyunca tek bir tecil hakkını kullanmadım ve bunu doğru bulmuyorum" diyerek, bu konularda eşitlik temelinde karar vermek adına kurulacak itiraz komisyonunun, Vergi Daire Temsilcisi ve Barolar Birliği gibi sivil toplum örgütü temsilcileriyle beyan ve itirazları inceleyip adalet temelinde karar vereceklerini belirtti.

Resen vergiler konusunda şikayetleri değerlendirirken de Mungan, "devletin herkesten vergi alma zorunluluğu var. Yasamıza göre vergi de beyana dayalı olarak yapılıyor. Ama beyan yapılmaz ya da beyanla gelir arasında açık fark olursa o zaman resen vergi uygulamasına gidilir" şeklinde konuştu.

Zeren Mungan, yapılacak yasal düzenlemelerle vergide taksitlendirme ya da itirazları değerlendirmelerin daha adil olacağına işaret etti ve yasal düzenlemeye kadar geçecek ara dönemde de kurulacak komisyonun bu değerlendirmeleri yapacağının altını çizdi.

 

"KTHY Çalışanları için 2013'de bütçe yok, 2014 de çok sınırlı"

KTHY çalışanlarının ödenmeyen haklarıyla ilgili olarak da devletin KTHY'nin iflasıyla en büyük alacaklı durumunda olduğunu belirterek, çalışanlarla ilgili de 2013 bütçesinde bir kalem olmadığını 2014 için de çok kısıtlı bir imkan olabileceğini düşündüğüne işaret etti.

"Maalesef bir şirket olan KTHY'dan devlet en büyük alacaklı durumunda. Açık söylemeliyim ki, 2013 bütçesinde çalışanların alacakları konusunda bir ödeme yapmak için kaynak yok. 2014 bütçesinin de çok kısıtlı olacağını düşünüyorum" dedi.

 

Çalışma Saatleri

Çalışma saatleriyle ilgili şu anda birşey söyleyecek durumda olmadığını belirten Mungan, şu anda kamuda uygulanan çalışma saatlerinin verimli olmadığına işaret etti. "Şu anda uygulanan çalışma saatleri kamuda verimliliği tamamen ortadan kaldırıyor. Bu konuda değişiklik yapılacaksa Başbakan, Başbakan Yardımcısı, diğer bakan arkdaşlar sendikalarla da görüşüp bu konuda yeni bir düzenleme yapabilir" şeklinde konuştu.