Kolay Gelsin ve Hayırlı Olsun!…

0
214

Ha gayret diye söze başladığım anda hemen yanlış anlam çıkarılabilir. Bence sakıncası yok…

Burada vurgulamaya çalışacaklarımdan birileri rahatsız olabilir!  Ancak peşin söylemiş olayım ki açıkça biline…

Benim ne bir beklentim ne de birilerine eyvallahım var!  Ve inanıyorum ki burada vurguladıklarımı sabırla okuyanlardan alabileceğim tepkilerin genelde olumlu olma olasılığı olumsuz tepkilere karşın daha yüksek olacaktır.

Yazdıklarıma ve söylediklerime gösterilecek olumlu veya olumsuz tepkiler beni sadece memnun eder…

Son zamanlarda iyi niyetlerinden kuşku duymadığım SEÇİLMİŞLERİN bir yandan adada çözümün ÇOK YAKIN  olduğuna ilişkin umut aşılama çabalarını gözlemlerken aynı kişilerin her gün yeni yasa değişiklikleri bir yana bu yazımda  değinmeye çalışacağım anayasa değişiklik önerisi  ile halkın huzuruna çıkmaları arasındaki tezatlığı anlamakta güçlük çekmekteyim.

Yine en başta belirttiğim gibi bu çalışma içinde olanların iyi niyetlerinden şüphe duymadığımı belirttikten sonra tüm milletvekillerine ve özellikle bu değişiklik önerisinin olağanüstü olarak toplanacak olan meclisce görüşülüp yerel seçimlerle birlikte  HALK OYLAMASINA  sunulması hususunda çaba gösterenlere birkaç sorum veya uyarım  olacak. Bu hususta çok düşündüm ve son ana kadar  bekledim….

Neden mi? Bir yandan gerçekten inanarak söylediğinize inandığım üzere ( ve kişisel olarak beklentim olan) Kıbrıs’ta çözüm yakındır! diyorsunuz… Kıbrıs’ta barış engellenemez! diyorsunuz diğer yandan anayasal değişiklik önerisi yapıyorsunuz!… Neden?

Sakın ola değişiklikle getirmek istediğiniz hususlarda olumsuz düşünceye sahip olduğumu ve bunlarla ilgili eleştiri yapacağımı da düşünmeyin !… 40 yılı aşkın bir süre hukukla haşır neşirim, bu alanda hakimlik dışında her kademede  uzunca süreler ter döktüm, her defasında ve her fırsatta bilebildiğim hususlarla  ilgili olarak görüş ve düşüncelerimi söylemekten geri durmadım. Bu nedenle birilerince  mutlaka eleştirildim.

Bunun yanında yine bu öneriyi iyi niyetle imzalamış olan milletvekillerine sormak isterim . Acaba ANAYASA HUKUKU  alanında uzmanlaşmış kaç kişiden öneriyi imzalamadan önce görüş ve hizmet aldınız?…

Bunları neden soruyorum bilir misiniz? Bu değişiklik önerisinin ilk gündeme geldiği zaman özellikle mahkemelerle ilgili olarak yapılmak istenen değişiklikler hakkında görüşü sorulan Yüksek Mahkeme Başkanının  "bizden görüş alınmadı" şeklindeki beyanı hala hafızamdaki tazeliğini korumaktadır da ondan soruyorum… .

Bu demektir ki değişiklik önerisi bu öneriye imza atmış arkadaşlarca veya  en azından  bu hususta kendini yeterli bulan vekillerce hazırlanmıştır. Bu hazırlık öncesi yapılacak değişikliklerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenecek kurum ve sivil toplum örgütleriyle gereği gibi tartışılmamış, hazırlanmış bir öneri yerine hangi hususlarda ve neden değişiklik taleplerinin olabileceğine ilişkin bu kesimlerin görüş ve önerileri alınmamıştır.

Zaten içinde bulunduğumuz sistemde, senin, benim veya herhangi bir sivil toplum örgütünün veya kurumunun görüş bildirmesi olanaklı olmaya olanaklı hatta bazılarınca bu bir kamu hizmeti veya vatandaşlık görevidir. Ancak bu görüş ve önerilerin ne denli dikkate alınacağı her zaman tartışma konusudur.

