Birinci: Hiç Bir Birey Geride Kalmamalı

0
93
Birinci: Hiç Bir Birey Geride Kalmamalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Yerel Yönetimler ve Sosyal Katılımcılık Sekreteri Pembe Birinci, toplumda çeşitli mazeretlerle engellenmiş kesimlerin sosyal, kültürel ve siyasal yaşamdaki sorunları ve hakları ile ilgili toplumsal farkındalık ve duyarlılık yaratmak için kutlanan ‘3 Aralık Dünya Engellilerle Dayanışma Günü’nün önemine vurgu yaparak bu mücadelenin tek bir günle sınırlı kalmayarak, devletin her organının yılın her günü aynı hassasiyet ve duyarlılığı sergilemesi gerektiğine dikkat çekti.

‘3 Aralık Dünya Engellilerle Dayanışma Günü’ nedeniyle yayımladığı mesajda, katılımcılığın, demokrasinin en temel unsuru olduğunu vurgulayan Birinci, yurttaşın sosyal ve siyasal yaşama aktif katılımını engelleyen her bir unsuru demokrasiye vurulmuş bir darbe olarak nitelendirdi ve başta eğitim, ulaşım ve erişim konularındaki aksaklıkların giderilmesi ve bu konularda gereken düzenlemelerin yapılmasındaki ivediliği yineledi.
Kentlerde, özellikle kamusal alanlarındaki altyapı sorunlarının erişim zorlukları yaratması nedeni ile çalışma özgürlüğünün de kısıtladığını kaydeden Birinci, “Bu da belli bir kesimi yaşam alanlarına hapsetmekte ve doğrudan insan hakkı ihlali teşkil etmektedir.  Bu modern devlet anlayışına aykırı ve kesinlikle kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Engelsiz bir yaşamın inşası için hem yerel, hem de genelde önemli adımlar atılması gerektiğine vurgu yapan Birinci, özellikle imarla ilgili yürürlükteki yasaların bu bağlamda güncellenmesinin aciliyetine dikkat çekerek, Meslek Odaları’nın konuyla ilgili çok önemli adımlar attığının da altını çizdi.

Yerel yönetimlere de büyük sorumlulukların düştüğünü belirten Birinci, engelli bireylerin çağdaş yaşamın tüm alanlarından eşit bir şekilde faydalanabilmesi için yerel yönetimlerin hizmet alanlarında gerçekleştirilecek uyarlama ve düzenlemelerin hayati rol oynadığını ifade etti.

Engelli bireylerin sadece yerel hizmetlerden faydalanmasının yeterli olmadığını da belirten Birinci, ‘Yaşam alanlarının şekillenmesinde söz sahibi olunabilmesi için planlama ve karar alma mekanizmalarında yer alabilmelerine yönelik düzenlemelerin yapılmasındaki öneme de dikkat çekti.

TDP olarak engelsiz bir yaşam için mücadele etmekten yılmayacaklarını ve konuyla ilgili gerekli tüm adımları atmaya hazır olduklarını belirten Birinci, “Hiç bir birey geride kalmamalı. Bu nedenle engelsiz bir yaşam, engelsiz bir dünya diyoruz’.