Kyriakos Pierides Yeni Müzakere Sürecini Yazdı

0
193
Kyriakos Pierides Yeni Müzakere Sürecini Yazdı

Kıbrıs Sorunu ile ilgili müzakerelerin yeni bir aşamasının ön hazırlığı gelişme içerisinde…

Kıbrıs Sorununun çözümü ve çağa uymayan bölünmenin sona ermesi,  Kıbrıslı Rumlar için olduğu kadar Kıbrıslı Türkler için de büyük bir tehdit oluşturuyor.

Kıbrıs Rum toplumu son aylarda büyük bir ekonomik kriz nedeniyle eziyet çekiyor.

Bu krizin olumsuz etkileri uzun bir süre de devam edecek. Aynı anda, Kıbrıs Türk toplumu, Kıbrıs Sorunu çözümsüz kaldığı sürece kimliğini koruma ile ilgili kritik ikilemlerle karşı karşıya bulunuyor.

Kıbrıs’ın iki toplumunun çıkarı, Kıbrıs’ın ve insanlarının yaşayabilirliğini sağlayacak ortak bir gelecek arayışında adımlarını aynı hizaya getirmektir.

Kıbrıslı Rumların kötü durumdaki ekonomilerinin pek çok yönü ve Kıbrıslı Tükler için geleceğe ilişkin beklenti ve umutların eksikliğine süreç değişikliğindeki tehdit olarak göğüs gerilmeli…

Değişimin temel parçası, AB içerisinde birleşik bir Kıbrıs’ın rolü ve bunun yoğun bir rekabet içindeki uluslararası çevredeki varlığı ile ilgili ortak bir görüş şekillendirilmesidir.

Bugün, kırk yıllık de-facto bölünme ve Orta Doğu’daki belirsizlik etkileri altında, Kıbrıs her zamankinden daha fazla istikrar, güvenlik ve ilerleme dünyasına gerçek anlamda katılımını planlıyor.

Kıbrıs Sorunu ile ilgili müzakerelerin yeniden başlaması öncesi, Kıbrıslıların yeni kuşakları ile dikkatlerini yeni çabaya yöneltmeleri iki toplum için de önemli…

Diplomatik alanda, her şeyin sabit kalmasını isteyen güçlere hizmet etmeleri dışında hiçbir şeye hizmet etmeyen politika ve pratiklerin gözden geçirilip düzeltilmesine ihtiyaç vardır.

Bana göre, Kıbrıs Sorununun Avrupa düzeyine çıkarılması ve Türkiye – AB ilişkilerinin daha sıcak hale getirilmesi gerekliliğinin tartışılması önemli…

Kıbrıs Sorunu ile ilgili müzakereler esasında ve Türkiye – AB ilişkilerinde yeni fasılların açılmasında paralel bir ilerleme, çözüme önemli bir teşvik sağlayacaktır.

Bu yöntemle, Kıbrıs Sorununun güvenlik ve toprak konuları gibi hiç ilerleme kaydedilmeyen farklı noktalarına göğüs germek için karşılıklı çıkarlar ve dinamik bir çevre yaratılacaktır.

Tamamen açıktır ki, bu müzakereler de sıfırdan başlamayacak…
Uluslararası toplumun tutum ve kararlarından, ayrıca BM çerçevesinde yürütülen müzakerelerde oluşan bir düzey var.

Siyasi gerçekçilik, birleşik Kıbrıs AB bünyesine etkili bir şekilde katılıncaya ve adamızın büyüklüğü ve sınırlarının üstesinden geldiği, büyük kışkırtmalara göğüs gerecek bir konumda oluncaya kadar, her iki tarafın da çağdaş Avrupai çerçevede buna yatırım yapmaları gerekliliğini ortaya koyar.