Orta Vadeli Program Nasıl Olmalı

0
186

 

Hükümetin orta vadeli program (OVP) yapma girişimini  olumlu bulduğumuzu söylemekle başlayalım. Üç yıl program dönemi boyunca nereye gitmek istediğimizi göstermesi açısından, oldukça önemli bir belge.

Geçen hafta sunumu yapılan OVP taslağını incelendiğinde, niyeti iyi ama hazırlanışı kötü ve eksiklikler içeren bir belge görünümünde.

Eksikliklerin başında hedeflerin yer almaması geliyor.Makro ekonomik büyüklüklerle ilgili DPÖ’nün tahminleri belgede yer alırken, hükümetin makro ekonomik hedefleri yer almıyor. Oysa,OVP’nin amacı 2016-2018 dönemini kapsayan icraatlarla gidilecek yolu da gösteriyor olmasıdır. OVP içerisinde birçok icraat öngörüsü yer almakla birlikte, bunlar yapıldığında nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Aksine DPÖ tahminleri,  olduğumuz yerde sayacağımızı söylüyor.

Söyle ki; DPÖ 2014 yılında kişi başına milli gelirin 15,140 ABD doları olduğunu söylüyor. Program sonu olan 2018 yılında ise kişi başına milli gelirin 14,480 ABD doları olacağını tahmin ediyor. Kişi başına milli geliri program döneminde azalacaksa, bu kadar sıkıya girerek, bu kadar düzenleme ve icraatları yapmaya ne gerek var?

OVP taslak haliyle orta vadeli bir program olmaktan çok, bir partinin seçim bildirgesine benziyor. Son genel seçimlere katılan partilerin seçim bildirgelerini yeniden okuyun, birçok konunun ayni olduğunu göreceksiniz.

Taslakta “ sağlanacaktır; yapılacaktır; uygulanacaktır; artırılacaktır” gibi kelimelere sıkça rastlıyorsunuz.

OVP’nin içerisinde yer alması gereken en önemli unsur, program döneminde yapılacak icraatlarla, varılması istenen hedefin net bir şekilde ortaya konmasıdır. Bu hedeflerin başında ise Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın, yani milli gelirin reel büyüme oranıdır. 

OVP taslağında GSYİH büyüme hedefi yıllık  %3,5 olarak yer almaktadır. Bir hükümet bu kadar düşük bir hedef güdüyorsa, hiç uğraşmadan bıraksın demek gerekiyor. Aslında, OVP taslağında değinilen %3,5 büyüme oranı hükümetin bir hedefi değil, DPÖ’nün tahmini. Ama taslakta hedef diye yer almış.

KKTC’de beklentilere cevap verecek büyüme oranının %5’in üzerinde olması gerekiyor. Hükümetin bu düzeyde bir büyüme oranını hedef alarak, bu büyüme oranına göre kamu ve özel sektör yatırım oranları için hedef belirlemeli, bu hedefler doğrultusunda ekonomik politikalarını şekillendirerek OVP’a ilave etmelidir. Taslakta bunlar yapılmamıştır.

OVP taslağında hedefler ve hedefleri gerçekleştirecek detaylı politikalar yer almadığı gibi, ekonomide dönüşümü sağlayacak, rekabet gücünü artıracak, kamu maliyesine etkinlik kazandıracak reformlardan da söz edilmemektedir. Oysa, program döneminde hangi amaçla hangi reformların, nasıl yapılacağının detaylı ve somut bir şekilde anlatılması gerekmektedir.

OVP halen bir taslak, bu taslağın temel zayıflıkları giderecek şekilde yeniden ele alınması gerekmektedir. GSYİH yıllık büyüme oranı hedefi ile birlikte bu hedefe ulaşmasını sağlayacak alt hedefler net bir şekilde belirlenerek, bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak somut politika ve reformların yer alması şarttır.

OVP önemli bir konu, bu konuda gelecek haftalarda yazmaya devam edeceğiz.