Barış Arabulucuları ve Silah Ticareti !

0
299

Dünyanın çeşitli bölgelerinde savaşlar ve düşük yoğunluktaki çatışmalara tanık olmaktayız. Özellikle soğuk savaşın sona ermesiyle birlikte etnik ve bölgesel uyuşmazlıklarda büyük bir artış olmuştur. Bu uyuşmazlıkların neticesinde de savaşlar ve yukarıda da bahsettiğim üzere düşük yoğunluklu çatışmalar ortaya çıkmıştır.

Ortaya çıkan uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin gerek uluslararası örgütler gerekse uluslararası sistem içerisinde söz sahibi olan ülkeler arabulucu rolüne soyunmaktadırlar!
Uluslararası arenada ortaya çıkan uyuşmazlıkların çeşitli nedenleri olabilmektedir. Bu nedenleri salt ekonomik olarak indirgemeci bir yaklaşımla değerlendirmek pek sağlıklı olmasa gerek. Ancak ortaya çıkan çatışmalarda kullanılan silahların ihracat süreci tamamıyla “ekonomik çıkara” dayanmakta. Günümüzde silah tiaretine yön veren ülkelerin ve ilgili ülkelerdeki silah şirketlerinin dünyadaki çatışmaların artmasıyla birlikte iştahları kabarmakta, ardından da ilgili çatışma alanlarında uyuşmazlıkların çözümü için ilgili ülkeler arabuluculuk rolünü üstlenmekteler!
Silah ticaretinde pastanın büyük parçalarına sahip olan ülkelere ve silah ihracatı yaptıkları bölgelere bir göz atarsak sanırım durum daha iyi anlaşılacaktır.

Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) silah ihracatında ilk sırayı kimseye kaptırmaya niye yok gibi gözüküyor. ABD kendi silah ihracatının %45’ini Asya ve Okyanusya, %27’sni Ortadoğu (Yakındoğu) ve % 18’lik miktarı da Avrupa ülkelerine yapmaktadır. Geriye kalan %10’luk dilim ise Amerika kıtasına ve Afrika’ya kalmakta.
Silah ihracatında ikinci sırada yer alan Rusya ise ürettiği silahların %17’sini Hindistan ve Afrika, %9’unu Ortadoğu, %5’ini Çin’e ve Vietnam’a %5’ini satmaktadır.
Silah ticaretinde üçüncü sıraya yerleşen Almanya ise ağırlıklı olarak silahlarını Avrupa ülklerine satmakla birlikte, %31’lik bir miktarda silahı ise Asya ülkelerine  ve Okyanusya’ya satmakta. Bunlara ek olarak %17’lik bir ihracat hacmi ise Amerika kıtasına yönelik oluyor.
Demokrasi ve insan hakları konularında siyaseten çok sesi çıkan Fransa ise silah ticaretinde dördüncü sırada yer alan bir ülke olarak silahlarının %54’lük bir kısmını Asya ve Okyanusya’ya satmakta. Radikal İslam’dan ve terörizmden şikayet eden ülkeler arasında yer alan Çin ise silah icratının %55’ini Pakistan’a gerçekleştirmektedir. Silah ticaretinde altıncı sırada yer alan Birleşik Krallık da silah ticaretinin büyük bir kısmını Ortadoğu va Asya ülkelerine yapmaktadır.  Dünyanın en çok silah ihracatı yapan ülkeleri arasında dokuzuncu sırada yer alan ve kurduğu barış araştırmları merkezleri ve sosyal demokrasisiyle ünlü İsveç ise silah ticaretinin büyük bir kısmını Ortadoğu ve Asya ülkelerine gerçekleştirmekte.

Soğuk savaş sonrasında savaşlara ve ölüm oranlarına yönelik haritalar çizildi. Ortaya çıkan haritalarda Avrupa kıtasında Balkanlar haricinde soğuk savaş sonrası kitlesel ölümlerin olduğu bir savaşın yaşanmadığını görmekteyiz. Asya, Afrika ve Ortadoğu  ise kanın oluk oluk aktığı kitlesel ölümlerin gerçekleştiği coğrafyalar olarak ön plana çıkmaktalar.

Dünya genelinde yaşanan uyuşmazlıkların savaşa dönüşmesinde silah önemli bir yer tutmakta, insan öldürme sanatının bir aracı olarak silah üretiliyor. Üretenler ve satanlar belli, onları yukarıda sıraladık. ilgili ülkelerin devlet şirketleri veya özel şirketleri silahları üretiyorlar ve çatışma bölgelerine pazarlıyorlar.

Böylesi bir tabloda ilgili ülkelerin uyuşmazlıkların çözümü için arabulucu rolü üstlenmelerine peki ne diyorsunuz?

Yararlanılan Kaynak:
http://www.therichest.com/expensive-lifestyle/location/the-top-10-weapon-exporting-countries-in-the-world