“‘Akıl almaz’ şekilde maliyetlerin altında bir tarife ile devleti zarara uğratıldı”

0
256

Tel-Sen Başkanı Tamay Soysan, Telekomünikasyon Dairesinin “akıl almaz” şekilde maliyetlerin altında bir tarife ile devleti zarara uğrattığını savunarak, bu konuda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığını  pazartesi günü Ombudsman’a şikayet edeceğini bildirdi.

Soysan yazılı açıklamasında, “Nisan 2019 Bakanlar Kurulu kararı ile o günün maliyetlerinde herhangi bir değişiklik yokken telefon ücretlerine yüzde yüz zam yapan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının ekim ayında maliyetlerde herhangi bir değişiklik yokken yüzde sekiz yüzlere varan indirim yapma ve kasım ayından itibaren uygulama kararı” aldığını kaydetti.

Soysan, sendika yönetim kurulu olarak bunu anlamakta zorlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Telekomünikasyon Dairesi vermis olduğ hizmetleri Türk Telekom üzerinden yapmaktadır ve bu hizmetlerin karşılığında bir maliyet ödenmektedir. Türk Telekom’un uygulamış olduğu tarifelerde herhangi bir indirim sözkonusu değildir.

O gün zam yapılmasına karşı görüşümüz ortadayken söz dinlemeyen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan şimdi maliyetlerin altında bir indirim yapılmasına ön ayak olarak neyi neden ve niçin yaptığını haberleşmede yetkili olan sendikamıza esasta da kamuoyuna açıklamakla mükelleftir.

İndirimler halkın yararına olması açısından mutlaka ki önemlidir ancak telekomünikasyonda yapılan indirimler maliyetin altında uygulanacak tarifelere yol açmıştır. Bu indirmler bir başka aklın ürünüdür ve kabul edilebilir değildir.

Bu indirimlerle dairenin batırılması ve bir an evvel özele peşkeş çekilmesi hesabı yanında esas korkunç olan hayat pahalılığına yansımasının DPÖ verilerinde önlenmesi ve yıl sonu hesaplanacak hayat pahalılığının manipüle edilmesinin amaçlandığı iddiaları korkunçtur.

Telekomünikasyon Dairesinin vermiş olduğu hizmetleri gerekçe göstermeden akıl almaz şekilde maliyetlerin altında bir tarife ile uygulamaya koyan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bize göre devleti zarara uğratmaktadır. Bunun açıklaması bir an evvel yapılmalıdır. Hukkukçularımız gerekli hazırlığı tamamlamak üzeredir ve pazartesi günü Ombudsman’a gerekli girişim tarafımızdan yapılacaktır.”