“Endişeliyiz”

0
584

EL-SEN Başkanı Umut Öksüzoğlu, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetiminin yeni istihdamlara gideceği yönünde duyum aldıklarını, bunun Sendikayı endişelendirdiğini belirtti.

Yazılı  bir açıklama yapan Özksüzoğlu, “Ortada hangi mevkilere, hangi vasıflara sahip, hangi sınavla ve hangi gerekçe ile istihdam yapılacağına ilişkin hiç bir açıklama yoktur. Endişeliyiz çünkü, her işlemi halkın gözü önünde ve bilgisi dahilinde olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Yöneticileri hükümeti oluşturan parti ve/veya partilerce oluşturulan bir yönetim kurulunun, gizli kapılar ardında kararlar alıp oldu bittiler yaratma alışkanlığına son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Sendikanın ihtiyaç duyulan mevkilere istihdam yapılmasına karşı olmadığını kaydeden Öksüzoğlu, tüm yurttaşlara fırsat eşitliği temelinde, uygun vasıflara sahip olanlar arasında yapılacak sınavlarla istihdamların yapılması gerektiğini belirtti.

Öksüzoğlu, şaibeli olayların önüne geçmek için mecliste hazır bekletildiğini savunduğu “Özerkleşme Yasa Tasarısı”nın bir an önce gündeme alınıp yasalaşmasını istedi.

İşte açıklamanın tam metni;

İstihdamlarda Şeffaflık ve Adalet İstiyoruz

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) yönetiminin yeni istihdamlara gideceği yönünde aldığımız duyumlar sendikamız EL-SEN’i ciddi endişelere sürüklemektedir. Ortada hangi mevkilere, hangi vasıflara sahip, hangi sınavla ve hangi gerekçe ile istihdam yapılacağına ilişkin hiç bir açıklama yoktur.

Endişeliyiz çünkü, her işlemi halkın gözü önünde ve bilgisi dahilinde olması gereken bir kurumdan bahsediyoruz. Yöneticileri hükümeti oluşturan parti ve/veya partilerce oluşturulan bir yönetim kurulunun, gizli kapılar ardında kararlar alıp oldu bittiler yaratma alışkanlığına son verilmelidir. Sendikamız ihtiyaç duyulan mevkilere istihdam yapılmasına karşı değildir. Ancak bunun ana koşulu tüm yurttaşlara fırsat eşitliği temelinde uygun vasıflara sahip olanlar arasında yapılacak sınavlarla gerekli istihdamların yapılmasıdır.

Yıllar itibarı ile abone ve çalışan başına düşen abone sayısı bakımından KIB-TEK, Güney Kıbrıs Elektrik Kurumu ile denk düzeydedir. O nedenle kurumun 2016 yılında 126 Milyon kar ettiği bir gerekçe olmamalıdır. Hedef kurumun üretim kapasitesini artıracak yatırımlar yapılması ve bu yatırımların zorunlu kılacağı personelin istihdam edilmesi olmalıdır.

Sendikamız yıllardır tutarlı bir şekilde bu tutumunu sürdürmektedir. Geçmişte olduğu gibi bugün de KIB-TEK Yönetim Kurulu’nu bu tür partizanca ve kuruma zarar verecek adımlardan kaçınması yönünde uyarırken, şaibeli istihdamların ve şaibeli işlerin önünü alacak olan yönetim şeklinin kurumun süratle özerkleşmesi olduğu gerçeğini de tüm yetkililerin, siyasi partilerin ve toplumumuzun önüne çözüm önerisi olarak sunuyoruz. Kurum çalışanları, EL-SEN ve toplumumuz bu konuda samimidir. Eğer yetkililer ve siyasi partilerimiz de samimiyseler, bu tür şaibeli olayların önüne geçmek için mecliste hazır bir vaziyette bekletilen Özerkleşme Yasası’nı bir an önce gündeme alıp gereğini yaparlar.

Saygılarımızla;

EL-SEN Yönetim Kurulu (A)

Başkan

Umut Öksüzoğlu