Elektriğe %29 ZAM

0
200
Elektriğe %29 ZAM

GAZETE360

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu bir basın toplantısı düzenleyerek, elektirk konusunda hükümetin kısa, orta ve uzun vadeli projelerini anlattı.

KIB-TEK'in şua nda yakıt alabilecek ve borçlanabilecek bir durumda olmadığına vurgu yapan Sennaroğlu özveriyle bu sürecin atlatılabileceğine işaret etti ve kısa vdeli uygulamalar alanında yapılacak fiyat düzenlemesinin son kez idari bir kararla olduğunu açıkladı.

Buna göre 250 kw/saat ve altında olan enerji tüketimine %18.42 zam uygulanacağını açıklayan Bakan Sennaroğlu, bu dilimde tüketim yapan 50 bin 11 konut olduğuna da işaret etti. Bakan Sennaroğlu maktu ücret ve sokak aydınlatmalarına bir fiyat düzenlemesi yapılmayacağından bu dilimde elektirk enerjisi tüketenlere yapılacak zammın %13.42 olarak yansıyacağını ve fatura bedelinin de 19.2 TL olacağını belirtti.

250kw/saat üzerinde enerji tüketimi olan konutlarda zam uygulamasının sırasıyla %25, %28.85 ve %29.23 olacağını belirtti. Bu düzenlemeyle vatandaşların tasarrufa da teşvik edildiğini açıklayan Bakan Sennaroğlu, endüstri, turizm, ticaret ve sanayi alanlarında uygulanan 10 kuruşluk teşviklerin devam edeceğini, bu alanlarda yapılacak fiyat düzenlemesinin de yaşanan zorluklar dikkate alındığında %14 ile 16 arasında olacağını açıkladı.

Sennaroğlu aynı zamanda sosyal yardım alanlar için de yeni bir fiyat düzenlemesi yapılmayacağını belirtti.

Gıda Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu düzenlediği basın toplantısında, kısa, orta ve uzun vadeli projelerinin detaylarını da basınla paylaştı.

Elektrikte hem ağır bir finansal kriz yaşandığına işaret eden Senaroğlu, UBP hükümetinin özellikle son 2 yılda tedbir almaması nedeniyle maliyetin altında üretim yaptığını belirtti.

"Kısa, orta ve uzun vadeli radikal tedbir alınması şarttır" diyen Bakan Sennaroğlu, 3 ana başlıkta 12 alt projeden oluşan bütünlüklü bir çalışma yaptıklarını belirtti.

Buna göre, enerji maliyetleri düşürülecek, arz güvenliği ve enerji verimliliği sağlanacak, ayrıca KIB-TEK yeniden yapılandırılacak.

Yeniden yapılandırmayla ilgili olarak bakanlık altında bu alanda vizyon oluşturma ihtiyacını karşılayacak, hesap verebilirlik temelinde genel kurullar oluşturulacak ve özerkleştirme hedefiyle üretim-iletim ve dağıtımın verimli ve sürdürülebilir hale gelmesi için çalışılacak.

Bakan Sennaroğlu hedefler arasında elektirk arzının çeşitlendirilmesi hdeflerinin de olduğunu belirtirken, konutlar ve ticaret alanlarında yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi için çalışılacağını söyledi ve bu alandalarda çift yönlü sayaç uygulaması başlatılacağını açıkladı.

KIB-TEK'in hem birikmiş hem de gelecekteki borçlarının tahsili konusunda da çalışmalar yapıladığına işaret eden Bakan Sennaroğlu, kamuda ve belediyelerde biriken borçlar için 0-120 ay vadeyle yeniden yapılandırma uygulanırken gerçek ve tüzel kişiler için bu sürenin 0-36 ay olacağını söyledi.

Bakan Sennaroğlu daha sonraki süreçte de etkin tahsilat için akıllı sayaç uygualmasının başlatılacağını açıkladı.

"Katılımcılık ilkesini benimsemiş hükümetimiz tüm paydaşların görüş ve önerilerine açıktır" diyen Sennaroğlu tarafsız bir sivil toplum örgütü tarafından yönetilecek bir çalıştaya da ilgili bütün kadrolarla katılma taahüdü verdi.