Hükümetin ilk yılında ekonomi icraatları

0
86

Geçtiğimiz pazar günü yerel bir gazetede STÖ başkanlarının hükümetin ilk yıl icraatları ile ilgili yorumları yer aldı. Yorumlarda ekonomi icraatlarınınüzerinde pek durulmadı. Bu eksikliği de biz bu yazımızla tamamlayalım diyoruz.

Hükümetin ekonomik icraatları ile ilgili bir önceki hükümet döneminde hazırlanmış olan ekonomik program bir yol haritası. Yol haritası ile ilgili revizyon söylemleri seçim sonrası gündeme gelmiş olsa dahi, geçen bir yıl içerisinde herhangi bir revizyon çalışmasına şahit olmadık. Programın reddine yönelik de pek bir ses çıkmadığından, hükümetin ekonomik programın uygulanacağını zımnen kabul ettiğini anlıyoruz.

Ekonomik program hem bir takım reformlar , hem de belirli alanlarda politika geliştirilmesi içeriyor.

İlk yılda , kamu reformuna yönelik kamu çalışanlarının çalışma sisteminin yeniden düzenlenmesine  yasa tasarısı meclise sevk edildi.Alt komitede üzerinde çalışılıyor. Belediyeler için reform niteliğindeki yasa da meclis sevk edilmiş durumda. Bir başka konu ise kayıtdışı ekonomik faaliyetlere yönelik  vergi düzenlemeleri ve geciken tahsilatların hızlandırılması tedbirleri.Birtakım yasal düzenlemeler Cumhurbaşkanlığına gönderildi, orada bekliyor.

Ekonomik program içerisinde tarım sektörü, sosyal güvenlik sistemi ve özelleştirme gibi konularda henüz bir icraat görülmedi. Bu konularda hükümetin çalışmalar yapacağı biliniyor.Ancak ortaya çıkan herhangi bir çalışma yok. Bu konularda biraz yavaş gidiliyor.

Ekonominin rekabet gücünün artırılmasına yönelik mikro reform nitelikli alanlarda ise henüz bir çalışma göze batmıyor.

KKTC ekonomisinde iki önemli risk sözkonusu, herikisi de kriz yaratacak düzeyde. Birisi sosyal güvenllik yükleri,diğeri ise kamunun borç yükü. Her iki konuda da bu riskler bilindiği halde hükümet tarafından henüz ellenmemiş şekilde bekliyor.

Ülke sorunlarının başında gelen ise işsizlik. Özellikle genç nüfus arasında işsizlik oranı çok yüksek. Buna karşılık ülkede önemli oranda yabancı işçi istihdamı da sözkonusu. Hükümetin bu çelişkiyi ortaya kaldıracak çalışmaları ise henüz çok cılız. Sadece, yerli istihdamı desteklemeye yönelik sosyal yüklere katkı düzenlenmesi dışında başka bir somut politika geliştirilmemiş.

Ekonomiyi büyütmek için yapılanlar ise çok kısıtlı. Konut talebine yönelik, inşaat sektörünü harekete geçirebilecek bir takım vergi teşvikleri yürürlüğe konulmuş.Ancak, bu düzenlemelerin beklenen etkiyi henüz yapmış değil.

Ekonomide kısa vadeli talep yaratıcı birtakım politikaların hayata   geçirilmesi  hususunda hükümet tutuk davranıyor. Kamu sektörü yatırmlarında ise bu yıl reel olarak daralma sözkonusu, ancak hükümet en azından kamu yatırmları yoluyla ekonomiye hız verme yoluna gitmeyi düşünmüyor. Her iki konuda da birşey yapılmayınca ,ekonomide büyme hızı düşük kalıyor.

Uzun vadede hızlı büyümeyi sağlamak için kamu yatırımlarının artırılacağı, özel sektör yatırımlarının ise teşvik edileceği konusunda hükümet tarafından bir program ortaya konmuş değil.

Yine orta ve uzun vadede dış talebi artırmak için dış talep yaratan turizm ve yüksek öğrenim sektörlerine yönelik pazar geliştirme , ürün kalitesi artırma konularında da hükümet tarafından henüz bir şey ortaya konmadı.

İlk yıl ekonomiye yönelik icraatlarla ilgili tespitlerimiz bu şekilde. Hükümetin bu alandaki notunu bu değerlendirmeler ışığında size bırakıyoruz.