DPÖ’nün ‘2104 Makroekonomik ve Sektörel Gelişimler’ Kitabı Yayımlandı

0
161
DPÖ'nün '2104 Makroekonomik ve Sektörel Gelişimler' Kitabı Yayımlandı

Başbakanlık DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler kitabının, ekonomik ve sosyal hayatla ilgili makroekonomik veriler ve sektörel bilgileri sunmayı, ilgilenen kurum, kuruluş, araştırmacı ve öğrencilerin bu konudaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladığını belirtti.

KİTAPTA NELER VAR?

Muhtaroğlu, yazılı açıklamasında, “2014 Makroekonomik ve Sektörel Gelişmeler”kitabında yer alan veriler ve sektörel bilgileri şöyle sıraladı:
“Büyüme Hızı ve GSMH’nın Bileşimi, Kaynakların Kullanımı, Finansman Dengesi, Ödemeler Dengesi, Fiyat Hareketleri, Banka Mevduatları ve Krediler, Tarım, Sanayi, İnşaat, Ticaret ve Pazarlama, Turizm, Ulaştırma-Haberleşme, Eğitim, Kültür, Gençlik, Spor, Sağlık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre, Fiziki Planlama, İskan ve Rehabilitasyon, Konut Edindirme, Kooperatifçilik, İdari Örgütlenme, Yerel Yönetimler, Beşeri Kaynaklar, Aile, Kadın, Çocuk ve Engelliler.”

Muhtaroğlu, DPÖ’nün, 40 yıllık bilgi birikimiyle KKTC'nin ekonomik, sosyal ve kültürel hedeflerine ulaşılması konusunda mesleki bağımsızlık, tarafsızlık ve şeffaflık ilkeleriyle çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu, 324 sayfalık yeni kitapta 19 ekonomik ve sosyal sektörün mevcut durumunun, gelişmelerinin ve içinde bulunduğu sorunların analiz edildiğini; makroekonomik verilerin yıllar itibariyle tablo ve grafiklerle karşılaştırılıp yorumlandığını anlattı.

Gerçekleşme verilerini ve bilgilerini içeren kitaba internet ortamında, Devlet Planlama Örgütü’nün http://www.dpo.gov.ct.tr adresinden de ulaşılabiliyor.