Orta Vadeli Program Nasıl Olmalı -2

0
182

Konuya girmeden önce, geçen hafta açıklanan enflasyon rakamlarının döviz kuru artış etkisini yine hissettirdiğini paylaşmak istiyorum.

Yılbaşından Ağustos ayına kadar %2,72 olan fiyat artışları, takip eden iki ayda %7,39 çıkmıştır. Kurlardaki artış bu kez fiyatlara yansımıştır. Kurların bugünkü seyri devam ederse kur kaynaklı daha yüksek fiyat artışı görmeyiz, yılsonu enflasyonunu ise %7-8 düzeyinde kapatabiliriz.

****
OVP ile ilgili geçen haftaki yazımda yer alan”… bir partinin seçim bildirgesine benziyor “ yorumum bazı hükümet yetkililerini rahatsız etmiş, yorumu aşırı bulmuş. Hem bugün yerel bir gazete manşetinde yer alan habere hem de taslakta yer alan aşağıdaki birkaç örnekle yorumun aşırılığını değerlendirmeyi sizlere bırakıyorum.

Belgenin makro ekonomik politikalar kısmı girişinde, “Sürdürülebilir bir büyümenin sağlanarak büyümede istikrarın korunması, istihdamın desteklenmesi ve potansiyel hızını yakalaması amacıyla, maliye ve gelir politikaları koordinasyon içerisinde yürütülecektir.  Tasarruf bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalar düzenli biçimde yürütülürken kamuda ve özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politikalar uygulanacaktır.  “ denilmektedir.

Ben şahsen bu cümleden bir şey anlamadım. Maliye ve gelir politikalarının koordinasyon içerisinde yürütülecek olması iyi de, bu koordinasyonun büyümeye, potansiyel büyüme hızının yakalanmasına ve büyümede istikrarın korunmasına ne katkısı olacak ki? kanımca, haddini aşan bir beklenti.  Bunun yanında, cümlenin devamında kamuda ve özel kesimde israfı azaltmaya yönelik politika uygulanacaktır cümlesi politikaların neler olacağını ortaya koymadığı için bir temennide öteye gidemiyor.

Başka bir paragrafta ise “İstihdamın artırılması ve kayıtdışılığın azaltılmasına yönelik çalışmalara etkinlik kazandırılacaktır” deniyor. Bu çalışmalara nasıl etkinlik kazandırılacağını programda söylenmiyorsa, hazırlanan belge de seçim bildirgesi özelliğinden öteye geçemiyor, maalesef.

Başka bir paragrafta ise,özel sektör ve dış kaynaklı yatırımların artırmaya yönelik politikalara devam edileceğinden söz ediliyor. Ancak, bu politikaların neler olduğuna değinilmiyor. Olan politikalar nedir ki, bunlara devam edilecektir?

Kamu gelir politikası altında geliştirilecek vergi sistemi üzerine yazılanlar ise hani bir baharatın faydaları Google’da tarandığında listelenen ürün faydaları gibi sıralanmış, her derde deva misali. Adil, etkin ve kayıt dışını en aza indirecek vergi sistemi sonucu ortaya çıkacak gelirler politikası; istihdam ve yatırımları teşvik edecek, yurtiçi tasarrufları artıracak, gelir dağılımını iyileştirecek vs, vs…

Rekabet gücünün artırılmasına bağlı iş ortamının iyileştirilmesi ile birlikte ürün ve girdi piyasalarında etkinlik üzerine yazılanlar da ayni şekilde yapılacaktır, edilecektir şeklinde sırlanmış olmasına rağmen, neyin nasıl yapılacağına yönelik somut politikalar ortaya konmamış.

KOBİ’lerin rekabet unsurlarının geliştirilmesine yönelik destek unsurları bugün için nelerdir ki, bu unsurlardaki etkinliğin artırılarak yaygınlaştırılacağı söylenmektedir? Kulağa hoş gelmesi için değildir herhalde.

OVP metni, örneklerini daha da artıracağımız vaatler sinsilesi şeklinde ele alındığı ve bu yapısı ile siyasi parti seçim bildirgesine benzediği için yaptığım yoruma tepki koymak yerine, somut politikalarla donatılması yoluna gidilmesi çabalarının daha yararlı olacağını düşünüyorum.

KKTC ekonomisinin hızlı büyüme patikasına girmesini sağlayacak OVP çalışmaları oldukça yararlı bulduğumu, siyaseten sahip çıkılan bir program olması gerektiği gerçeğinin ise gözden kaçırılmaması gerektiğini hatırlatmak istiyorum.