Cemal MERT Yazdı: Elçi’nin Söyledikleri ve Biz

0
166
Cemal MERT Yazdı: Elçi’nin Söyledikleri ve Biz

 

Sayın Büyükelçi Akça, raporun sunuş yazısında diğer şeyler yanında şu çarpıcı ifadeyi de kullanmıştır: “Siyasi vizyon ve tercihler ekonomide belirleyici olamayınca, siyaset kısa vadeli bireysel çıkarlara dayalı bölüşüm eksenine kaymakta, bunun KKTC’deki günlük hayata somut yansımaları ise, bireylerin kamu üzerinden çeşitli kaynaklara ulaşma gayreti içerisine girmeleri şeklinde tezahür etmektedir. Ülke kaynaklarının sınırına gelindiğinde, yeni kaynak yaratarak pastayı büyütme yaklaşımı benimsenmediği için Türkiye’den ilâve nakit kaynak sağlama arayışlarına yönelinmekte; bu durum hem iç siyasetin hem de Türkiye ile ilişkilerin sağlıksız bir zemine kaymasına neden olmaktadır. Halkın, bu durumdan şikayetçi olmakla beraber, dönüşümün dinamiğinin bizzat kendisi olduğu hususunda henüz yeterince farkındalığa sahip olmadığı gözlemlenmektedir.”

Bense 2010 yılında yayımlanan kitabımda, “İşte, 2000’li yıllardan sonra, dünyadaki gelişmelerin de etkisiyle sürdürülmesi mümkün olmayan bu rejimi, Türkiye de finanse etmekten vazgeçmek durumumda kalmıştır. Bu statükonun yaratıcısı UBP ve finansörü Türkiye, statükoyu değiştirme kararı aldığı zaman ise, onu korumak solcuların işi değildir.”  dediğimde, solculukta meydanı kimseye bırakmayan bazı dostlarımız paparayı kopartmış, o dönemde “Türkiye versin biz dağıtalım” statükosunun savunucularının da destek verdiği mitingleri “solculuk” olarak bizlere takdim etmişlerdi

Yazının devamı için…