KTÖS: “Hükümet programı ile uygulamalar örtüşmeyecek”

0
262
KTÖS:

Hükümet ortağı Başbakan Yardımcısı Sn. Serdar Denktaş geçici personel alımı yapılmayacaktır diye açıklama yaparken halka karşı hiçbir sorumluluğu bulunmayan atanmış Maliye Bakanı öğretmenlerin geçici olarak göreve başlayacağından ve tasarruf tedbirlerinden bahsetmektedir. Özellikle bu yıl seçim yasakları nedeni ile okulların öğretmensiz kalacağı ile ilgili tüm uyarılarımıza rağmen okullarda ihtiyaç duyulan öğretmen sayılarının altında kadro verilmesi ve bunun için de tasarruftan bahsedilmesi gerçekten çocuklarımızı düşünen bir maliye bakanı ile karşı karşıya olmadığımızı göstermektedir. Hiçbir kurala yasaya ve tüzüğe bağlı olmadan keyfi bir şekilde öğretmen kadrolarını belirleyen maliye anlayışı tam bir faydacı-çıkarcı-paracı anlayıştır. Eğitimi ve çocuklarımızı düşünmeyen, bir maliye anlayışı bu uygulama ile özel okulları cazip hale getirmeye hizmet etmektedir. Bir yandan ilahiyat koleji ve bir cami için 45 milyon T.L harcarken diğer yandan ise para yok tasarruf yapacağız demek tam bir iki yüzlü siyasettir.
Hükümeti bu konuda uyarmak istiyoruz. Eğitimin ruhu öğretmendir. Öğretmensiz eğitim olmaz. Eğitim devletin birincil görevidir. Eğer devlet olduğumuzu iddiasındaysanız, görevinizi yapınız. Halkın vergilerini camilere ve tarikatlara dağıtan anlayışın tasarruf diye karşımıza çıkmasını tamamen siyasi bir tavır olarak algıladığımızı vurgular, hükümeti bu kararı gözden geçirmeye davet ederiz.
Saygılarımızla.
Şener ELCİL
KTÖS
Genel Sekreteri