Kriz Yönetim Komitesi oluşturuldu

0
174
Kriz Yönetim Komitesi oluşturuldu

“Yurt içinde ve yurt dışında meydana gelen afet ve acil durumlara ulusal ve yerel düzeyde müdahalenin ve buna ilişkin hazırlık faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi, koordinasyon ve işbirliğinin sağlanması” amacıyla Kriz Yönetim Komitesi oluşturuldu.

Kriz Yönetim Komitesi’nin oluşumuna ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 4 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Başbakanlık Müsteşarı başkanlığındaki komitede, şu bakanlık veya birimlerden üyeler görev alacak:

“İçişleri ile görevli Bakanlık Temsilcisi, Sağlık ile görevli Bakanlık Temsilcisi, Çevre ile görevli Bakanlık Temsilcisi, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Temsilcisi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Temsilcisi, Polis Genel Müdürlüğü Temsilcisi ve Orman Dairesi Temsilcisi.”

Komitenin, meydana gelen veya gelmesi muhtemel büyük ölçekli deprem, sel, fırtına, toprak kayması, çığ; iltica ve nüfus hareketleri; yangınlar ve kazalar; kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer madde kazaları veya olayları; tehlikeli ve salgın hastalıklar gibi doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afet ve acil durumlar ile Başbakan tarafından acil durum veya afet diye değerlendirilen diğer olay ve durumlarda ulusal düzeyde etkin ve yoğun müdahale ve koordinasyonu sağlamak üzere faaliyete geçmesi öngörülüyor.

LEFKE, KENTSEL SİT ALANI İLAN EDİLDİ

Lefke’nin kentsel sit alanı (koruma alanı) ilan edilmesine ilişkin Taşınmaz Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karar, mevcut dokunun korunmasına yönelik bazı kurallar getirilmesini öngörüyor.

Resmi Gazete’nin 18 Eylül tarihli sayısında  yer alan kararda, Lefke Kentsel Sit Alanı’nda tarihi, kültürel, mimari ve sanatsal açıdan özellikli doku oluşturan binaların yoğun olduğu bölgeler I. Derece; doğal (peyzaj) ve çevresel açıdan doku oluşturan bölgeler de II. Derece olarak sınıflandırıldı.

Teknik ekipler tarafından Lefke kentinin tümünde yapılan geniş kapsamlı mimari değerlendirme çalışması neticesinde gerçekleştirilen derecelendirme çalışmaları, sit alanı olarak belirlenen alanda Lefke’nin geleneksel yapısı, tarihi ve kültürel mirası ile doğal güzelliklerinin (peyzajının) korunarak geliştirilmesi sağlanacak şekilde gerekli yasal düzenlemelerin getirilmesi; fiziksel özellikleri ile yapıldıkları dönemin sosyal ekonomik ve kültürel yapısını yansıtan bina ve bina gruplarının bulunduğu alanların yok olmasına sebebiyet verecek türden gelişmelerin yapılmasını önleyecek önlemler alınması; ayrıca turizm yatırımlarının planlı, doğayı ve yerleşim yerlerinin karakterini bozmayacak şekilde yapılmasının sağlanması amacını taşıyor.

TAK