En basit örneğiyle herhangi bir yasa önerisi ile ilgili olarak komite toplantılarına katılıp görüş bildiren kesimlerin lehte veya aleyhte söylediklerinden komisyon üyeleri dışında kaç milletvekili gereği gibi haberdar olur…

Bu komiteye katılanların öneride bulunma hak ve yetkisinin olmadığı gerçeği karşısında bu gibilerin görüşlerinin yasama organında görev alanların bilgisine eksiksiz olarak getirilmesinde hiç mi yarar yoktur?

Sormak isterim!

Bu noktada çeşitli yaklaşımlar olacaktır elbet… Sistemin devamından yana olanları hemen müdafaaya geçecek ve sistemin ne kadar demokratik olduğundan söz edecektir. Ancak ben yine de sormak isterim:

Bu görüşlerin yasa tasarısı veya önerisi ile birlikte tüm milletvekilleri ile kamuoyunun bilgisine her aşamada getirilmesinde sizce yarar yok mudur?!…

Her neyse konuyu fazla dağıtmadan ve temelde anayasa değişikliği ile ilgili olarak haddimi de bir hayli aşmak pahasına sormak isterim…. Anayasal ve yasal değişikliklerin görüşülmesi ve oylanmasında söz sahibi olanlara sormak isterim…

1- Bu anayasa değişikliğinin kaleme alınış biçimi ile birçok yasada daha detaylı kurallar içermesi açısından tüm anayasalarla ilgili istatistiki bir çalışma yapılmış olması halinde bu özelliğiyle ilkler arasında yer alacağını bilir misiniz?

2- Özellikle Anayasa değişiklik önerilerinin hazırlık aşamasında ciddi bir kamuoyu yoklaması gerektiğine inanıyor musunuz?

3- Bu hususta ve bu öneriyi yapmadan önce kaç sivil toplum örgütü ile ve bu değişiklikten etkilenecek kaç kamu kurumu veya organı ile görüş alış verişinde bulunduğundan haberdar mısınız?

4- Bunca detaydan sonra sizce yasal düzenlemelerle getirilecek olan düzenlemeler ne denli olanaklı  ve doyurucu olacaktır?

5- Hemen burada şunu özellikle belirtmek isterim ki, anayasalar ne kadar detaylı yazılırsa yapılacak olan yasaların belirleme alanları o kadar sınırlı olacaktır. Halbuki ideal olanın anayasa ile belirlenen hukuki ilkelerin belirlediği sınırlar içerisinde düzenlemelerin yasalarla belirlenmesidir…

Bu düşünce dayanağını aşağıda değindiğim hususlardan almaktadır:

• Birincisi yasalar anayasal sınırlar içerisinde kalmak koşuluyla yasama organı tarafından yapıldığı andan itibaren anayasaya uygunluk açısından yargı denetimine tabidir.

• İkincisi ise bu yasalarda yapılan düzenlemelerin değiştirilmesi tamamen meclisin iradesinde olduğundan daha kolay ve pratiktir.

• Tam bu noktada yetkililerin kendi kendilerine “ Acaba yapılan anayasa değişikliğiyle ilgili halk oylamasından  sonra ortaya çıkan bir anomali veya hemen sonra yapılmak istenen bir değişiklik ne kadar  kolay veya pratiktir!” diye sormak sorumlulukları olmalıdır kanısındayım..

• Yasama organında görev alan sayın vekillere son olarak bir kişisel önerim olacak. Bu önerimin dikkate alınması kendi takdirlerine kalmış olmakla birlikte diyorum ki: bu defalık veya bundan sonra yapılan öneri veya tasarı ile birlikte halen mevcut olanı alt alta yazmak suretiyle birlikte değerlendiriniz! Bu takdirde ne kadar çok veya az bir değişikliğin olduğunu daha rahat görecek veya yapılmak istenen değişiklikle getirilmek istenenleri çok daha açık  ve net görebileceksiniz.

Yazdıklarımı kontrol ederken gelen bir mesajla görüşmenin 29 Mayıs’a ertelendiğini öğrendim.

Bu geçecek olan sürenin iyi değerlendirilmesi umuduyla haydi size kolay gelsin !

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here