Dome Hotel’den Açıklama: İftira Addedilebilecek İthamlarda Bulunuluyor

0
113
Dome Hotel'den Açıklama: İftira Addedilebilecek İthamlarda Bulunuluyor

Açıklama şöyle;

Kıbrıs Postası'nda “Dome Hotel’de neler oluyor” başlıklı bir köşe yazısında iddia sahiplerinin ispatlaması gereken iftira addedilebilecek ithamlarda bulunmaktasınız.

Bize göre ne Kıbrıs Türk Halkının iyi niyetini ve ne de onun Sayın Başbakanını “kullanmak” kimsenin haddi değildir.

Evet, sözleşme süresinin uzatılmasını talep ediyoruz. Gerekçemizin birinci nedeni yapacağımız yaklaşık iki milyon TL. tutarındaki yatırımın on yılda ancak geri dönebileceği, ikinci gerekçemiz de Dome Hotel’in daha onlarca yıl halkın malı olarak, çalışanların yöneteceği bir işletme olarak geleceğe taşınmasıdır.

Yoksa üç yıl sonra, yurt içi ve yurt dışında örnek gösterilen bu işletme modelinin yok olmasına rıza göstermemiz mi bekleniyor?

Yapılan ve yapılacak olan yenileme ve yatırımlar murakabe edilmiş raporlarla Vakıflar idaresi yetkililerine verilmiştir. Yürürlükteki sözleşmenin Vakıflar leyhine düzenlenmiş yeni şekli ve ekinde yapılması düşünülen yatırımlar, proje maliyetleri ile birlikte Vakıflar İdaresine sunulmuştur. Ve bu çalışmalarla ilgili görüşmeler giderayak değil, neredeyse bir yıldan beridir Evkaf yetkilileri ilebirlikte yapılmaktadır. Bazı Evkaf yetkilileri Dome Hotelden daha çok gelir elde etme hesabı içindedir.

Elbette Dome Hotele işçilerden daha fazla para verebilecek olanlar vardır. Kimileri için önemli ve tek ölçüt paradır, bize göre ise  önemli olan insandır. VE TOPLUMUN BU OTELDEN ELDE ETTİĞİ FAYDADIR.

Otelin, bizden sağlanan gelirin on katı fazlasına talipleri olduğu  bazı Evkaf yöneticileri tarafından bizlere iletildi. Hatta otelin üç yıl kapatılıp çok iyi bir yatırımla Kıbrıs’ın en lüks oteli olabileceği de söylendi. Bizim buna cevabımız, bu otel şimdiki örnek model şekliyle geleceğe taşınacak toplumsal bir mirastır.

Saygılar

Bayram Karaman
Yönt. Kurl. Bşk.