Yeniden yapılanma zamanı…

0
201
Muhittin T. ÖZSAĞLAM yazdı: Garip Dünya !

Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin sürdürülen müzakereler özellikle son bir yıl kamuoyunu oldukça meşgul etti…  İsviçre’de gerçekleştirilen zirvelerden bir sonuç alınmasını gönül arzu ederdi, ancak iyimser olmadığımı çeşitli vesilelerle ifade etmiştim…

 

Tarafların sorunun çözümüne ilişkin farklı pozisyonları ve “son dönemeçte” Anastasiadis’in diplomasi masasındaki katı tutumu müzakerelerin kopmasına neden oldu…

 

Müzakereler devam ederken adanın kuzeyindeki yapısal sorunlarımız maalesef unutuldu, gözden kaçtı veya çözüme endekslendi !

 

Halbuki yağmurda elimizde şemsiyeyle yürümeyi başarabilmeliyiz. Diğer bir deyişle Kıbrıs sorununun yarattığı sorunlar ve zorluklara rağmen adanın kuzeyinde ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda yeniden yapılanmayı-dönüşümü başarabilmeliyiz…

 

Kamuda kapsamlı bir reforma ihtiyaç var! İstihdam fazlalığı ve verimli emek noksanlığı göze çarpıyor… Liyakat arka planda!

 

Diğer taraftan e-devlet bir türlü yaygınlaştırılamıyor… Örneğin, seyrüsefer harçlarının ödenmesi için bile insanımız saatlerce beklemek zorunda kalıyor. Oysa ki, internet üzerinden ödeme seçeneğinin sunulması pek de zor değil!

 

Seyrüsefer harçlarının yol kalitesine yansıtıldığını da söylemek zor… Karayollarımız  güvenli ve hızlı ulaşımı sağlayacak düzeyde değil… Şehirlerarası yollarımızda yaya geçidine sahip  tek yada ender ülkelerdeniz!

Sağlık konusunda ise yaşanan sorunlar malum… Sorunların çözümü ertelenemez durumda…

Tarım alanında reform kaçınılmaz olarak önümüzde duruyor. Ancak muhafazakar hükümetler bu reformu sürekli erteliyorlar… Tarım sigortası ne oranda yapılıyor? Tarımı ikinci iş olarak görenlerin durumu! Bunların sorgulanması  ve çözüm yollarının bulunması gerek…

 

Ürün anlamında bir dönüşüm elzem, hububat ekimi bir şekilde dönüşüme uğramalı… İthali daha ucuz olabilecek ürünün üretimini zorlamak yerine, hem iç piyasaya hem de ihracata yönelik Zeytin ve Nar gibi ürünlerin ekimi organize ve teşvik edilebilir… Sulu tarım için Türkiye’den gelen suyun iyi bir şekilde alt yapısı oluşturularak üreticiye uygun fiyata ulaştırılmasıı gerek, ancak bu bağlamında da oldukça yavaş davranılıyor…

 

Eğitim alanında okullar açılırken sıkıntılar bizleri bekliyor… Devlet okullarının işlevsel olmaktan çıkması söz konusu! Ekonomik olarak orta gelir düzeyindeki aileler çocuklarını özel okullara gönderiyorlar ancak daha sonra ekonomik sıkıntı yaşıyorlar…

 

Üniversiteler ülkemizin ekonomisine büyük katkı yapan kurumlar, bu konuda da hassas davranılmalı, dikkatli bir politikayla kaliteye ve sürdürülebilirliğe daha fazla önem verilmelidir…  Bu  bağlamda öğrenci memnuniyeti de önemli bir husus, bu bakımdan yerel yönetimler ve merkezi hükümet altyapı hizmetlerini öğrencilerin konforunu sağlayacak şekilde düzenlemelidirler…

 

İçişlerinde bu reformların yapılması için Kıbrıs sorununun çözülmesini beklemek yanlış olur… Kıbrıs müzakerelerinin yörüngesi güneydeki seçimlerin ardından belli olacak… Ancak bu yörünge ne olursa olsun kısa vadede bir çözümün olması zor, özellikle bu metotla… (Kaldı ki olası bir çözüme yönelik, ekonomisiyle ve bürokrasisiyle hazır bir devlet yapımız olmalı…)

 

Bu aşamada Kıbrıslı Türklerin adanın kuzeyindeki devlet organizasyonunun yapısını iyileştirilmeleri ve dış ilişkilerini artırmak suretiyle ekonomik ve sosyal yaşam kalitesine katkı yapmaları zorunlu bir haldir…

Dış ilişkileri önemsememin nedeni şudur ki, günümüzde kendi içimize kapanarak veya marazi davranarak yaşam kalitemizi artırmamızın mümkün olmamasıdır…

 

Tarım ve hafif sanayi sektörlerinde, turizm ve eğitim alanında daha ileriye gitmenin yolu dış ilişkilerin geliştirilmesinden   diğer bir deyişle uluslararasılaşmadan geçer,

 

Şimdi yeniden yapılanmanın zamanıdır…