“KKTC Turizm Potansiyellerini Uluslararası Standartlara Ulaştırma Projesi”

0
56

Turizm ve Çevre Bakanı ile KOBİGEM tarafından yürütülen “KKTC Turizm Potansiyellerini Geliştirme ve Çalışma Standartlarını Uluslararası Standartlara Ulaştırma Projesi” tanıtıldı.
Merit Lefkoşa Otel’de yer alan tanıtım etkinliğine, Başbakan Tufan Erhürman, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel ve projeyle ilgili kurum, kuruluş ve sektör temsilcileri katıldı.
ÖZBOĞAÇ
Toplantının açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Fethi Özboğaç, iletişim ve ulaşımdaki gelişmelerin turizme yaptığı olumlu etkiye dikkati çekti ve bir ülkenin turizm potansiyelinin dünyadaki saygınlığını o oranda artırdığını ifade etti.
Turizmin ülke kalkınmasında bir itici güç ve kültür aktarımını kolaylaştırıcı bir araç olduğunu dile getiren Özboğaç, turizmin ayrıca istihdam ve ekonomiye katkı sağlayan stratejik bir sektör olduğunu da belirtti.
ERK
Kredo Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri Yöneticisi Evren Erk de, projenin 3. ayağında toplamda 345 kişiye 9 başlıkta eğitimler verileceğini belirterek, hibe programlarının 2011’den beri uygulanmakta olduğunu hatırlattı.
Eğitim programlarının detaylarını da katılımcılarla paylaşan Erk, insana verilen eğitimin sadece ticari anlamda değil; aynı zamanda sektörün ve ülkenin ileriye gidişini de sağladığının altını çizdi.
SERTOĞLU
KOBİGEM Koordinatörü Ebru Sertoğlu, ülke turizm sektörü genelinde KOBİGEM’den memnuniyetin anketlerde %97 oranıyla çıktığını söyleyerek, kalite artırımı ve personel kalitesinin yükseltilmesi alanında KITOB’la çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.
Sertoğlu, proje için kaynak yaratan Türkiye Cumhuriyeti’ne, Çukurova Kalkınma Ajansı’na, KKTC Tarım, Turizm ve Çalışma Bakanlıklarına teşekkür etti.
ESENYEL
Turizm Bakanlığı Müsteşarı İsmet Esenyel de, KOBİGEM’in sunduğu potansiyel avantajlara bakıldığında sektörün güncel ihtiyaçlarına cevap veren bir projenin görüldüğünü ve bunun sevindirici olduğunu anlattı.
2017 yılı itibarıyla KKTC’de Turizm Otelcilik ve Gastronomi öğrencilerinin 3 bin 970 olduğunu ve bunun sadece %23’ünün Kıbrıslı Türk öğrencilerden oluştuğunu (850-900 kişi) kaydeden Esenyel, ailelerden turizmi ve gastronomiyi sahiplenmelerini, evlatlarını turizm sektörüne doğru yönlendirmelerini istedi.
ÇELER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, turizmin ekonomiye katkısının hafife alınamayacağını, geçmişteki eksik politikalar sayesinde bu alanda da dışa bağımlılığın söz konusu olduğunu ifade ederek, yerel istihdamın artırılması yönünde çalışmaların tamamlandığını ve bunun hizmet sektörüne büyük katkı sağlayacağını söyledi.
Çeler, maaşlar, haklar ve sosyal yatırımlar konusunda hayata geçirilecek teşviklerden de bahsederek, alınan maaşlar üzerine ekstradan bir ödemenin daha devlet tarafından yapılacağını, çalışanlara Toplu İş Sözleşmesi yapan işletmelerde Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı ödemelerinin yine devlet tarafından yapılacağını belirtti.
Hükümet onayını alır almaz yeni teşvikleri hayata geçireceklerinin altını çizen Çeler, bu teşvik sistemi sayesinde turizm sektöründe istihdamın ülke halkı arasında daha çok rağbet göreceğini, daha çok kazanç ve sosyal haklarıyla birlikte bu sektörün daha cazip hale geleceğini ifade etti.
ERHÜRMAN
Başbakan Tufan Erhürman ise, turizmle ilgili ortaya konulan rakamların hem sevindirici hem düşündürücü tarafları olduğuna dikkat çekerek, 1 milyar 550 milyonluk dış ticaret açığının yarısını kendi başına kapatan ve geçen yıl için 1 milyon 42 bin konaklama yaratan bir sektörden bahsedildiğinin altını çizdi.
Bu anlamda bakıldığı zaman turizmin KKTC açısından ne kadar yaşamsal olduğunun görülebileceğini ifade eden Başbakan, diğer yandan düşündürücü olan tarafın da turizm sektöründe çalışanların yalnızca % 22’sinin KKTC vatandaşı olması ve ülkede % 18,9 “genç işsizliği” bulunması olduğunu kaydetti.
Buradan çıkacak sonucun daha fazla genci turizm alanına yönlendirme mecburiyeti olduğuna vurgu yapan Erhürman, turizmin hem ülkenin öncü sektörü hem de ilerlemeye açık bir sektör olduğunu dile getirerek, halka gençleri turizm için teşvik etmeye çağrısı yaptı.