Merkez Bankası Bülteni Yayımlandı

0
156
Merkez Bankası Bülteni Yayımlandı

San, yayınlanan Merkez Bankası 2016 Birinci Çeyrek Bülteni’nin önsözünde, 2016 yılı birinci çeyrek sonu itibarıyla mevduat toplamının 14 milyar TL’ye, brüt kredilerin 11,1 milyar TL’ye yükseldiğini ifade etti.

Bu dönemde KKTC bankacılık sektöründe toplam 22 bankanın 227 şube ve 2881 personel ile hizmet verdiğini ifade eden San, bilanço büyüklüğünün ise 17,6 milyar TL’ye yükseldiğini belirtti.

Aynı dönemde, Sermaye Yeterlilik Standart Rasyosu’nun ise, yasal sınır olan yüzde 10’un oldukça üzerinde, yüzde 17.39 seviyesinde olduğunu ifade eden San, 2014 yılından bu yana oransal olarak da artma eğiliminde olan tahsili gecikmiş alacakların brüt kredilere oranının ise 2016 Mart sonu itibarıyla yüzde 6,92’ye ulaştığı uyarısında bulundu.

“KAMU MALİYESİNİN BU YIL 73,4 MİLYON TL FAZLA VERMESİ OLUMLU”

Bilal San, devlet bütçe gelirleri içerisinde önemli payı olan “Alınan Bağış, Yardım ve Krediler” kalemine 2016 yılı ilk çeyreğinde herhangi bir giriş olmamasına rağmen, geçen yılın aynı dönemine göre vergi ve vergi dışı gelirlerdeki artışa bağlı olarak toplam bütçe gelirlerinde yüzde 7,5 oranında olumlu performans kaydedildiğini ifade etti.

San, 2015 yılının ilk çeyreğinde 8,6 milyon TL açık veren kamu maliyesinin 2016 yılı birinci çeyreğinde 73,4 milyon TL fazla verdiğini belirtti.

San bültenin önsözünde banka tarihindeki en yüksek ve en erken kâr payı ödemelerinin önceki hükümet döneminde yapıldığını da kaydederek, “KKTC Merkez Bankası olarak her zaman siyasetin dışında kalmaya, var olan yasal ve kurumsal anlayış çerçevesinde bütün hükümetler döneminde görevini aynı şekilde yapmaya özen gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

“KKTC TARİHİNDEKİ İKİNCİ DİBS İHALESİ BAŞARIYLA TAMAMLANMIŞTIR”

Hazinenin talebi doğrultusunda 25 Nisan’da ikinci Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ihracının yapıldığını belirten San, ihracın tüm bankacılık sektörüne şeffaf bir şekilde duyurulduğunu ifade etti.

“YILBAŞINDAN BU YANA 3 TEBLİĞ YAYIMLANDI”

San, sektörün en büyük gider kalemlerinden olan Tasarruf Mevduatı Sigortası primlerinin Yasa ile tanınan yetkiler dahilinde düşürülmesine yönelik “Tasarruf Mevduatı Sigortası Primlerinin Tahsil Usul ve Esasları Tebliği” ile “Bankaların Sermaye Yeterliliği Standart Oranı ile Kaldıraç Standart Oranının Ölçülmesine, Değerlendirilmesine ve Diğer Yükümlülüklerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 25 Nisan tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Bilal San, para transferinin verimli ve operasyonel risklerden uzak bir şekilde yapılabilmesi için hazırlanan, uluslararası uygulamalarla uyumlu “Ulusal Banka Hesap Numarası (UBAN)  Tebliği”nin de 26 Şubat tarihli Resmi Gazete’de yayımlandığını belirtti.