Doç.Dr. Erdal GÜRYAY Yazdı: “Avrupa Birliği’nde Faiz Sınırlaması ve KKTC”

0
186
Doç.Dr. Erdal GÜRYAY Yazdı:

Dün AB’de faiz tavan sınırlaması ile ilgili yapılan bir araştırmadan kısa bir özet yapılmıştı ve faiz tavan sınırlamasının yaygın şekilde kullanıldığı belirtilmişti. Ayrıca ABD’de de faiz tavan uygulamasının bir çok eyalette uygulandığı belirtilmişti.

KKTC’de faiz belirleme yetkisi KKTC Meclisinin uhdesinde olup, Meclis bu yetkisini KKTC Merkez Bankasına devretmiş, Merkez Bankası ise faizleri serbest piyasada belirlenmek üzere serbest bırakmıştır, ancak Yüksek Mahkeme tarafından Meclisin uhdesinde olan yetkinin sınırsız bir şekilde başka bir organa devredilmesinin anayasaya aykırı olduğu saptanıp bu yetki devri iptal edilmişti.

Yüksek Mahkemenin bu kararından sonra da hiçbir şey değişmemiş, yani iktidar(lar)  bu konuda hiç yeni düzenlemeye gitmemiş ve faizlerin serbest piyasa koşullarında denetimsiz bir şekilde saptanması devam etmiştir. Bu durumun  ülkede borç-alacak ilişkilerindeki sorunun (mazbata veya  faiz mağdurları !!!!!) temeli olduğunu iddia edenler bulunmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki tüm bu ilişkiler şözleşme temelli ilişkilerdir ki tarafları bağlamaktadır.Yani yasalara aykırı herhangi bir işlem görülmemektedir.

O zaman sorun nerededir?

Aslında sorunu  sistem analizi çerçevesin ele almak gerekir.  Bu sistemi oluşturan parçalar :

1.Kanun yapıcı – Meclis

2.Uygulayıcı – Merkez Bankası veya Hükümet

3.Hukuk sistemi – Mahkemeler ve İcra Kurumu

4.Finans sektörü – Bankalar

Peki bu sistemde çalışmayan parçalar nelerdir ki böyle bir sorunla karşılaşıyoruz ?

Kanun yapıcı yukarıda basedildiği gibi konuyla ilgili mevzuatı yapmamış ve faizlerin serbest belirlenmesine olanak tanımış ve denetleme mekanizmalarını kurmamış.

Yüksek Mahkemenin iptal kararından sonra Merkez Bankası yetkisi ortadan kalktığı için o da devrede yok.

Hükümetler de  konu ile ilgili hiçbir şey yapmamış.

Hukuka intikal eden davalar yıllarca sürmüş ve faizler katlanarak büyümüş.

İcra kurumu çalışmıyor.

İşte hikaye kısaca bu.

Şimdi bu hikayenin yarattığı toplumsal bir sorun karşımızda duruyor. Bu sorun nasıl çözülmeli ve sistemin yeni sorunlar üretmesi nasıl önlenmeli.

Yeni iktidar ( Yorgancıoğlu hükümeti) sorunu çözmek için Mecliste bir ad-hoc komite oluşturdu  ve çalışmalarını en kısa sürede bitireceği söyleniyor. Komitenin soruna sistemik yaklaştığını medyadan, özellikle CTP-BG milletvekili Hukuk ve Siyasi İşlet Komitesi başkanı  hukukçu Tufan Erhürman'ın yaptığı açıklamalardan, öğrenmiş bulunmaktayız. Bu anlamda ad-hoc komitenin olaya sistemik yaklaşımı ve ilgili taraflarla istişaresi önem arzetmektedir.

Soruna kalıcı bir çözümün ancak sistemin bütünü  mercek altına alıp analiz ederek ve sorun yaratan mekanizmaları düzelterek bulabiliriz.

Yarın “faiz yasası” neler içermelidir.