Cemal MERT yazdı: Haklarıma Dokundurtmam Arkadaş!

0
152
Cemal MERT yazdı: Haklarıma Dokundurtmam Arkadaş!

2  Mayıs, 2014 tarihinde, Realist Gazetesi’nde yayımladığım bu makalemi, 1 Mayıs 2016 ertesinde hâlen güncelliğini koruduğu için yeniden paylaşmak ihtiyacı hissettim.

İnsanlar, doğuştan, devredilemez haklara sahiptir. Bu haklar, 10 Aralık, 1948’de ilân edilen, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nde anlatımını bulmuştur. Buna bağlı olarak, 4 Kasım, 1950 tarihinde ise İnsan Hakları Ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi imzalanmıştır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) de bu çerçevede kurulmuştur. Kıbrıs Cumhuriyeti ve KKTC anayasaları da bu sözleşmeleri tanımakta ve uygulanmasını onaylamaktadır.

İnsan haklarının bugünkü yasal güvencelere kavuşturulması, elbette ki insanlığın yüzyıllarca süren mücadeleleri sonucunda olmuştur. İktidar gücünün gökten yere ve kraldan cumhuriyete indirilmesi mücadelesi yüzyıllarca sürmüş ve hâlen de sürmektedir. Demokrasi mücadelesi de hem yerel hem de küresel olarak devam etmektedir.

>>>yazının devamı>>>>>>