Erhürman: “Mazbata Sorununu 31 Ekim’e Kadar Çözmeyi Hedefliyoruz”

0
152
Erhürman:

 

Gazete360-Özel Haber

 

Cumhuriyet Meclisi’nde  Faiz, Borç-Alacak İlişkilerini Düzenleyen Tüm Mevzuata İlişkin Değişiklikleri Hazırlamak ve Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici (Ad-Hoc) Komite Başkanı Tufan Erhürman, Gazete360’a çalışmalarıyla ilgili konuştu. Erhürman 31 Ekim’e kadar tamamlanması planlanan yeniden yapılandırma yasasıyla birlikte söz konusu alandaki tüm tartışmaların tamamen ortadan kaldırılmasının hedeflenmekte olduğunu söyledi.

Öte yandan Ad-Hoc Komite’ye önerilerini sunan  Kıbrıs Türk Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga da borcunu ödeyemeyenlere karşı yeniden başlayan tutuklamaların hemen durması gerektiğini aksi taktirde toplumun patlayacağını söyledi.

Öneriler ve görüşler alınmakta

Ad-Hoc Komite Başkanı ve CTP-BG milletvekili Erhürman, şu ana kadar iki toplantı yaptıklarını ve bu toplantılarda tarafların önerilerini dinlediklerini kaydetti. Gündemde olan konuların yeniden yapılandırma yasası, faiz yasası ve icra ile ilgili düzenlemeler olduğunu ifade eden Erhürman şu ana kadar yapılan iki toplantıda borçlular, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Barolar Birliği ve tüm ilçe baroları ile görüştüklerini söyledi.

Yarın gerçekleştirilecek toplantıda ise Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin temsilcileri ile görüşülecek.

“Bugüne kadarki yasalar uygulanmadı”

Erhürman daha önce yapılan iki yasanın da uygulanmadığın dile getirerek şunları belirtti: “Bugüne dek iki yasa yapıldı ikisi de belli kat sayılardan hareketle geçmiş borçların yeninde yapılandırması hedefiyle yapıldı. Birinci yasa çerçevesinde bir miktar yeniden yapılandırma yapıldı. İkinci yasa ise hiç uygulanmadı. Birinci yasada yapılandırma sürecinin başlaması için borçluların alacaklılara başvurması gerekliydi. Bunu bazı borçlular yapmadı. Bazıları ise başvurmuş olmalarına rağmen alacaklılar bu başvuruları kabul etmedi.

Bu yasaya göre alacaklı ile borçlu arasında anlaşama olamazsa kurulacak olan bir hakem heyetine başvurulması ön görülmüştü. Ama bu hakem heyeti kurulmadan yasanın yürürlük süresi doldu. Dolayısıyla hem bazı borçlular, hem bazı alacaklılar, hem de devlet o yasanın kendilerine yüklediği yükümlülükleri yerine getirmediler. Bu nedenle uygulanamadan süresi doldu. 2012 de çıkan ikinci yasa ise bana göre Anayasaya aykırı bazı düzenlemeler de içermekteydi. Nitekim iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne götürüldü.”

Şu an üzerinde çalışılan yasanın meseleyi yalnızca yeniden yapılandırma boyutu ile ele almadığını söyleyen Erhürman bu alandaki tüm konulara son verme niyetinde olduklarını belirtti.

Erhürman, “şimdi yapılan çalışma herhangi bir anayasaya aykırılık içermeyen, meseleyi yalnızca yeninde yapılandırma boyutu ile değil, faizlerin sınırlandırılması ve icra boyutu ile de ele alan ve bu konudaki sorunlara son bir çözüm getirerek bu alandaki tartışmaları tamamen ortadan kaldırmayı hedefleyen bir çalışmadır. Çünkü borçluların sürekli olarak bir af ve yeniden yapılandırma beklentisi içerisinde oldukları  bir ekonomik yapıda öngörülebilirlik olmayacağından sürdürülebilirliği sağlamak da mümkün değildir” şeklinde konuştu.

 

Hürrem Tulga: “Borçlar ödenebilir kılınmalı”

Ad-Hoc Komite ile görüşen ve önerilerini sunan Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Hürrem Tulga ise,  yaşananların toplumsal bir yara olduğunu belirtti.

Tulga, önerilerinin borçları ‘ödenebilir kılmak’ olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

“Bizim önerimiz yapılandırmada ana paranın dikkate alınması ve faizsiz ödeme imkanı sağlanmasıdır. Kayıplar çok yüksek oldu bu süreçte, borç çoğaldıkça çoğaldı; dövizdeki artışla da birlikte borçlar bir kadar daha yığıldı. Her gecikmenin getirdiği adaletsizlik burada da yaşandı. Şimdi yeni bir yasa çalışması var. Önerimiz kısaca borçları ‘ödenebilir kılmaktır.’ Buradan kasıt ülke ekonomisine de ülke ekonomisine göre ödeme gücünün de dikkate alınarak bir yasa ortaya koymaktır.”

 

“1000 kişi iş yapmaktan çekildi”

Ülke ekonomisinin kalmadığını söyleyen Tulga 2009 yılından 2013’e kadar 1000 kadar insanın iş yapmaktan çekildiğini belirtti.

Tulga:,“ülke ekonomisi diye bir şey kalamadı. Borç batağı içinde olmayan insan neredeyse kalmadı. Ve her gün yeni insanlar ekleniyor bu kervana. Bu da bize insanların sorumlu olmadığını gösteriyor. 40 bin resmi alacak verecek davası var.  2009’dan 2013’e kadar 1000 kadar insan iş yapmaktan çekiliyor.
Bu aslında savaştan beter bir durumun yaşlandığını gösteriyor” dedi.

 

“Bu yetecek mi?”
“Eksi artık buraya kadar” diyen Tulga bunun yetmeyeceğini, her alana ekonomiyi harekete geçirecek planlama ve irade ihtiyacı olduğunu söyledi: “Ne kadar yasal çerçevesinde ödenebilir kılma noktasında yapsanız bile diğer taraftan ekonomiyi harekete geçirecek planlamaya ve iradeye de ihtiyaç vardır.  Eski artık buraya kadar! Ekonomiden sağlığa kadar her alanda adaletin sağlanması lazım.”

“Komite adına iyimseriz”

Komite adına şu anda eskiye göre çok daha iyimser olduklarının altını çizen Tulga, “bu yapılmazsa herkesi hapse atacak halleri yoktur herhalde” şeklinde konuştu.

 

“Tutuklamalar durmazsa toplum patlar”

Tulga tutuklamalarla ilgili olarak ise “hükümet alacaklılardan 31 Ekim’e kadar müsaade göstermelerini istedi. Fakat belli ki belli ki bazıları rahatsız oldu. Yaşananların toplumsal bir yara olmasına rağmen kendi kişisel çıkarlarını öne aldılar. Bunun derhal durdurulması lazım. Aksi takdirde toplum patlar” dedi.