İşte Türkiye İlerleme Raporunun Ayrıntıları

0
211
İşte Türkiye İlerleme Raporunun Ayrıntıları

ABHaber, 16 Ekim’de açıklanmasıyla ilgili  tartışmaları süren 2013 Türkiye İlerleme raporunun ayrıntılarını yayınladı.

Haber sitesinde verilen habere göre, 16 Ekim'de Avrupa Komisyonu olağan toplantısında kabul edildikten sonra açıklanması beklenen taslak raporda Avrupa Komisyonu Türkiye AB müzakere sürecine darbe vuracak bir dil kullanmamaya özen gösteriyor.

Türkiye raporunda hükümetin AB reformları çerçevesinde attığı (yargı reformu,demokrasi paketi) adımlar övülüyor, diğer yandan eksikler ise eleştiriliyor.Bu anlamda Komisyon dengeli bir yaklaşım sergiliyor .Ancak raporda sürece darbe vuracak bir dil kullanımından özenle kaçınıyor. Avrupa Komisyonu eksikliklerin üzerine parmak basarken reformlar övülüyor.

Raporda 22. başlık ile ilgili Avrupa Komisyonu topu AB üyesi ülkelere atıyor. Komisyon başlığın açılmaması yönünde bir tavsiyede bulunmuyor.

AB Haber'e göre Avrupa Komisyonu 2013 Türkiye raporunda süpriz hiç bir şey yok.

Reform sürecinin yavaşlaması ve müzakere başlıklarının uzun bir süredir açılamadığına vurgu yapılıyor, bu çerçevede sürece ivme kazandırmak için AB Türkiye ilişkileri için pozitif gündemin getirildiği belirtiliyor.

Poizitif gündem kapsamında temel haklar ve yargı başlığı ile ilgili çalışma grubu oluşturulduğu 3.yargı paketi ve kamu denetçiliği ile ilgili kanun ve mahkemelerde anadilin kullanımının güvence altına alınması bu çerçevece Türkiye’de temel haklara saygı anlamında süregelen eksikliklerin giderilmesine yönelik 4 yargı paketinin çıkarıldığı belirtiliyor. Avrupa Komisyon 4.yargı paketi başta olmak üzere Türkiye’nin bu yönde attığı adımları memnunlukla karşılıyor ancak daha atılacak adımların olduğu hatırlatılıyor. Hükümetin açıkladığı son demokrasi paketi, 4.yargı paketi olumlu karşılanıyor.

Türk Ombudsman’ın göreve başlamasından duyulan memnuniyet dile getiriliyor.

Vicdani ret ile iligli düzenleme yapılmadığına işaret ediliyor.

Alkol yasasınada raporda yer veriliyor Ve yasaya olumlu yaklaşılmıyor.

Raporda Gezi parkı olaylarına geniş yer ayrılıyor. Gezi parkı ile ilgili tüm gelişmelere raporda yer veriliyor.Stefan Füle’nin Gezi olaylarının başında İstanbul gittiğine işaret ediliyor.

Gezi olayları çerçevesinde üyeliğe aday ülkeler insanların protesto ve toplantı haklarını kullanabilmelerini sağlamak ve bu hakkı korumakla sorumlu olduğu ifade ediliyor ve toplantı ve gösteri haklarının kullanmak isterken gözaltına alınların bulundugü ve gösterlerde insanların hayatını kaybettiği vurgulanıyor.

Basınında Gezi parkı olaylarında takındığı tutuma dikkat çekiliyor. Göstericilere karşı orantısız güç kullanıldığı belirtiliyor.Gezi parkı olayları sonrası gelişmelerde göstericiler ile bir polisin öldüğü kaydediliyor. Cumhrbaşkanı Gül'ün Gezi parkı olayları çerçevesinde uzlaştırıcı tavrı övülüyor.

Gazetecilere yönelik baskı da 2013 ilerleme raporunda yer alıyor Gazetecilere uygulanan baskı ve verilen cezalar eleştiriliyor.Uluslararası gazeteci örgütlerinin Türkiye’nin dünyanın en büyük gazeteci hapisanesi olduğunu vurguladıklarının altı çiziliyor.

Türkiye'de ifade ve basın özgürlüğüyle ilgili endişelerden bahsedilen raporda , "yazarlar, gazeteciler, akademisyenler ve insan hakları aktivistleri aleyhine çok sayıda dava açılmasının, internet sitelerinin sıklıkla erişime kapatılmasının, devlet görevlilerinin baskıyla basın üzerinde caydırıcı etkide bulunmasının ve eleştiren gazetecilerin işten atılmasının" endişe kaynağı olduğu ve çözüm beklediği kaydediliyor.

Ergenekon ve balyoz davalarıyla ilgili yargılama biçimi ve yargılamanının Avrupa standartlarına uyması konusunun altı çiziliyor

Raporda  barış süreci (Türkiye-PKK)  görüşmeleri destekleniyor. Ve Güneydoğudaki çatışmalara son vermek amacıyla başlatılan girişime barış sürecine destek verildiği bu girişimin teröre son verilmesi Kürt meselesinin kapasamlı çözüme ulaştırılması için bir fırsat sunduğu hatırlatılıyor. Türkiye'nin güneydoğusunda son 30 yılda çok sayıda can kaybına neden olan terör ve şiddeti sona erdirme hedefiyle devam eden diyaloğun AB tarafından bütünüyle desteklendiği" belirtiliyor. Raporda Türkiye’deki terör saldırıları şiddetle kınanıyor.

