Dizdarlı’dan Devlet Yetkililerine Sert İhtar: Suç İşliyorsunuz

0
158
Dizdarlı'dan Devlet Yetkililerine Sert İhtar: Suç İşliyorsunuz

 

Dizdarlı yaptığı açıklamada, son günlerde yerel basında ve televizyon yayınlarında devlet organlarını yöneten üst düzey yöneticilerin, “yasaları ve anayasa hükümlerini göz ardı ederek” açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. Dizdarlı, “talihsiz beyanlar” olarak nitelendirdiği açıklamaların hukuk ilkesine ters, devlet düzenine aykırı ve yönetilenlere hukuk güvenliği sağlamayan beyanlar olup, suç teşkil edebileceğini dikkat çekti.

Devletin görevlerini belli hukuk kuralları içerisinde yürütmesi ve yönetimin yaptığı tüm işlemlerinde yasalara uygun olarak hareket etmesi  ve keyfi hareketlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

Dizdarlı, KKTC Anayasası’nın 1. Maddesinde, devletin, “demokrasi, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkelerine dayanan laik bir Cumhuriyet” olarak tanımlandığına işaret etti. Dizdarlı, “Özellikle hukukun üstünlüğü ilkesi, Anayasa’nın üstünlüğü ve bağlayıcılığı ile birlikte değerlendirilmelidir” dedi.

Bu ilkelere göre devlet organlarının, Anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket etmek, yasalarda Anayasa’ya uygunluğu sağlamak ve temel hak ve özgürlükleri güvence altına almakla yükümlü olduğuna işaret eden Dizdarlı, hukuk devletinde, devletin tüm kurum, kuruluş ve organları üzerinde, yasa koyucu dahil,  hukukun egemen olması gerektiğini kaydetti.

Dizdarlı, “Dolayısıyla, hukuk devletinin bir gereği olarak hiç bir organ, makam veya mercii Anayasa’dan almadığı bir yetkiyi kullanamaz. Bu devlet düzeni sayesinde yönetilenlere hukuk güvenliği sağlanmaktadır. Başka bir deyişle, Devlet görevlerini belli hukuk kuralları içerisinde yürütmelidir” ifadesini kullandı.

Yüksek Yönetim Denetçisi Dizdarlı, açıklamasına şöyle devam etti:
“Şeref Gözübüyük, Yönetim Hukuku (1983)  adlı eserinde Hukuk devletinde devletin yalnız hukuk koyan bir varlık değil, koyduğu hukuka da bağlı olan bir varlık olduğunu söylemektedir.  Hukuk devleti insan haklarına saygı duyan bu hakları koruyan adil  bir hukuk sistemini devam ettirmeyi amaçlayan ve bütün faaliyetlerinde hukuka ve Anayasa'ya uyan bir devlettir. Bazı yasalar Anayasaya aykırı olabilir. Bu durumda yönetimin görevi bu aykırılığı düzeltmek için yeni yasal düzenlemeler yapmaktadır. Yönetimin görevi yasaları veya Anayasa kararlarını veya hukukun üstünlüğü ilkesini göz ardı etmek değildir”

Dizdaralı, devlet yönetiminin her hal ve şartta kurum, kuruluş ve organları ile yasalara ve Anayasaya uymaları ve hukuka bağlı görev yapmaları gerektiğini ve bu durum kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Yönetimin görevinin, yasaları veya Anayasa kararlarını veya hukukun üstünlüğü ilkesini göz ardı etmek olmadığını vurgulayan Dizdarlı, “Yönetim, kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetlerini yasal zemine oturtmalı, yasal mevzuat uygulanmalı ve ilgili organların sevk ve idaresi bu şekilde sağlanmalıdır” ifadesini kullandı.

Dizdarlı,  Yüksek Yönetim Denetçisi olarak görevinin, yukarıda belirtilen ilkelerin dışına çıkılması durumunda yetkilileri uyarmak, yasal mevzuat uyarınca gereğini yapmak ve kamu oyuna bu konuda bilgi aktarmak olduğunu belirtti.