Doç.Dr. Erdal GÜRYAY Yazdı: “KKTC’de Ekonomist Olmak!!!”

0
262
Doç.Dr. Erdal GÜRYAY Yazdı:

Yazılı ve görsel medyada ekonomi konuları geniş yer almaktadır. Bunun nedeni gayet anlaşılırdır. Çünkü ekonomi demek en basit anlatımıyla -iş,üretim,gelir- hayat standardımızın göstergesi ve belirleyicisi demektir.

1950’li yıllarda Nobel Ekonomi ödüllü ABD’li  ekonomist Paul Samuelson ekonomiyi  “ sınırlı kaynakların sınırsız insan isteklerini en iyi şekilde karşılama sanatı” olarak tanımlamıştır. Tanımdan da anlaşılacağı üzere  kaynakların ve ihtiyaçların belirlenmesi,üretim süreçlerinin planlanması, üretilen mal ve hizmetlerin bölüşümünü kapsayan bir sistem söz konusudur. Yani insanların üretim, paylaşım, satın alma, tasarruf etme vb iktisadi kararlarını inceleyen bir bilimdir. Buradan da anlaşılacağı üzere insanın iktisadi davranışlarını inceleyen ekonomi bir sosyal bilimdir.

Yukarıdaki tanımlar  günümüzde de geniş kabul görmektedir.

Bu tanımlardan yola çıkarsak ekonomist kimdir sorusuna şu cevabı verebiliriz : Ekonomi bilimi eğitimi almış ve insanın iktisadi kararlarının göstergesi olan ekonomik veriler üzerinden değerlendirme  yapan uzman kişidir. Bir sosyal bilim olması hasebiyle ekonomi bilimi tüm diğer sosyal bilimler gibi değerlendirmelerini ancak geçmiş veriler üzerinden yapabilir.

Demek ki ekonomist değerlendirme, analiz ve tahmin yapabilmek için ekonomik verilere ihtiyaç duyar. Bu verilerin eksikliği yapılan değerlendirme, analiz ve tahminlerin güvenilirliğini büyük oranda etkiler.

İşte tam da bu nedenle makalenin başlığı “KKTC’de ekonomist olmak !!!!” olarak atılmıştır.

Dünyanın diğer birçok ülkesinde nasıldır bilmiyorum ama kişi başı milli geliri 15,000 $ ( KKTC Ekonomik Durum Raporu 2012-TC Yardım Heyeti) olan bir ülkenin ekonomi ile ilgili verilerinin 2013 yılı biterken halen 2011 tahminleri olması şaşırtıcıdır. DPÖ’nün yayınladığı en yeni veriler “Makroekonomik gelişmeler 2011”dir ve 2011 halen tahmindir. Yine DPÖ’nün “Dünya ve KKTC Ekonomisine Bakış- 2013 yarı yıl raporu”  yayını 2011 verilerini tahmin olarak vermektedir. 2011’de yapılan KKTC nüfus sayımı verileri daha yeni yayınlanmış ve detaylı değildir. 2013 yılının sonlarına geldiğimiz bu günlerde, 2011 verileri halen tahmin düzeyinde verilirken ülkede geleceğe yönelik nasıl bir planlama söz konusu olabilir. DPÖ’nün yayınladığı tek güncel veri enflasyon verisidir, ki bu verinin de tüketici sepetinin çok hızlı değişmesi nedeniyle günceli yansıtmaması söz konusudur.TC Yardım Heyetinin yayınları en güncel verileri ihtiva ederken, DPÖ’nün yayınlarının geride kalması manidardır. Yine de TC Yardım Heyeti’nin bu yayınları, biz ekonomistlerin ihtiyacı olan ekonomi verilerini sağladığı için mutluyuz !!!!!

Ülkede en güncel verileri yayınlamakta olan KKTC Merkez Bankasını  kutlamadan geçmek haksızlık olur.

KKTC finans piyasasının nabzını günlük tutan ve her çeyrekte bülten olarak yayınlayan merkez bankası biz ekonomistlerin ciddi bir veri ihtiyacını gidermektedir.

Makalenin başında belirtiğim gibi ekonomist ancak verilerle ülkenin durum analizini yapabilir  ve gelecekle ilgili görüşlerini belirtebilir. Veri eksikliği olan ortamda ekonomist ancak sezgilerini veya kişisel deneyimlerini kullanarak analiz yapabilir.

Yeni kurulan Özkan Yorgancıoğlu hükümetinden, en kısa bir zamanda KKTC’deki bu her alandaki veri eksikliğinin giderilmesi konusunda büyük beklentilerim var. Bu yapılmadığı sürece ne devletin ilgili kurumları rasyonel ve etkili planlama yapabilir, ne de biz ekonomistler konularla ilgili analiz, tahmin ve önerilerimizi rasyonel temeller üzerine inşa edebiliriz.

Ekonomist olmak zor bir iş, hele hele KKTC’de ekonomist olmak daha da zor. Ancak tüm bu zorluklara rağmen bir çok ekonomist toplumu aydınlatmak için elinden gelen çabayı göstermektedir.

Bugüne kadar röportaj, söyleşi vb yöntemlerle ekonomi konusunda fikirlerimi beyan etmiştim. Bu günden sonra, Gazete 360 sayfalarından sizlerle ekonomi konularındaki fikirlerimi  paylaşacağım
Saygılar