Erhürman, ‘Yap – İşlet – Devret Modeline Karşı Değiliz’ (Video Haber)

0
138
Erhürman

Tufan Erhürman yargı konusunda Başbakanın sunduğu metnin belgesinden alıntı yaptı. Anglosakson hukukunda uzman kişilerce yapılması öngörülen düzenlemelere dikkat çekti. Erhürman nasıl bir muhalefet yürütüleceğinin de açık mesajını verdi.

Ctp Genel Sekreteri Tufan Erhürman "Günün Getirdikleri" Programında Aysu Basri Akter’in sorularını yanıtladı. Yargıda değişiklik konusunda yüksek adliye kurulunun öngördüğü değişikliğin Türkiye tarafından kabul görmediğini belirten Erhürman, Anglosakson ifadesinin metinden çıkarılmasını da şu sözlerle ifade etti, "Hiç kimse bu ülkede Anglosakson sisteminden çıkılmasını öneremez"…

DPÖ’nün lağvedilmesi konusunda parti içindeki farklı görüşü de dile getiren Erhürman, kişisel olarak buna karşı çıktığını belirtti…

Erhürman Telekomünikasyon ve limanlar konusunda da konuştu ve "yap işlet devret" modeline karşı olmadıklarına dikkat çekti.

Kavram üzerinden de muhalefet yapmayız dedi ve ekledi.. "Kıbtek’te o görüşte değiliz"