Terörle Mücadele !

0
266

Son günlerde tüm dünyada yaygınlaşan terör saldırıları neticesinde terör örgütlerinin nasıl faaliyet gösterdikleri ve terörle mücadele üzerine tartışmalar da arttı…

Yapılan bazı tartışmalar o kadar “stratejik” ve “askeri” boyutta yoğunlaştı ki artık terör örgütleri kimyasal silah kullanırsa ne yapacağız sorusuna kadar vardı…

Terörle mücadelede elbette askeri bir mücadele yöntemi uygulanmak durumunda, bunun aksini söylememiz imkansız, ancak askeri-polisiye önlemler bir yere kadar etkili olabilir…
Küresel düzeyde gelir dağılımındaki dengesizlik şiddetin ve nefretin büyümesine neden oluyor…
Eğitim ve sağlık hizmeti alamayan, ekonomik ve belli başlı sosyal hizmetlerden yararlanamayanların sayısı gün geçtikçe artıyor…

Avrupa’da “göçmenlerin” entegrasyon sorunları yıllardır devam ediyor… Yeni kuşaklar Paris’te doğmalarına karşın kendilerini Fransa’ya ve Paris’e ait hissetmiyorlar… 2005 yılında Paris’in banliyölarında yaşananları unutmak mümkün değil sanırım… Fransız polisinin tavırlarını da !

Zenofobi, İslamofobi ve banliyölarda yaşyanların istenilen oranda eğitim ve diğer sosyal hizmetleri alamamaları, diğer bir deyişle refah toplumuna dahil olamamaları onlarda nefreti ve şiddet duygusunu artırmıştı…

Dikkat edilecek olursa gerek Paris’te gerekse Brüksel’deki patlamalara neden olanlar Avrupa doğumlular…
Avrupa’da doğmuşlar, ancak topluma entegre olamamışlar, yukarıda saydığımız nedenlerden dolayı !
Tüm bu dışlanmışıklara bir de Afrika, Asya ve Ortadoğu coğrafyalarında emperyal güçlerin  (bu emperyal güçler artık çok uluslu petrol şirketleri oluyor) birbirleriyle olan mücadelleleri eklenince dünya genelinde toplumsal yapı bir o kadar daha karmaşık hal alıyor…

Soğuk Savaş döneminden itibaren ABD öncülüğünde ortaya konulan “yeşil kuşak” projesi, Talibanı ve El-Kaide’yi  yaratmıştı… Bu örgütlerin türevleri ise daha sonra Ortadoğu’nun çeşitli noktalarına ve Afrika’ya kadar yayıldı… İlgili örgütler kendilerine Avrupa’da da tarftar buldular… Buldukları tarftarlar-destekciler-militanlar da yukarıda bahsettiğimiz banliyölerde doğup büyüyen gençlerdi…

Tüm dünyanın ekonomi ve sosyal politikaları gözden geçirmesi gereken bir dönemi yaşıyoruz…

Terör küresel düzeyde bir tehdit haline geldi…

Askeri-polisiye önlemler alınıyor, bu önelemler görüldüğü üzere bir yere kadar başarılı olabiliyor! Esas olan genç kuşakların içlerindeki nefreti ve şiddet duygusunu söndürmektir…

Bunun orta ve uzun vadede tüm toplum kesimlerinin refahtan paylarını almalarıyla mümkündür…

Dünya farklı inaçların ve kültürlerin bir arada yaşayabileceği kadar büyük…

Yeter ki paylaşmasını bilelim…