KKTC Merkez Bankası’ndan Vatandaşa Uyarı!

0
112
KKTC Merkez Bankası'ndan Vatandaşa Uyarı!

San, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için; mali disiplini kalıcı hale getirecek yapısal reformlara ve düzenleme ile denetleme yetkilerini kullananların karar alırken inisiyatif almaktan çekinmeyecekleri kadar açık ve eksiksiz yasalara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Merkez Bankası’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre bankanın 2014 yılındaki operasyonel ve idari faaliyetlerinin özetlenerek yorumlandığı “Yıllık Faaliyet Raporu” yayımlandı.

“BÜYÜMEYİ DESTEKLEYİCİ YATIRIM DÜZEYİNİ DÜŞÜRÜYOR”

KKTC Merkez Başkanı Dr. Bilal San, 2014 yılında, küresel ölçekte büyük merkez bankalarının varlık alımları ve düşük faizle uzun vadeli fonlama gibi geleneksel olmayan politikalarının, faiz ve kurlardaki volatilite (dalgalanma) üzerindeki yukarı yönlü etkisinin gözlenmeye devam edildiğini, belirsizlikle birlikte artan risk algısı, özellikle yüksek cari açıklarını yurt dışından sağlanan sermaye akışıyla kapatan gelişmekte olan ülkelerde varlık fiyatlarının sık sık değişmesine yol açmakta olduğunu, bu durumun ekonominin geleceği ile ilgili sağlıklı tahminlerde bulunulmasını güçleştirdiğini ve büyümeyi destekleyici yatırım düzeyini düşürdüğünü belirtti.

San, döviz kurlarında oluşan dalgalanmaların etkileri ülkede de gözlenmekle birlikte, 2014 yılsonu itibarıyla, bankaların kura ve faize duyarlı varlıklarının risk düzeyini belirleyen piyasa riskinin 2013 yılsonuna göre belirgin bir değişim göstermediğini, 2014 yılının ilk yarısında gecikmiş kur etkisiyle enflasyon görünümünde oluşan bozulmanın yılın ikinci yarısında baz etkisine ve ithal girdi maliyetlerindeki azalmaya paralel olarak düzeldiğini ifade etti.

2015 yılı itibarıyla döviz kurlarındaki volatilitenin sürdüğüne dikkat çeken San, döviz geliri olmayan gerçek ve tüzel kişilerin dövizle borçlanmaktan kaçınmaları gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

San, bankaların likidite ihtiyaçlarını, piyasa şartları çerçevesinde, asgari maliyetle ve azami oranda karşılama yönündeki politikalarının, bankaların sermaye yeterliliklerinin korunması amacıyla risk odaklı sürdürülen gözetim ve denetim faaliyetleri ile desteklendiğini belirtti.

“AÇIK VE EKSİKSİZ YASALARA İHTİYAÇ DUYULUYOR”

San, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için; mali disiplini kalıcı hale getirecek yapısal reformlara, düzenleme ve denetleme yetkilerini kullananların karar alırken inisiyatif almaktan çekinmeyecekleri kadar açık ve eksiksiz yasalara ihtiyaç duyulduğunu, ülke şartlarının bu türden mevzuat çalışmalarının yasalaşma sürecinin farklı gerekçelerle uzamasına veya sürüncemede bırakılmasına sebep olduğunu ifade etti.

San, yasal ve yapısal reformlar yapmanın faydasının, uzun vadede elde edilebileceğini kaydetti.

KKTC Merkez Bankası’nın 2014 yılında gerçekleştirdiği projelerle ilgili bilgi veren San, Merkez Bankası’nın bilişim alt yapısının yenilendiğini ve yedeklenmesinin yapıldığını, KKTC’deki tüm bankacılık işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesine imkân veren Elektronik Ödeme Sistemi’nin (EÖS) kurulma çalışmalarının belirli bir düzeye ulaştığını, ilk kez KKTC Merkez Bankası Senedi ihracına başlandığını ve ikili muhasebe sisteminin tek çatı altında toplandığını belirtti.

San, 2015 yılının yapısal ve yasal reformlar konusunda ilerlemelerin kaydedildiği, krizlerden uzak bir yıl olmasını diledi.