İlerleme raporunda yeni anayasaya destek verilirken, yeni anayasanın geniş bir katılımla hazırlanmasına vurgu yapılıyor.

Kopenhag siyesi kriterlerinin yerine getrilmesi husunda güçlükler olsa da genel anlamda ilerleme sağlandığı tespiti dikkat çekiyor.

Türkiye ile vize diyaloğunda ilerleme kaydedilği belirtiliyor. Ve Türkiye'ye Geri Kabul Anlaşmasını imzalamaya davet ediliyor.

AB Türkiye raporunda ayrıca, Türkiye ile vize diyaloğunda ilerleme kaydediği belirtiliyor. Vize muafiyeti diyaloğu için geri kabul anlaşmasının imzalanması gerekli olduğu Ve vize muafiyeti yol haritasında ilerlemenin Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirme performansına bağlı olduğunu belirterek öncelikle mevcut geri kabul anlaşmalarının etkin uygulanmasını talep ediyor.

Raporda şu görüşlere yer veliyor. İnsan hakları odaklı ceza hukuku sistemi ile uluslararası insan hakları sözleşmelerinde standartlara uyum gösterilmelidir.Mevzuat reform tek başına yeterli değil uygulamada önemlidir. Türkiye hukuk sistemi ve yargısının AB standartlarına uyumu noktasında önemli ilerleme sağlandı Bununla birlikte reform süreci henüz tamamlanmamıştır.

Raporda Uluslararası Çalışma Örgütü standartlarına uyum sağlanması ,kamu ihaleleri kamu mevzuartının AB standartlarına uygun hale getirilmesi gerektiği kaydediliyor.

Kıbrıs sorunuyla ilgili geçtiğimiz yıl rapora dahil edilen paragrafların dışında doğalgaz ile ilgli Rumların görüşlerini daha da güçlü destekleyen ifadelere yer veriliyor.Kıbrıs sorunuyla ilgili BM müzakereleri destekleniyor AB olarak yardıma hazırız deniyor.

Raporun Kıbrıs paragrafında  özetle şu görüşlere yer veriliyor:

''2006 Aralık AB Konseyi kararları uygulanmalı.(Ankara protokolünün uygulanmasu,Kıbrıs Rum kesiminin tanınması….vs) isteniyor. "Türkiye BM kararları çerçevesinde Kıbrıs soruna çözüm bulunması noktasında katkı sağlamalı.Türkiye ayrım gözetmeden AB ülkeleriyle bilhassa ,Güney Kıbrıs ile ilişkileri normalleşitirmeli ve Rumların uluslararası örgütlere katılımına karşı çıkmamalı.Doğalgaz konusunda uluslararası deniz hukuk anlaşması dikkate alınmalı.Türkiye Güney Kıbrıs hava otoritesiyle ilişkiye geçmeli .Doğu Akdeniz’de Türkiye yüzünden hava tarafiğinin güvenliği konusunda sorun yaşanıyor'' deniyor.

Raporda Suriye kriziyle ilgili ayrı bir parantez açılıyor Türkiye insanlık trajedisinin mağduru olan Suriyeli mültecileri kucaklama konusunda gösterdiği son derece etkileyici çaba destekleniyor. Bu çerçevede 11 Şubat’ta Hatay da Cilvegözü’nde 14 kişinin hayatını kaybetmesi kınanıyor ve terör eylemleriyle mücadelede Türk yetkililerin yanında olunduğuna işaret ediliyor.

Raporda ulusal Yolsuzlukla Mücadele Stratejisi'nin etkin uygulanabilmesi için daha güçlü siyasi desteğe ve daha katılımcı sivil topluma ihtiyaç duyulduğu kaydediliyor.Raporda bu kapsamdaki soruşturmalar, iddianameler ve mahkumiyetlerde Türkiye'nin daha iyi bir sicil oluşturması gerektiği ifade ediliyor.

Raporda Sivil asker ilişkilerinde olumlu gelişmeler olduğu tespiti yapılıyor.

Raporda Türk dış politikasına yer veriliyor.Bu anlamda Türkiye'nin önemli bir bölgesel güç (Kuzey Afrika,Ortadoğu,Balkanlar Güney Kafkasya) olduğuna işaret ediliyor.

Türk ekonomisinin krize ragmen yüzde 4 büyüdüğü ve uluslarası krize rağmen olumlu performs gösterdiği belirtiliyor.

Dini hürriyetler bölümünde AB, gayrimüslimler ile Alevilerin haklarına vurgu yapıyor. Raporda Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması çağrısı yapan AB, Ortodoks Patriği’nin “ekümenik” sıfatının kullanılmasının da serbest olması gerektiğini belirtiyor. Mardin’deki Mor Gabriel Manastırı’yla ilgili arazi tartışması da geçen yıl olduğu gibi bu yılki raporda da yer alıyor.

 

ABHABER